" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 16 Ιανουαρίου 2017

Ἡ τεχνολογία Ζηνός-Ἀπόλλωνος,ὁ Σῶῤῥας καί τά τρίς τῶν ΗΠΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου