" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017

Ἡ τεχνολογία Ζηνός-Ἀπόλλωνος,ὁ Σῶῤῥας καί τά τρίς τῶν ΗΠΑΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου