" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου 2017

Δοκιμασμένη συνταγή σερβιρισμένη στό λοβοτομημένο πόπολο !
Τήν ἐποχήν αὐτήν, τήν θυμᾶσθε; Ναί, ἦταν τότε πού ὁ Παπανδρέας ἦταν ὑπόλογος γιά τό σκάνδαλο Κοσκωτᾶ (οἰκονομικό σκάνδαλο ἀρκετῶν δεκάδων δισεκατομμυρίων). Μία ἐποχή κατά τήν ὁποίαν οἱ ἀποκαλύψεις περί ἐμπλοκῶν κορυφαίων ὑπουργῶν τοῦ μΠΑΣΟΚ στό φαγοπότι τῶν κρατικῶν ταμείων, τά μαγειρέματα εἰδικῶν νόμων (Κουτσονόμος), πού προστάτευαν τόν μεγαλοαπατεῶνα, φίλο τοῦ κυβερνῶντος κόμματος τότε,Κοσκωτᾶ ἀπό τό πρωτοπαλλίκαρο τοῦ παπανδρέα,Κουτσόγιωργα (πού αἰφνιδίως καί ...περιέργως μᾶς ἄφησε καιρούς,ἐν τῆ ἀκροαματική διαδικασία καί τηλεοπτικῶς καλυπτομένην ...πτώσιν του-μετά ἀπό ἕνα ποτήρι νερό πού ἤπιε !!!),καί φυσικά τά κουτιά ἀπό τά σκατόπανα τῶν μωρῶν πού μεταφέρονταν γεμάτα μέ τά «τοῦβλα» τῶν πεντοχίλιαρων, στά παλάτια τοῦ παπανδρέα καί τῆς Λιάνη,ἔδιναν κι'ἔπερναν καί ὑποτίθεται πώς ὁ κόσμος ἔφριττε ! 


Γιατί ὑποτίθεται; Διότι πολύ ἁπλῶς,τόν Ἰούλιο πού ἐγιναν οἱ βουλευτικές ἐκλογές καί κάθε λογικά σκεπτόμενος ἄνθρωπος ἐφαντάζετο πώς ὁ καταποντισμός τοῦ μΠΑΣΟΚ θά ἦταν τό πλέον σίγουρον τῆς ὑποθέσεως, ἀπεδείχθη ὅτι τό κράτος πού μέ τόση σατανική ἐπιμέλειαεἶχε κατασκευάσῃ ὁ ἀμερικανο-ἑβραιο-πολωνο-ἕλλην παπανδρέας λειτουργοῦσε καταπληκτικά ὑπέρ τῆς κληρονομιᾶς τοῦ ὁνόματός του ! Οἱ πρασινοφρουροί δέν ἦταν ἀστεῖον πρᾶγμα,οἱ διορισμοί (κατά ἑκατοντάδες χιλιάδες) ἔδιναν ἀποτέλεσμα,τό σύστημα ἔπαιζε ἐκπληκτικά τό παιχνίδι του καί εὐκόλως μποροῦσε νά κάνῃ τό μυαλό τοῦ κατοίκου τῆς ἑλλαδικῆς, κυριολεκτικῶς, μπουλουγούρι ! Ἡ ὁλική λοβοτομή ἦταν πολύ εὔκολος ὑπόθεσις ! Τό ἀποτέλεσμα ἀπολύτως ἀποτελεσματικό γιά ΟΛΟΥΣ,πλήν τῶν κατοίκων τῆς ἑλλαδικῆς ! 

Τί εἶχε εἰπῆ ὁ παπανδρέας,λίγα χρόνια πρό τῆς καταλήψεως τῆς ἐξουσίας,σέ συνέντευξίν του στήν ἀγγλική ἐφημερίδα Παρατηρητής (Οbserver); « Σκοπός μας δέν εἶναι νά πάρουμε ἁπλῶς τήν ἐξουσία,ἀλλά νά φτιάξουμε τούς μηχανισμούς ἐκείνους πού θά μᾶς κρατήσουν γιά πάντα σ'αὐτήν» ! ! ! 

Καί τό πόπολο ἀκούει αὐτά,τά διαβάζει ἀλλά ποῦ νά καταλάβῃ ! Καί τί νά καταλάβῃ ! 

Τό βίντεο δείχνει τήν ἄφιξιν τοῦ παπανδρέα,κατά τήν προεκλογική περίοδον,στό Ἡράκλειον Κρήτης. Ἔχει τόσες πολλές ἀμαρτίες αὐτό τό νησί (μήπως καί τά ἄλλα πᾶνε πίσω; Τά νησιά,γενικῶς ἐννοῶ τῆς ἑλλαδικῆς ἐπικρατείας) ! Θέλετε νά δεῖτε ἀποτελέσματα; Ἰδού : 

Ἐπικρατείας : Ν.Δ. 44,28%, ΠΑΣΟΚ 39,13%, ΣΥΝ. (ΚΚΕ ἐσ. -ΚΚΕ ἐξ.)13,12%,ΔΗΑΝΑ (Στεφανόπουλος) 1,01%,ΕΜΠΙΣ. -ΠΕΠΡ. 0,52%, ΛΟΙΠΑ 1,94% ! 

Τό κόμμα Ἑμπιστοσύνη - Πεπρωμένο,πού ἦταν ἕνα τουρκικό κόμμα,ἀφοῦ ἱδρύθηκε ἀπό τόν τουρκικῆς ἐθνικότητος Σαδίκ Ἀχμέτ κέρδισε τήν ἕδρα καί μπῆκε στήν βουλή. Ἦταν ὁ νόμος τοῦ κουτσόγιωργα (μΠΑΣΟΚ) καί πάλιν πού ἔφερε τήν «ἐπιτυχία» αὐτή γιά τούς τουρκαλάδες,ἀφοῦ δέν ὑπῆρχε τό πλαφόν τοῦ 3% ! Νά πώς μπήκαν στήν βουλή καί ἔχουν λόγον καί ἐπί τῆς ζωῆς μας οἱ τουρκοσπορίτες ! 

Θέλετε τώρα νά δεῖτε πόσο πῆρε τό μΠΑΣΟΚ στόν νομό Ἡρακλείου ; Κρατηθεῖτε : ΠΑΣΟΚ 55,29%  ἕναντι 32,76% τῆς Ν.Δ. !  Ναί,ἀπόλυτον πλειοψηφίαν μέ ἕνα τέτοιου μεγέθους σκάνδαλο στήν πλάτη ! ! ! Τό ἴδιο καί σ'ὁλόκληρον τήν νῆσον  !  Τό γιατί ψᾶξτε νά τό βρεῖτε στήν εἰδικήν μεταχείρησιν πού ἀπολαμβάνουν οἱ προερχόμενοι ἤ ...καταγώμενοι ἀπό τήν Κρήτη,σέ κάθε τομέα τῆς ἑλληνικῆς βιώσεως καί ...ἐξουσίας ...


Ἔ,λοιπόν, αὐτά ἔχει διδαχθῆ καλῶς ὁ Alexis ἤ τοῦ ἔχουν διδάξῃ (...) καί τ' ἀκολουθεῖ μέχρι κεραίας ! Μήν σᾶς κάνουν ἐντύπωσιν οὔτε οἱ ἀθρόοι διορισμοί ἡμετέρων,οὔτε τά μετά βαΐων καί κλάδων καλωσορίσματα σέ «κόκκινες» (κομματικῶς) περιοχές. Ἀκόμη, οὔτε καί τά χειροφιλήματα νά σᾶς κάνουν ἐντύπωσιν καί αὐτά ἀκόμη ἔχουν τίς αἰτιολογίες τους (μεγάλο πρᾶγμα νά μήν ξενητεύονται τά παιδιά σου,τήν σήμερον !). 


Ἑλλάς Αἰώνιον

2 σχόλια:

  1. Η κυριαρχία των εβραιοτροτσκιστων του πασοκ και τώρα συριζα, είναι μεγάλη και για συγκεκριμένους λόγους, δηλαδή ανθρωποεθνολογικους στο συγκεκριμενο νησί, καθώς και σε άλλα. Απλως σήμερα δεν υπάρχει Θησέας να σκοτώσει τον Μινώταυρο.

    ΑπάντησηΔιαγραφή