" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

Ὁ καθείς ἐξ' ἰδίων κρίνει τά ἀλλότρια... Κατάλαβες,Μουράτ ;

 Μήν νευριάζετε καί μήν ἐξάπτεσθε γιά κάθε τι πού αἴφνης πετάγεται καί λέει ὁ καθ' ἕνας σάν νά τοῦ ἔρχεται ἐπιφοίτησις ! 


Εἶναι ἁπλῶς, μία δικαιολογία γιά τό δικό του καημό,πού νομίζει πώς ἐάν τόν μεταφέρῃ σέ ἕνα πιό εὐρύ σύνολο ἀνθρώπων τό ἁπαλύνῃ τόσο ὥστε νά πάψῃ νά τόν βαραίνῃ. 

Ἔτσι καί ὁ Μουράτ -ίδης, μέ τό βάρος τοῦ τουρκοσπορίτικου ὀνόματός του,βρῆκε τήν κατάλληλον εὐκαιρία (τώρα πού ξεπουλῶνται ὅλα σέ τούρκους, ἀλβανούς,σκοπιανούς καί ὅποιος ἄλλος,παρακαλῶ περάσετε ...) καί τήν προπαγάνδα του νά κάνῃ καί τόν καημό του ν' ἁπαλύνῃ ...

Μουράτ Β΄

Μουράτ ! Τά λέει ΟΛΑ. 

Ἄς μᾶς δώσει τό βιογραφικό τῆς οἰκογενείας του,νά δοῦμε ἀπό ποῦ ἦρθαν καί ποιοί εἶναι. Μπορεῖ νά τό κάνῃ ; ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ! 

Φρειδερίκος Α΄ Βαρβαρόσσα
αὐτοκράτωρ τῆς Ἁγίας Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας (1155 - 1190)

Ὅσο γιά τήν μεστωμένη κυρία στήν ὁποίαν ἀπευθύνεται,ἔ, ἔχει καί αὐτή τούς λόγους της νά ἐπικροτῇ τά λεγόμενά του ! Τό ἐπίθετον Γερμανός φυσικῶς καί δέν μπορεῖ νά εἶναι ...τυχαῖον. Ὅπως καί τό ὄνομα τοῦ πατρός της : Φρέντυ (;;;) Φρειδερίκος ; Ἔ, καί αὐτό κάτι μᾶς λέει... ( Πάντως ὁμολογῶ πώς μοῦ ἦταν πολύ συμπαθής σ'ἀντίθεσιν μέ τήν κόρη του...)

Γι'αὐτό,μήν σκᾶτε καί μήν χαλάτε τήν διάθεσίν σας. Δέν ἀξίζει τόν κόπο,κάν...

Ἄν τε καλό ξημέρωμα  ! 

Υ.Γ. Τό βίντεο μέ τίς ἀνοησίες του, ἐάν θέλετε, δεῖτε το ἐδῶ. 

Υ.Γ.2 Πόσοι τά ἔχαψαν αὐτά καί πόσοι ἀκόμη θά τά ἀναμασήσουν; Ἐκεῖ εἶναι τό θέμα...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου