" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017

Θυμᾶστε τί ἔλεγε ὁ Axel Chipra γιά τόν Τράμπ ; Ἐλπίζω νά τό θυμᾶται ΚΑΙ ὁ Τράμπ !«Ποιός τό περίμενε,πώς τό φαβορί γιά νά πάρῃ τό χρῖσμα ὡς ὑποψήφιος πρόεδρος τῶν ΗΠΑ,γιά λογαριασμό τοῦ ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος,θά ἦταν ὁ κύριος Τράμπ. Καί βεβαίως,μέ ὅλα ὅσα σηματοδοτεῖ αὐτή ἡ ὑποψηφιότητα καί οἱ ἱδέες πού ἐκπροσωπεῖ ! Καί ἡ ἀπήχηση πού βρίσκουν ! ! ! Καί ἡ ἀπειλή πιθανῶς νά εἶναι καί Πρόεδρος (ἐλπίζω νά μήν μᾶς βρῆ κι'αὐτό τό κακό), τῆς ἡγεμονεύουσας δύναμης - χώρας στόν πλανήτη.»

Ἔλεγε,ὁ κατακαημένος Axel Chipra, γιά τόν Τράμπ ! 


Καί τώρα,ἀβάπτιστε Ἄξελ Χαβαναγκίλα ; Τώρα ;  
Σέ βρῆκε τό κακό; Καί μέ τί μοῦτρα,Ἄξελ,θά περιμένῃς,ἄν περιμένῃς, κάτι ἀπό τήν ἡγεμονεύουσα δύναμη-χώρα τοῦ πλανήτου; 

Καί νά εἶσαι σίγουρος πώς καί ὁ Τράμπ,μέ ὅτι σηματοδοτεῖ ἡ Προεδρία του καί μέ ὅποιες ἱδέες ὁ 45ος Πρόεδρος τῶν ΗΠΑ,ἐκπροσωπεῖ,ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ! 

Ἄντε καί μέ πολλούς περισσότερους ἐφιάλτες ἀπό ἐδῶ καί στό ἐξῆς ...


Ἑλλάς Αἰώνιον


(Μπράβο Διηνέκη,πού βρῆκες τό βίντεο. Τό ὁποῖον ΠΑΝΤΑ ἀποθηκεύουμε γιά νά ἔχουμε ΣΙΓΟΥΡΑ ! )

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου