" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2021

Ἕνας Παπανδρέου,ἕνας Μητσοτάκης καί ἡ ἑλληνο-τουρκική προσέγγισις...

Ἄν μετά ἀπό ὅλες αὐτές τίς προκλήσεις,τό θράσος τῶν τούρκων,πού εἰδικῶς τά τελευταῖα χρόνια εἶναι κάτι παρά πάνω ἀπό καθημερινότητα καί πού μᾶς ἀπασχολεῖ στόν πλέον σοβαρό βαθμό,ἕνας πολιτικός ἄνδρας,τῆς ἑλλαδικῆς,ὁ υἱός τοῦ Ἀνδρέα Παπανδρέου,ὁ Γιῶργος,δέν βλέπει σ᾿αὐτά παρά μόνον κοινούς ἀγῶνες γιά ὑψηλά ἰδανικά καί ἀμοιβαία ἀγάπη,τότε μή νομίζετε πώς εἶναι ἄνους καί δέν καταλαβαίνει,ἁπλῶς δεῖτε τήν πραγματική εἰκόνα γι᾿αὐτόν καί τό πόσο ἐπικίνδυνος εἶναι ! Καί περισσότερο ἐπικίνδυνος καθίσταται ἐπεί δή κουβαλᾶ ἕνα συγκεκριμένο οἰκογενειακό ἐπίθετο καί ἰσχυρούς δεσμούς μέ τήν ἑλληνική πολιτική πραγματικότητα...

Ἕνας ἀκόμη λόγος εἶναι πώς αὐτός ὁ πολιτικός ἄνδρας διεκδικεῖ τήν ἀρχηγία ἑνός κόμματος. Ἑνός κόμματος πού ἔχει ἀφήσει τά χνάρια του βαθιά σέ κάθε τομέα τῆς ἑλληνικῆς ζωῆς ἀφοῦ βρισκόταν στήν ἐξουσία ἐπί 20 καί πλέον χρόνια. Μία ἱστορική πραγματικότητα πού δέν σβήνεται,δέν παραβλέπεται καί εἶναι πολύ πιθανό νά βρεθῇ καί πάλι μπροστά μας μέ τήν ἴδια δυναμική τῶν πρό μνημονίων χρόνων...

Καί ὅλο αὐτό ὄχι γιατί αἴφνης ὁ Γιῶργος ἤ Γιωργάκης ἤ Τζέφρυ Παπανδρέου πού κυριολεκτικῶς κορόϊδεψε ἕναν λαό γιά νά τόν βάλλῃ σέ μνημόνια καί οἰκονομικά ἀδιέξοδα,θά πάψῃ νά εἶναι ἐκεῖνος πού τοῦ διέψευσε τίς ἐλπίδες.Ἐκεῖνος πού τόν ἔδιωξαν ἀκόμη κι᾿ἀπό τήν ἀρχηγία τοῦ κόμματος.Ἐκεῖνος, πού ὅταν ὁ κάθε Ἕλλην ἀκούει Καστελλόριζο εἶναι τό πρῶτο πρᾶγμα πού τοῦ ἔρχεται στό μυαλό πακέτο μέ τήν ἀνακοίνωσι τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ ΔΝΤ στήν χώρα μας,ἀπό τό ἀμήχανο στόμα του. Ἤ ἀκόμη κι᾿ἐκεῖνος πού τοῦ ἔδωσαν τόν τίτλο τοῦ ἠλιθίου...


Ὄχι,τίποτα ἀπό αὐτά δέν ἔχει ἀλλάξει.Τίποτε ἀπό αὐτά δέν ἔχει πάψει νά βρίσκεται μέσα στό μυαλό τοῦ Ἕλληνα. Ὅμως ξέρετε πάρα πολύ καλῶς πώς ὅταν τό Σύστημα θέλει νά ἐξυπηρετηθῇ ἀπό συγκεκριμένο πρόσωπο τῆς ἐπιλογῆς του,τότε ἔχει τόσους θαυμαστούς τρόπους  νά τό ἐπιτύχῃ !!! 

Ἔτσι ἔχει βάλλει πλώρη τό Σύστημα γιά ἕναν Γιῶργο πού ὄχι μόνον ἐπικεφαλής τοῦ παλαιοῦ πασοκ θά μπῆ,ὄχι μόνον θά τό ξαναζωντανέψῃ σέ σημεῖο πού ἴσως νά δοῦμε τόν τσυριζα νά κατρακυλᾶ πρός τά ἐκεῖ ἀπ᾿ὅπου ἀναδύθηκε,ἀλλά καί μᾶλλον τό πιό σοβαρό,θά τό δοῦμε συγκυβέρνηση μέ ἕναν Μητσοτάκη ! Ὅ,τι δέν ἐπέτυχαν ὁ Ἀνδρέας μέ τόν Κων/νο Μητσοτάκη θά τό ἐπιτύχουν οἱ ἀπόγονοι καί διάδοχοί τους. Ἕνας Παπανδρέου καί ἕνας Μητσοτάκης θά ἑνώσουν τούς ...Ἕλληνες σέ πολλά πράγματα,γιά τό ...καλό τῆς χώρας...

Καί καθώς φαίνεται τό «καλό τῆς χώρας» νά συνδέεται ἄμεσα μέ τόν γεωγραφικό χῶρο της,τούς γειτόνους της ἀλλά καί τά συμφέροντα πού ἀφοροῦν τούς ἔνθεν κακεῖθεν,ἡ λύσις φαίνεται νά εἶναι μία,σχεδὀν ὅπως τήν περιέγραψε ὁ Πάϊατ πού ἀκόμη δέν λέει νά φύγῃ ἀπό τήν Ἑλλάδα : 


Σ᾿αὐτά τά πλαίσια,ὁ Γιῶργος γνωρίζει πολύ καλῶς γιατί πηγαίνει κάθε λίγο καί λιγάκι στήν Τουρκία,γιατί μᾶς πετᾶ τίς κορῶνες περί ἀλληλεγγύης καί ἀγάπης τῶν δύο λαῶν καί ἐν τέλει διότι αὐτός εἶναι βρέ παιδί μου ὁ ῥόλος πού τοῦ ἔχει ἀνατεθῇ,τί νά κάνουμε ; 

Ἄν ἔχετε ἀμφιβολία γιά ὅσα παρά πάνω ἐκθέτω ὡς γνώμη,δέν ἔχετε παρά νά ῥίξετε μία ματιά στίς ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου καί τήν ἀποδοχή μετά ἀπό ὅσα ἔγραψε γιά τήν συνάντησή του μέ τόν Δήμαρχο Κωνσταντινουπόλεως,Ἰμάμογλου,πρό 5ημέρου,ὁ Γιῶργος. Διαβᾶστε : 

ἀπό ἐδῶ

Οἱ ἀντιδράσεις τοῦ κόσμου; Διαβᾶστε Ε Δ Ω. Ἐκτός 2-3 πού τό εἶδαν κάπως ...περίεργο ἤ ἀρνητικό ὅλο αὐτό,οἱ ὑπόλοιποι τό πόσο χάρηκαν τίς προσεγγίσεις τοῦ Γιώργου μέ τούς τουρκους δέν λέγεται ! Τό ἴδιο χαροποιήθηκαν μέ τήν ἰδέα τῆς πολυ-πολιτισμικῆς Ἑλλάδος !!! 

Ὁ Γιῶργος δέν ἔμεινε μόνον στήν συνάντηση μέ τόν δήμαρχο πού φαίνεται πώς ἔγινε πρός ἐξυπηρέτησιν τῆς κυρίας παρουσίας του στην συναυλία τοῦ Ζουφλού Λιβανέλη,(πραγματικό ἐπίθετο Λιβανέλιογλου,μουσικός,συγγραφέας,ποιητής,ἀρθρογράφος ἐφημερίδων ἀλλά καί πολιτικός),ἡ ὁποία ἦταν ἀφιερωμένη στόν Μίκη Θεοδωράκη. Διαβάζουμε : 


...Ο Γιώργος Παπανδρέου, ο οποίος ανέβηκε στη σκηνή μετά από πρόσκληση του Zülfü Livaneli, είπε: «Αν και υπάρχουν κατά καιρούς προβλήματα μεταξύ των δύο κρατών , τόσο ο ελληνικός όσο και ο τουρκικός λαός θέλουν πραγματικά ειρήνη και συνεργασία. Είμαστε όλοι υπέρ αυτού." Έδωσε ένα μήνυμα ειρήνης με τα λόγια του. Ο Παπανδρέου είπε ότι η μουσική του Λιβενέλη είναι εμπνευσμένη. Δήλωσε ότι και τα δύο έθνη έχουν τόσα κοινά στοιχεία που τα θυμούνται για άλλη μια φορά με τη μουσική τόσο του ίδιου όσο και του Μίκη Θεοδωράκη.
( ἀπό ἐδῶ)

Συνεπῶς γιά νά σωθῇ αὐτή ἡ χώρα δέν χρειάζεται μόνον ἕναν καλό ἠγέτη πού νά λειτουργεῖ μέ γνώμονα τό συμφέρον καί τήν ἀγάπη τῆς Πατρίδος,ἀλλά χρειάζεται καί ὁ ἀνάλογος λαός καί ὅταν αὐτός εἶναι τραλά λά τραλά λό καί ὅπου μᾶς ὀδηγοῦν οἱ ἐπιταγές τῆς ΝΤΠ,τότε...

Τὀτε τόσο ὁ Γιῶργος ὅσο καί ὁ Κυριάκος εἶναι ὅ,τι τούς ἀξίζει ! 


Υ.Γ. Ἐπεί δή πάνω ἀπ᾿ὅλα εἴμαστε ἄνθρωποι καί πρέπει ἀναλόγως νά ἐκφραζόμεθα,θελω νά ἐκφράσω τά συλλυπητήρια στήν οἰκογένεια τῆς Φώφης Γεννηματᾶ κατ᾿ἀρχήν καί ἐν συνεχείᾳ σ᾿ὅσους τήν ἀγαποῦσαν καί βεβαίως στό κόμμα καί τούς ἀνθρώπους του,τό ὁποῖο ὑπηρέτησε τόσα χρόνια. Καλή ἀνάπαυση νά ἔχῃ ! 


Ἡ Πελασγική

3 σχόλια:

 1. ελα ρε φίλε! Δεν βαρεθηκες ακόμα να γράφεις? Δ΄δ ,τώρα τί μας λές? Οτι είναι αυτοί οι κακοί? Και όχι ο λαός σκουπίδι?! Είπαμε ! Δεν χωρά πλέον καμμιά δικαιολογία. Καλά κανουν . Αυτοί βρήκανε καθηστερημένους και δειλούς περνάνε σαν βασιλιάδες.Και ούτε ποτέ θα σταματήσουν. Αντε γεια.
  Εντάξει τωρα! Φταίει ο Γιωργάκης!! Γιατί μόνος του θα πάει? Καποιοι δεν θα τον ψηφίσουν? Ολα κόλπο είναι,Ακόμα και ο θάνατος τής φωφωκας,περιεργος ,τέτοια συγκυρία..Ομωυσης τους βοηθά με τα θαυματα του.Να δείς τί κλαμα έχει πέσει! Εχουν ξεχασει όλοι πώς τα ψήφιζε τα μνημονια και αυτή.Και σήμερα την κλαινε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. "ΕΧΟΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΚΟΙΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.ΑΓΑΠΑΜΕ Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ"

  ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΖΑΡΑΤΟΥΣΤΡΑ;
  ΟΧΙ.
  ΤΑΔΕ ΕΦΗ ΤΖΕΦΡΥΠΟΥΣΤΡΆ.ΤΟΝΟΣ ΣΤΟ ΑΛΦΑ ΝΑ ΧΤΥΠΑ ΠΙΟ ΓΑΛΛΙΚΌ.ΠΙΟ...ΕΥΓΕΝΕΣ.

  ΕΧΕΙ ΠΟΛΛΑ ΚΟΙΝΑ Ο ΤΖΕΦΡΥ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΕ ΑΡΚΕΤΟΥΣ ΝΕΑΡΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ "ΑΓΑΠΗΘΗΚΕ" ΑΝΤΑΛΛΑΞΕ ΚΟΛΆΝ ΚΑΛΣΟΝ ΚΑΙ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΜΑΣΟΥΤΡΑ. ΠΩΣ ΘΑΡΡΕΊΤΕ Ο
  ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΒΑΛΕ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΗΝ ΕΥΡΏΠΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΛΥΦΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΤΟΥΣΕΣ ΟΙ ΚΑΤΑΓΕΓΡΑΜΜΈΝΟΙ ΣΕ ΚΑΣΈΤΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΆΝΤΗΔΕΣ.

  ΔΗΛΑΔΗ ΠΙΣΤΕΨΑΤΕ ΟΤΙ ΠΗΓΕ ΚΕΙ ΕΦΑΓΕ ΟΘΩΜΑΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΦΥΤΕΨΕ ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΜΕ ΤΗΝ ΓΛΆΣΤΡΑ ΜΕΣ' ΤΟ ΧΩΜΑ Ο ΚΗΠΟΥΡΌΣ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΔΟΚΙΜΑΣΕ "ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΝ ΔΙΚΑΙΟΝ;"ΕΛΑΤΕ ΤΩΡΑ;ΜΟΥ ΕΛΕΓΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΩΣ ΣΤΗΝ ΠΌΛΗ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΠΑΡΕΛΑΒΕ ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΌΜΙΟ ΟΤΑΝ ΠΗΓΑΝ ΣΤΟ ΞΕΝΟΔΟΧΕΊΟ ΤΟΝ ΡΩΤΗΣΕ ΤΙ ΘΕΛΕΙ ΑΓΟΡΙ Η ΚΟΡΊΤΣΙ ΓΙΑ ΤΟ ΒΡΑΔΥ;

  ΜΕΝΟΥ ΚΛΑΣΣΙΚΆ ΒΑΡΒΑΡΙΚΆ ΤΟΥΡΚΙΚΟ :ΧΑΡΕΜ ΧΑΝΟΥΜ ΓΙΑ ΕΡΝΤΕΡΟΥΝ ΤΣΟΓΛΑΝ ΕΦΕΝΤΗ Μ';

  ΒΓΑΖΩ ΤΟ ΚΑΠΕΛΛΟ ΣΤΟΝ ΦΙΔΟΜΟΡΦΟ ΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝ ΤΟΝ ΕΡΠΕΤΙΚΟ ΓΟΝΟ ΤΩΝ ΚΑΡΑΊΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΥΚΑΣΟΥ.

  ΤΟΥΣ ΕΔΕΝΕ ΟΛΟΥΣ ΕΠΙ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ΙΣΤΟ ΤΗΣ ΑΡΆΧΝΗΣ. ΕΒΡΙΣΚΕ ΤΑ ΑΔΥΝΑΜΑ ΣΗΜΕΙΑ(ΕΝΤΑΞΕΙ Ο ΓΑΠ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟ ΑΔΥΝΑΜΟΝ ΣΗΜΕΙΟΝ ΕΥΚΟΛΑΚΙ ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ)ΚΙ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΕΚΒΙΑΣΤΉ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΙΟ ΕΎΚΟΛΗ...

  ΝΑ ΔΩ ΤΟΝ ΤΖΕΦΡΥ ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΒΡΕ ΤΖΑΝΕΜ ΧΑΚΑΝ ΚΑΙ ΤΙ ΣΤΟΝ ΚΟΣΜΟ;!

  ΝΑ ΑΝΤΑΛΛΆΣΣΕΙ ΑΓΑΠΕΣ ΣΥΜΠΆΘΕΙΕΣ ΣΥΧΏΡΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΟΓΙΟΥΣΟΥΦΑΚΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΕΛΛΗΝΌΦΩΝΟΥΣ ΡΩΜΙΟΎΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΖΕΙ ΤΗΝ ΜΕΘΟΔΟΝ ΚΙΤΣΙΚΗ.

  "Η ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΜΟΡΙΟΝ ΚΑΙ ΤΟ ΑΙΓΑΙΟ ΤΟ ΑΙΔΟΙΟΝ" ΕΓΡΑΦΕ Ο ΚΙΤΣΙΚΜΠΕΗΣ ΚΙ Ο "ΥΠΕΡΕΥΦΥΗΣ" ΤΖΕΦΡΥ ΕΤΡΕΞΕ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗ ΤΗΣ MAGNA POUSTROCARTA ΤΟΥ ΓΥΙΟΥ ΤΗΣ ...ΜΠΕΑΤΑΣ.

  OH TEMPORA!OH MORES!

  O ΡΟΥΜΑΝΟΣ ΒΛΑΝΤ ΤΣΕΠΕΣ ΠΟΥ ΔΕΧΤΗΚΕ ΤΗΝ "ΣΤΟΡΓΗ" ΤΟΥ ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΎ ΔΙΚΑΙΟΥ ΩΣ ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΤΟΥ ΜΩΆΜΕΘ, ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΠΑΛΟΥΚΩΣΕ ΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΩΣ ΜΗΝΥΜΑ ΣΤΟΝ ΦΙΛΟΔΟΞΟ ΓΑΜΨΟΜΥΤΗ OTI ΔΕΝ ΞΕΧΑΣΕ...ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΤΟΥΣ....

  Ο ΤΖΕΦΡΥ;
  ΑΠΛΑ ΟΠΩΣ Ο ΑΔΕΡΦΟΣ ΤΟΥ ΒΛΑΝΤ ΈΣΚΥΨΕ ΚΑΙ 'ΠΑΛΟΥΚΩΘΗΚΕ' ΤΟ ΒΛΑΜΜΕΝΟ ΑΝΑΝΔΡΟ ΟΝ ΜΙΑΣ ΥΠΟΦΥΛΗΣ ΠΟΥ ΗΡΘΕ ΣΤΟΝ ΕΛΛΑΔΙΚΟ ΧΩΡΟ ΑΛΛΑΞΕ ΤΟΠΟΘΕΣΊΕΣ ΚΑΙ ΕΠΊΘΕΤΑ ΠΑΠΑΤΖΉΔΕΣ ΦΙΛΌΔΟΞΟΙ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΣΟΎΡΙ ΟΜΩΣ ΤΗΣ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΥΠΟΦΥΛΗΣ ΤΟΥΣ.ΕΙΝΑΙ ΔΙΕΣΤΡΑΜΜΈΝΟΙ ΣΕ ΣΗΜΕΊΟ ΠΟΥ ΑΓΓΙΖΕΙ ΤΗΝ 9η ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΚΟΛΆΣΕΩΣ. ΤΗΝ ΠΕΡΝΑΕΙ ΆΝΕΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΘΥΜΕΊ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΜΑΖΙ ΤΗΣ ΟΣΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΥΠΟΠΕΣΟΥΝ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΘΑΝΑΣΙΜΑ ΑΜΑΡΤΉΜΑΤΑ.

  ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΕΙΝΑΙ;

  ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ;
  ΘΑ ΤΟ ΔΕΧΤΟΥΝ;

  ΡΙΤΑ  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Καλησπέρα,υπάρχει ο κίνδυνος μετά την ανάγνωση τέτοιων άρθρων,να αρχίσει το σπάσιμο διαφόρων αντικειμένων περιφερειακά του αναγνώστη!

  ΑπάντησηΔιαγραφή