" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021

«Ἒτσι «φουντάραμε» το Φετίχ – Μπουλέντ»


Ὁ Ὀκτώβριος εἶναι ἕνας μῆνας μέ χρυσές ἱστορικές σελίδες γιά τόν Ἑλληνισμόν. Οἱ Βαλκανικοί πόλεμοι,οἱ μεγάλες ἱστορικές νίκες τῶν Ἑλλήνων κατά τῶν ὀθωμανῶν,τό ἱστορικό «ΟΧΙ» τοῦ κυβερνήτου Ἰωάννου Μεταξᾶ ἐκ τοῦ ὁποίου ἐγράφη τό χρυσό Ἔπος τοῦ 1940 ! 

 Στίς 18 Ὀκτωβρίου 1912,ἀρχές τοῦ Α΄Βαλκανικοῦ πολέμου ὅπου οἱ Ἕλληνες σημείωναν τήν μία νίκη μετά τήν ἄλλη καί ἐλευθέρωναν μετά ἀπό 400 καί πλέον χρόνια σκλαβιᾶς τίς ἑλληνικές πόλεις τῆς Μακεδονίας μας,ἕνας Ἕλλην ναυτικός,ὁ Ὑποπλοίαρχος Νικόλαος Βότσης,κυβερνήτης τοῦ «τορπιλοβόλου 11»,ἐπέτυχε ἕναν ἄθλο βυθίζοντας τό τουρκικό θωρηκτό «Φετίχ-Μπουλέν»,μέσα στό ὀχυρωμένο λιμάνι τῆς Θεσσαλονίκης καί προσπερνῶντας τό ἐκεῖ ναρκοπέδιο.

ἀπό ἐδῶ

Τό κατόρθωμα ἦταν μεγαλειώδες ! Ὅλη ἡ Εὑρώπη μιλοῦσε γι᾿αὐτό καί ὅλοι τους ἐξῆραν τόν ἤρωα Ὑποπλοίαρχο Νικόλαο Βότση καί τό Ἑλληνικό Ναυτικό ! 


«Αικατερίνη 18 Οκτωβρίου 1912, 1:00 π.μ.
Εσπέραν χθες Πέμπτη ετορπιλλήσαμεν επιτυχώς τουρκικό θωρηκτόν «Φετίχ Μπουλέντ» λιμένα Θεσσαλονίκης. Πλοίον βυθιζόμενον έκλινε δεξιά, πλήρωμα και πλοίον ημών αβλαβές. Εκείθεν καταπλεύσαμεν εις Αικατερίνην εκ της επιθέσεως.

Κυβερνήτης τορπιλλικού 11
Βότσης» ( ἐδῶ)


...Λόγω τῶν εργασιῶν μου στο λιμάνι, ἐγνώριζα λεπτομερῶς κάθε σημεῖο του: τα ἐπάκτεια παράλια τους ὑφάλους, τα ἀβαθῆ ὕδατα, τα ναρκοπέδια, την διάταξι τῶν ναυλοχούντων τουρκικῶν σκαφῶν και κυρίως ἐγνώριζα την ἀκριβῆ θέσιν τῆς τουρκικῆς ναυαρχίδος.

Ἐνθουσιασμένος ἀπό τάς πληροφορίας μου ὁ πλοίαρχος, και ἐκτιμήσας τα εθνικά μου αἰσθήματα και τόν ἀκραιφνῆ μου πατριωτισμόν μου, με ἐνηγκαλίσθη και εῖπε ότι τελῶ ἐν ἐπιστρατεύσει για νά τόν βοηθήσω στο μεγάλο του ἐγχείρημα.

Σε μένα ἀνετέθη ἡ πλοϊγία τῆς τορπιλάκατου ἐπί τῆς ὁποίας ἐπέβαινε ὁ Ναύαρχος Βότσης. Μοῦ ἐδόθη δέ ὡς βοηθός ὁ Μιχ. Κωφός και μέ εὐψυχία και δεξιοτεχνία ὡδήγησα τήν τορπιλλάκατο διά μέσου τοῦ ναρκοπεδίου εἰς απόστασιν βολῆς, ἀπο τήν τουρκικήν Ναυαρχίδα.

– Αὐτή εἷναι κύριε Ναύαρχε...

 ( Διαβᾶστε ὁλόκληρη τήν ἀφἠγησιν τοῦ Νικολάου Βλαχόπουλου,πλοηγοῦ τοῦ Νικολάου Βότση στό τορπιλοβόλο 11.Στήν σελίδα τοῦ Μουσείου Λιτοχωρίου, ἀπό συνέντευξιν πού ἔδωσε ὁ Λιτοχωρίτης ἤρωας,τό 1968 : Ἒτσι «φουντάραμε» το Φετίχ – Μπουλέντ


Ὁκτώ ἡμέρες μετά,ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς τοῦ πολιούχου τῆς Θεσσαλονίκης,Ἁγίου Δημητρίου,ἔμπαινε ἐλευθερωτής ὁ Ἑλληνικός Στρατός στήν πόλιν καί κυμμάτιζε ὑπερήφανη ἡ Ἑλληνική Σημαία στήν ἐλεύθερη πλέον Θεσσαλονίκη !Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου