" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020

Ἱερή δέσμευσιν νά μήν ξεχάσῃς τά δεινά τοῦ Γένους τῶν Ἑλλήνων,ἀνέλαβες,ποτέ,Κούλη;


Εἶπε ὁ Κούλης,ἀπό τό Ἄουσβιτς πού ἐπεσκέφθη ἐχθές(ἀνήμερα τοῦ 75χρονου ἑορτασμοῦ ),ἀνάμεσα στά λοιπά βαρύγδουπα :

Ο μεγάλος ιστορικός του ναζισμού Ian Kershaw έγραψε ότι «ο δρόμος προς το Άουσβιτς χτίστηκε από το μίσος, αλλά είναι στρωμένος από την αδιαφορία». Και 75 χρόνια μετά την απελευθέρωση, από τον Ερυθρό Στρατό, αυτού του χώρου θα πρέπει όλοι μας να δώσουμε αυτή την ιερή δέσμευση, να μην ξεχάσουμε ποτέ αυτό το οποίο συνέβη εδώ.Γιά πές μας Κούλη,γιά ποιά ἀδιαφορία γίνεται λόγος; Πού δέν ὑπάρχει ἡμέρα πού νά μήν ἀκούσουμε,γιά ὁτιδήποτε συμβεῖ,γιά τόν ὅποιον ἑορτασμό,τήν φρᾶσιν : φασισμός καί νεοναζισμός !
Λές καί τά ΠΑΝΤΑ ΠΡΕΠΕΙ νά συνδέονται μέ τούς ναζί,στά πάντα διαφαίνονται,κάπου ἐκεῖ στό βάθος,οἱ ναζί...


Κῦττα τήν ἄλλη,μέσα στά μαῦρα,βαρυπενθοῦσα ! ! ! 
Δέν ὑπάρχει χῶρα,ἀνά τόν κόσμο,πού νά μήν ἔχῃ στηθῇ μνημεῖο ὁλοκαυτώματος (ὄχι μόνον ἕνα,βεβαίως...),πού δέν ἔχει φτιαχθῆ μουσεῖο ὁλοκαυτώματος ! Δέν ὑπάρχει χῶρα πού νά μήν ἔχῃ τούς ἑβραίους νά δηλώνουν,μέ τήν πρῶτη εὐκαιρία,πόσο ὑπεύθυνοι πρέπει νά αἰσθανόμεθα ΟΛΟΙ μας,γι᾿αὐτό πού τούς συνέβη ! Κάθε μέρα,ὅπου καί νά κυττάξῃ κανείς,θά ξεπετάγεται κάποιος ἑβραῖος νά μᾶς θυμίζῃ τό ...χρέος μας ! Καί ἀπορῶ,ναί ἀπορῶ τά μάλα γιατί πρέπει νά εἶναι χρέος μας; ΓΙΑΤΙ ;

Γιατί πρέπει,Κούλη,νά δώσουμε ἱερή ὑπόσχεσιν νά μήν ξεχάσουμε τόν διωγμό τῶν ἐβραίων; Ἐμεῖς τόν προκαλέσαμε; Ἐμεῖς εἴμεθα οἱ διῶκτες;


Καί ἄν δέν πρέπει νά ξεχάσουμε ἐκείνους τούς διωγμούς,τούς δικούς μας; Αὐτούς πού ὐπέστη ὁ Ἑλληνισμός στόν Πόντο,στήν Ἰωνία,στήν Μικρά Ἀσία; Ἀπό τόν Κεμάλ πού τοῦ ἔχετε φτιάξῃ καί μουσεῖο στήν Θεσσαλονίκη καί πᾶτε καί τόν προσκυνᾶτε .Καί νά ἔρχονται οἱ τουρκαλᾶδες ἐδῶ γιά νά τιμήσουν,ΜΑΖΥ ΜΕ ΕΣΑΣ,τόν ΣΦΑΓΕΑ τοῦ Ἑλληνισμοῦ ! ! ! Ἀπό τόν Κεμάλ καί τίς ὁρδές του πού δέν ἄφησαν Ἕλληνα γιά Ἕλληνα σ᾿ἐκεῖνα τά χώματα πού ἐπί χιλιετηρίδες ἦσαν πατρογονικές μας ἑστίες...

Ἀλλά ἐκεῖ ἦταν ...συνωστισμός καί ὄχι σφαγές,ὄχι πυρκαϊές πού ἔκαιγαν ἀπό σπίτια,ζῶα μέχρι ἀνθρώπους...Ἐκεῖ,ὁ ντονμές Κεμάλ καί οἱ ἐκπαιδευμένοι ἀπό τούς γερμαναράδες νεότουρκοί του,δέν πραγματοποίησαν ἁπλῶς ὁλοκαύτωμα ἀλλά ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ! ! ! 

Τό φαντάζεσαι Κούλη,νά εἶχαν ὑποστῇ κάτι παρόμοιο οἱ ἑβραῖοι; Φαντάζεσαι τί θά ἔκαναν ; Ὄχι ἑορτές καί ἐκδηλώσεις μνήμεις,ἀλλά θά εἶχαν πάρῃ πίσω καί τό τελευταῖο λιθαράκι πού θά πίστευαν πώς τούς ἀνῆκε ! Ὅπως ἔκαναν στήν Παλαιστίνη καί κάνουν μέχρι σήμερα.Ὅπως ὁνειρεύονται ἀκόμη γιά τό μεγάλο ἰσραήλ ...!

Ἔχετε καταλάβῃ,ἐσεῖς πού θέλετε νά λέγεστε καί ἕλληνες,πόσο ὑποταγμένοι εἶστε στόν ἑβραϊσμό; Τόσο πού καταντᾷ πρόκλησι ! Διότι,νά τιμᾶς κάτι πού πρέπει,ἔστω ἀλλοφύλων, ἀλλά νά τιμᾶς πρωτίστως αὐτά πού πρέπει τοῦ δικοῦ σου ἔθνους ! Πρωτίστως !

Ἄφησες κάθε σοβαρή κρατική ὑπόθεσιν,στήν ἄκρη,γιά νά τρέξης στήν Πολωνία ! Γιατί; Δέν ἔφτανε τό Ἀδωνάϊ καί ὁ Μαρκόπουλος πού πῆγαν; Ὄχι,δεν ἔφταναν...Ἔπρεπε νά πᾶς ἐσύ,ὁ πρωθυπουργός τῆς χώρας !


Μιᾶς χώρας πού ἀκόμη καί αὐτό τό τεραστίας ἀξίας γεγονός τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν 200 χρόνων τῆς Παλιγγενεσίας τοῦ Ἔθνους τό ὑποβαθμίζετε,ἀναλαμβάνοντας τήν προεδρία τοῦ IHRA. Γιά τούς ἑβραίους καί πάλιν !

Ἦρθαν καί οἱ ἐπίσημες ...ὀμολογίες τοῦ Κούλη ...!


Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για την πορεία προετοιμασίας της Ελληνικής Προεδρίας της Διεθνούς Συμμαχίας το 2021, ένα γεγονός που θα φέρει τη χώρα στον πυρήνα των κρατών που μάχονται τον αντισημιτισμό και έχουν αποφασιστικό λόγο στην κατάρτιση και την εφαρμογή νομοθετικών και μορφωτικών προτάσεων για την καταπολέμησή του.

Ο Πρωθυπουργός ανέθεσε το συντονισμό και την παρακολούθηση της εν λόγω προσπάθειας στον Αντιπρόεδρο της Κυβερνήσεως κ. Παναγιώτη Πικραμμένο, ο οποίος συμμετείχε στη σημερινή συνάντηση. Επιπλέον, του ανέθεσε να καθοδηγήσει και να εποπτεύσει τη διαδικασία ενσωμάτωσης των Ορισμών στη νομοθεσία και την εκπαίδευση

Λέτε νά μήν ξέρῃ ἡ Γιάννα γιατί ἤθελε τήν θέσιν γιά τό 2021 ;


Ποιός λοιπόν,ρέ Κούλη ξεχνᾶ; Ποιός ; Γιά ποιά ἀδιαφορία γίνεται λόγος;

Καί νά ξεχαστεῖτε,λίγο (πού λέει ὁ λόγος...) ἔρχονται σᾶς τραβοῦν τ᾿αὐτί κι᾿ἀρχίζετε τήν πιλάλα...

Δαυΐδ Σαλτιέλ πρόεδρος ΚΙΣ,μέ γ.γ. τοῦ ὑπουργείου τοῦ Κωστάκη Καραμάν ἀλῆ
«Είναι πρόθεση της κυβέρνησης και του υπουργού Υποδομών Κώστα Καραμανλή να προχωρήσουμε άμεσα όλες τις απαραίτητες ενέργειες ώστε να λυθούν τα διαδικαστικά ζητήματα που απομένουν για να ξεκινήσει η κατασκευή του. Το Μουσείο Ολοκαυτώματος της Ελλάδος θα αποτελέσει για την πόλη της Θεσσαλονίκης ένα νέο σημαντικό τοπόσημο που θα προσελκύσει εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες από όλο τον κόσμο»  (ἀπό ΕΔΩ)

Τέλος,μιᾶς καί ξεκίνησες τήν δήλωσίν σου ἀναφερόμενος στά ἕξι ἑκατομμύρια θύματα τοῦ ὁλοκαυτώματος,ῥῖξε καί μία ματιά σ᾿αὐτά τά δημοσιεύματα πού εἶδαν τό φῶς τῆς δημοσιότητος ἀπό 30 ἕως καί 50 χρόνια ΠΡΟ τοῦ ὁλοκαυτώματος.Καί ὄχι σ᾿ὅποιες καί ὅποιες ἐφημερίδες...

Το Ολοκαύτωμα των Εβραίων και οι προφητείες των ιερών εβραϊκών κειμένων!

1900Stephen S. Wise, New York Times, June 11, 1900
There are 6,000,000 living, bleeding, suffering arguments in favor of Zionism.”

1904 – The Jewish Criterion (Pittsburgh), February 19th, 1904, page 2: … where five or six million people existed under persecution.”ο μυθικός αριθμός των 6.000.000, προέρχεται απο μια Εβραϊκή-Ταλμουδική προφητεία που λέει οτι «θα επιστρέψετε λιγότεροι κατα 6.000.000», ή «θα επιστρέψετε στην γη του Ισραήλ με 6.000.000 λιγότερους»

Ἄν τε,ἀφῆστε μας ἐπιτέλους στήν ἠσυχία μας ! 


Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο: