" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020

Ὅλοι,πιστοί στό ...χρέος τους ...!ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3218/2004
ΦΕΚ 12/Α/21-1-2004

 Η 27η Ιανουαρίου καθιερώνεται ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Κωνσταντῖνος Στεφανόπουλος 

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1
Ορίζεται η 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Άρθρο 2
Ο χαρακτήρας, το περιεχόμενο, ο φορέας και ο τρόπος οργάνωσης των εκδηλώσεων μνήμης καθορίζεται με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ύστερα από γνώμη των πλέον αναγνωρισμένων εβραϊκών σωματείων και οργανώσεων.

Άρθρο 3
Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Παραγγέλλομε τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την εκτέλεσή του ως νόμου του Κράτους.

Αθήνα,  26 Ιανουαρίου 2004
(ΕΔΩ)


Ἑβραϊκό Μουσεῖο Ἑλλάδος
Διαβάζουμε ἀπό τήν ἐπίσημον σελίδα τοῦ ὑπουργείου παιδείας(ἐδῶ) ,σχετικῶς :

Στην 20η Σύνοδο της Μόνιμης Διάσκεψης των Υπουργών Παιδείας του Συμβουλίου της Ευρώπης που πραγματοποιήθηκε στις 15-17 Οκτωβρίου 2000 στην Κρακοβία, υιοθετήθηκε η πρόταση για τη θεσμοθέτηση Ημέρας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος και την πρόληψη των εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας στα σχολεία (άρθρο 9 της Διακήρυξης των Υπουργών Παιδείας).

Η Ελληνική Βουλή με το νόμο 3218/2004 (ΦΕΚ Α’ 12) καθιέρωσε την 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος.

Σκοπός των εκδηλώσεων και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων είναι η ενημέρωση των μαθητών για το Ολοκαύτωμα. Οι δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν μπορούν να περιλαμβάνουν διαλογικές συζητήσεις, εκθέσεις, προβολή ταινιών ή συναφούς εκπαιδευτικού υλικού, ανάγνωση κειμένων και εργασιών.

Οι εκπαιδευτικοί που θα αναλάβουν τη δράση μπορούν να επικοινωνήσουν με το Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος (τηλ. 210-3225582, ιστοσελίδα: www.jewishmuseum.gr), προκειμένου να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το προτεινόμενο θέμα και σχετικές οδηγίες για την παρουσίασή του,καθώς και να αντλήσουν ιδέες και υλικό από τις εξής ιστοσελίδες:

1.Το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

2 .Το ψηφιακό αρχείο της ΕΡΤ

3.Την ιστοσελίδα του Εβραϊκού Μουσείου Θεσσαλονίκης

4.Την ιστοσελίδα της Διεθνούς Συμμαχίας για τη Μνήμη του Ολοκαυτώματος (INTERNATIONAL HOLOCAUST REMEMBRANCE ALLIANCE – I.H.R.A.), στην οποία η Ελλάδα είναι μέλος


5.Την ιστοσελίδα του Ισραηλινού Ιδρύματος για το Ολοκαύτωμα «Yad Vashem»


6.Την ιστοσελίδα του Ιστορικού Ινστιτούτου CENTROPA

7.Την ιστοσελίδα του Γαλλικού μουσειακού και ερευνητικού ιδρύματος «Memorial de la Shoah»

Γιά τόν IHRA ἔχουμε γράψῃ ἐπανειλημμένως (καί ἐδῶ),γιά τό ἐβραϊκό μουσεῖον τό ἴδιο. Γιά τό Ἱστορικό Ἰνστιτοῦτο CENTROPA ; Χμμ... Γιατί τό ὑπουργεῖο δέν ἀναφέρει ἐπακριβῶς τί εἶναι τό  CENTROPA ; Μήπως ἐπει δῆ θά ἀκουστῇ καί πάλιν ἡ λέξις :  ἑβραϊκό;


CENTROPA  Διατήρηση εβραϊκής μνήμης - Προσεγγίζοντας την ιστορία
Τό CENTROPA είναι ένα μη κερδοσκοπικό, εβραϊκό ιστορικό ινστιτούτο αφιερωμένο στη διατήρηση εβραϊκών οικογενειακών ιστοριών και φωτογραφιών από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και τα Βαλκάνια και στη διάδοση αυτών των ιστοριών και φωτογραφιών μέσω ταινιών, βιβλίων και εκθέσεων.Το κεντρικό μας γραφείο βρίσκεται στη Βιέννη. Έχουμε επίσης γραφεία στη Βουδαπέστη, το Αμβούργο και την Ουάσιγκτον. (ἀπό τήν σελίδα τους : Ποιοί εἴμαστε :  ἐδῶ)

Μέ ἄλλα λόγια,ἁπλά καί ξεκάθαρα,τό ἑλλαδικό ὑπουργεῖο παιδείας δέν ἔχει νά προτείνῃ τίποτα ἄλλο πέραν τῶν ἐβραϊκῶν μουσείων,ἰνστιτούτων,ἱδρυμάτων ! Ἤ ἐπί τό σωστότερον : Ἡ πλῦσις ἐγκεφάλου στά σχολεῖα εἶναι ἀποκλειστικῶς ἑβραϊκή ὑπόθεσις. Καί μάλιστα νόμιμη καί μέ τήν ἔγκρισιν τῆς βουλῆς καί τήν ὑπογραφή τοῦ προέδρου τῆς δημοκρατίας τους !

Ὅπως καί στήν 7η πρότασιν σχετικῶς μέ τό γαλλικό μουσειακό ἐρευνητικὀ ἵδρυμα,τό ὁποῖον καί πάλιν δέν θέλουν νά τό μεταφέρουν στήν ἑλληνική καί τό ἀφήνουν νά φαίνεται ὡς Memorial de la Shoah. Μά ὅπου Shoah=ἑβραϊκό ὁλοκαύτωμα.

Memorial de la Shoah. Ἵδρυσις 2005. Καί ποιός τό ἵδρυσε;

Ὁ Isaac Schneersohn:


γάλλος ραβίνος, βιομήχανος και ιδρυτής των πρώτων αρχείων και μνημείων του Ολοκαυτώματος. Μετανάστευσε από την Ουκρανία στη Γαλλία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο .
Το 1943, ενώ ήταν υπό ιταλική κατοχή , ο Schneersohn ίδρυσε κέντρο τεκμηρίωσης στο σπίτι του στο Γκρενόμπλ με εκπροσώπους 40 εβραϊκών οργανώσεων. Το κέντρο μετακόμισε στο Παρίσι στην Απελευθέρωση και έγινε το Κέντρο Σύγχρονης Εβραϊκής Τεκμηρίωσης . Ο Schneersohn παρέμεινε Πρόεδρος του CDJC και συντάκτης του Revue μέχρι το θάνατό του το 1969.

Κάλεσε σαράντα εκπροσώπους εβραϊκών οργανώσεων, συμπεριλαμβανομένου του Jacob Gordin στην ιδρυτική σύσκεψη.
Χωρίς να γνωρίζει αν αυτός ή οποιοσδήποτε από αυτούς θα επιβίωνε ακόμη και τον πόλεμο, ο Schneersohn είχε κίνητρο να επιταχύνει τη συσσώρευση και τη συντήρηση υλικών και να γράψει για όλα όσα συνέβαιναν, ως δομικά στοιχεία ιστορικών που θα έρθουν αργότερα.Το κέντρο τεκμηρίωσης οργανώθηκε με μια επιτροπή διαχείρισης επταμελής αποτελούμενη από δύο εκπροσώπους του consistory ( consistory Ιουδαϊσμός) ( Consistoire κεντρικό ), δύο εκπροσώπους της Ομοσπονδίας των Ανωνύμων εβραίων της Γαλλίας, ένα από το Παγκόσμιο ORT (είναι ένα παγκόσμιο εκπαιδευτικό δίκτυο που κατευθύνεται από τις εβραϊκές αξίες. Προωθεί την εκπαίδευση και την κατάρτιση σε κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Οι δραστηριότητές του σε όλη την ιστορία της έχουν καλύψει περισσότερες από 100 χώρες και πέντε ηπείρους. Ιδρύθηκε το 1880 στην Αγία Πετρούπολη για να παρέχει επαγγελματική και επαγγελματική κατάρτιση σε νέους Εβραίους.), και έναν με το αξίωμα του ραββίνου, με την προεδρία του Schneersohn.


Le CDJC 1943-2013 : documenter la Shoah
Για να συγκεντρώσει μαρτυρίες για το ολοκαύτωμα, ο Schneersohn μαζί με τον Léon Poliakov αφιερώθηκε στη συλλογή εγγράφων που εξυπηρετούσαν την ιστορία των Εβραίων κατά τη διάρκεια του πολέμου. Η ομάδα οργανώνεται γύρω από Schneersohn και Poliakov επέστρεψε στο Παρίσι, κατά τη διάρκεια της Απελευθέρωσης του Παρισιού τον Αύγουστο του 1944, λαμβάνοντας την κατοχή των αρχείων των Commissariat général aux ερωτήσεις juives, του καθεστώτος Vichy, εκείνων της Γερμανικής Πρεσβείας στο Παρίσι, της έδρας του γερμανικού προσωπικού και των αντιεβραϊκών αρχείων της Γκεστάπο στο Παρίσι.

Το 1944,το CDJC μεταφέρθηκε στο Παρίσι. Εγκαταστάθηκε στο Le Marais, πρακτικά στο Pletzl, την παλιά εβραϊκή γειτονιά, έναν εμφανή συμβολισμό.
Το Mémorial du martyr juif inconnu εγκαινιάστηκε στις 30 Οκτωβρίου 1956.
Το 1997, ελήφθη η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο ιδρυμάτων: το CDJC και το Mémorial du inconnu εβραίων μαρτύρων, για να σχηματίσουν το Memorial de la Shoah,το οποίο άνοιξε στις 27 Ιανουαρίου 2005.

Νά κάνω καί τήν συνήθη ἀφελή ἐρώτησιν : Ἀπό τό ᾿43,γνώριζε ὁ Ἰσαάκ Σνέρσον τήν ἔκτασιν τοῦ διωγμοῦ τῶν ἑβραίων; Ἀπό τό ᾿43 γνώριζε ὁ Ἰσαάκ πώς θά ὑπάρξῃ ὁλοκαύτωμα; Ἄν μή τί ἄλλο ἡ λέξις περίεργον εἶναι τό λιγώτερον...

Γιά τό «Yad Vashem» τό μνημεῖο ὁλοκαυτώματος στό Ἰσραήλ,ἔχουμε ἐπίσης ἀναφερθῇ ΕΔΩ.


Το Γιαντ Βασσέμ (η Γιάντ Βασχέμ) είναι μουσείο και αναμνηστικός χώρος αφιερωμένος στο Ολοκαύτωμα. Επίσης ασχολείται επιστημονικά με την ιστορία του Ολοκαυτώματος. Ιδρύθηκε το 1953 στα Ιεροσόλυμα μετά από απόφαση της Κνεσέτ. Σήμερα το Γιαντ Βασσέμ έχει 2 εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως.
Συνεπῶς,ἀπό τίς 7 προτεινόμενες πηγές τοῦ ὑπουργείου παιδείας,ἀπ᾿ ὅπου μποροῦν νά ἀντλήσουν στοιχεῖα οἱ ἐκπαιδευτικοί,οἱ 5 εἶναι ἀποκλειστικῶς ἑβραϊκές.

Τό 2004,λοιπόν,καθιερώθηκε διά τῆς ἀποφάσεως τῆς βουλῆς,ἡ 27η Ἰανουαρίου ὡς ἡμέρα ἀφιερωμένη στήν μνήμη τοῦ ὁλοκαυτώματος.Καί μάλιστα ἑστιάζοντας στά σχολεῖα καί τά παιδιά.Διότι ἐκεῖ ἀκριβῶς εἶναι τό ζητούμενον,στά νέα παιδιά καί τήν διαμόρφωσιν τῆς σκέψεώς τους ἤ ἀλλιῶς τήν πλῦσιν ἐγκεφάλου.Θυμᾶστε ποιός ἦταν ὐπουργός παιδείας τόν Ἰανουάριο τοῦ 2004; Ὁ Πέτρος Εὐθυμίου.Τόν θυμᾶστε τόν Πέτρο ; Βλέπετε ἦταν τόσο ἰκανός,τόσο ἰδιαίτερος πού ὁ Σημίτης,ὁ Ἀαρών Ἀβουρί Σημίτης,τόν κάλεσε,εὐρωβουλευτής ὥν ὁ Εὐθυμίου,γιά νά ἀναλάβῃ τήν θέσιν τοῦ ὑπουργοῦ παιδείας.Μάλιστα,τόν δημοσιογράφο τοῦ Λαμπράκη...Καί βεβαίως μήν ξεχάσουμε καί τό ἀπαραίτητο συστατικό τοῦ συγχρόνου ἑλλαδίτη πολιτικοῦ :

Μετείχε στην Αντίσταση κατά της Χούντας (ἐδῶ)

Ἔτσι καί ἡ Κεραμέως,σημερινή ὑπουργός παιδείας,τῆς ὁποίας τό χρέος ἀπέναντι στήν παιδεία ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ τήν προστασία ἀπό τόν ἀντισημιτισμό ἔστειλε τήν ἀνάλογον ἐγκύκλιον καί ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ μάλιστα :


(ἐδῶ)

Ἔμ ...χρέος εἶναι αὐτό...!


Δέν εἴδατε ἐκεῖ κάτω στήν Ἱερουσαλήμ πόσοι μαζεύτηκαν; Ἀπό τόν Ποῦτιν καί τόν Μακρόν μέχρι τόν Κάρολο τῆς Ἀγγλίας... !
Ὁ Κάρολος ὑπό τήν σκιά τοῦ «Yad Vashem» (τό φουγάρο πίσω...) φωτό 
Δεκάδες ηγέτες στην Ιερουσαλήμ για το ΟλοκαύτωμαΠούτιν: Το Ολοκαύτωμα ήταν ένα από τα πιο επαίσχυντα και τραγικά γεγονότα στην Ιστορία

Τί,γιά μία δίωρη ἐκδήλωσιν στά σχολεῖα θά τό κάνουμε θέμα;


Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. Ε ναι για αυτό οδηγηθήκαμε ως Έθνος σε αυτό το τόσο εξευτελιστικό σημείο...Οι σιωνιστές με δικά τους φυτευτά άτομα έχουν ελέγχξει τα πάντα διαφορετικά δε θα χτύπαγαν με τόση λύσσα την πατρίδα μας...Μαριάνθη Ζάβαλη

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό θέμα εἶναι πώς,ἐνῶ καί οἱ μέν (σιῶνες) καί οἱ δέ (μαριονέτες τους) κάνουν τήν δουλειά τους,ἐμεῖς τί ἀκριβῶς κάνουμε ;

   Τά ἴδια λάθη,πάντα...

   Ἕνας ἀδαής,ἀποβλακωμένος λαός πού ἐμμένει ἠλιθιωδῶς στήν ἐπανάληψιν τῶν λαθῶν του χωρίς καμμία ἀπολύτως διάθεσιν νά μάθῃ ἐξ αὐτῶν...!

   Καλησπέρα ἀγαπητή Μαριάνθη !

   Διαγραφή
 2. παντως αν βγει κανενας καινουριος Αδολφος στη γη εγω θα παω για φουρναρης στο Αουσβιτς

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν νομίζω πώς θά τό ἔκανες.
   Εἶσαι Ἕλλην καί ὡς ἐκ τούτου οἱ μεγάλες Ἀξίες πού πρεσβεύει ὁ Ἑλληνισμός καί σοῦ ἔχουν κληροδοτηθῆ,δέν ἀφήνουν κανένα περιθώριο γιά ἀπάνθρωπες πρακτικές !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 3. ..θα μείνουν με την @@ στο χέρι , ΟΛΟΙ ΤΟΥΣ !!

  “Ελήλυθεν η ώρα ίνα δοξασθή ο Υιός του Ανθρώπου.

  Ελλάς γαρ μόνη ανθρωπογονεί, φυτόν ουράνιον και Βλάστημα θείον ηκριβωμένον,

  λογισμόν αποτίκτουσα οικειούμενον επιστήμην.”

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ναί,ἀλλά πρέπει νά τούς τό δείξουμε μέ ἔργα.Ὄχι τήν μία μπασοκ καί τήν ἄλλη νουδου,τήν μία τσυριζα καί τήν ἄλλη νουδου...45 χρόνια ἀγαπητέ. 45 ΧΡΟΝΙΑ,ΤΑ ΙΔΙΑ ! ! ! Καί βεβαίως οἱ ἴδιοι...!
   Γι᾿αὐτό λειτουργοῦν ὅπως λειτουργοῦν,ἐκ τοῦ ἀσφαλοῦς,διότι γνωρίζουν μέ ποιούς ἔχουν κάνουν...

   Ἐκεῖ εἶναι τό μεγάλο ζητούμενο :μποροῦμε νά τούς κάνουμε νά χάσουν τ᾿αὐγά καί τά πασχάλια; Καί ὅπου αὐγά=βουλευτιλίκι καί πασχάλια=προνόμια.Προνόμια πού μεταφράζοναται σέ «ἀράζω,κοροϊδεύω καί τ᾿ἀρπάζω νομίμωςκαί ἐς ἀει »!

   Ἐάν τούς κόψουμε τόν «ἀέρα» αὐτό,θά πάψουν νά ἀναπνέουν καί θά πᾶνε στόν ἀγύριστο μία καί καλή !

   Θά τό κάνουμε ἄρα γε ποτέ ἤ θά συνεχίσουν νά βιώνουν ὡς ἰχνεύμονες εἰς βάρος μας;

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 4. Καλημέρα ,έχω μείνει με την απορία :αυτός ο παπάρας ,ο Χίτλερ ,σαν Εβραίος που ήταν και από τους δύο γονείς του ,γιατί δεν έστειλε στο Άουσβιτς και τον εαυτόν του ;
  Και ο μεγάλος χαγανος της χαζαρίας ,Εβραίος έγινε.
  Εβραίος ,Ιουδαίος ,Ισραηλίτης ,σημίτης,
  σάμπως ξέρουν και αυτοί τι είναι ;
  Τουρλού τουρλού.Ολιγον από γιουβέτσι.
  Ποιοι Εβραίοι ,βαραγανε ποιους Εβραίους ;
  Και ο Γκεόργκι Σβαρτς Εβραίος ήταν.
  ΗΤΑΝ ;
  Ναι !ΗΤΑΝ !
  ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ;
  ΟΧΙ !ΜΑΣ ΤΕΛΕΙΩΣΕ !
  ΑΦΗΣΑΝΕ ΤΟ ΚΕΡΑΣΆΚΙ ΤΗΣ ΤΟΥΡΤΑΣ.
  ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΤΕΡ ,ΥΙΟΝ.
  ΜΕΧΡΙ ΝΕΩΤΕΡΑΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ.
  ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΤΑ ΛΕΝΕ ;
  ΓΙΑ ΜΑΛΑΚΕΣ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙΣ ;
  ΞΕΡΕΙΣ ΤΙ ΜΑΛΑΓΑΝΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΧΑΖΑΡΟ ΟΒΡΙΟΙ ;
  ΤΩΡΑ ΒΕΒΑΙΑ ,ΟΣΟΙ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ ΞΕΡΟΥΝ ΤΙ ΠΑΙΖΕΙ , ΕΧΟΥΝ ΚΛ@ΣΕΙ ΜΕΝΤΕΣ.
  ΑΛΛΑ ΤΟ ΧΟΥΙ ,ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΧΟΥΙ.
  ΥΠΟΧΘΟΝΙΩΣ ,ΥΠΟΥΛΑ ΚΑΙ ΜΟΥΛΩΧΤΑ.
  ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ,ΣΕ ΟΤΙ ΕΓΡΑΨΕΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ,ΣΥΜΦΩΝΩ ΚΑΙ ΕΠΑΥΞΑΝΩ.
  ΠΑΝΤΩΣ ,ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΎΜΕ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΤΡΑΒΟΥ ΕΒΡΑΙΟΥ ΤΟ ΔΙΚΙΟ ,ΧΑΧΑΧΑΧΑ !ΕΝΑΝ ,ΣΤΗΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ,ΤΟΤΕ ,ΤΟ ΞΕΡΩ ,ΟΤΙ ΤΟΝ ΜΠΑΓΛΑΡΩΣΑΝ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΙ.
  ΤΟΝ ΕΚΡΥΒΑΝ ΟΙ ΔΙΚΟΙ ΜΟΥ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΔΕΝ ΑΝΤΕΞΕ ΤΗΝ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ ,ΒΓΗΚΕ....ΚΑΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑΜΠΗΚΕ.
  ΤΟΝ ΕΧΑΣΑΝ.
  ΜΑ ΤΩ ΘΕΩ !
  ΠΟΙΟΣ ΕΒΡΑΙΟΣ ,ΒΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟΝ ΕΒΡΑΙΟ ;
  ΡΕ ΤΣΙ ΠΟΥΣΤΗΔΟΙ ΤΣΙ ΟΦΙΔΟΙ.
  ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κῦττα νά δῇς πού ἡ οἰκογένεια τοῦ ἀγαπητοῦ μας Ἀριστομάχου,ἔχει σώσῃ ἑβραῖο ! ! !
   Ἤ σχεδόν σώσει...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε !

   Διαγραφή
 5. Καλησπερα αγαπητη Πελασγικη.Αμα ηξερε ,αυτος που τον εκρυψε ,δεν ζει πλεον ,οτι ο εβραιος ηταν καθαρμα ,δεν θα τον εκρυβε .Ηταν γειτονας.Ετσι μου ανεφερε η μητερα μου.
  ΕΤΣΙ ,γιατι αυτοι οι ηλιθιοι των χαζαρο ψευτο κυβερνησεων ,μας αμολανε τισ μπιχλες τους ,οτι ειματσε ρατσιστες και τα τοιαυτα σαχλα .Ηταν ο μικροτερος αδελφος του παππαυ μου ,που τον εβαλε στο σπιτι του.
  Δεν αντεξε την τριων μηνων κλεισουρα και παρα τις προτροπες να μην βγη ,αυτος δεν αντεξε και βγηκε .Δεν ξαναεπεστρεψε.
  Τον μαγκωσαν τα στρατα του αλλου εβραιου.ΓΙΑ ΑΥΤΟ ΡΩΤΩ ,ΒΡΕ , ΠΟΙΟΣ ΒΑΡΑΓΕ ΠΟΙΟΝ.
  ΕΞΗ ΕΥΡΩ .ΤΟΣΑ ΕΙΧΑ ΑΠΑΝΩ ΜΟΥ,ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΒΡΑΔΙΑ .ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΡΩ ΤΑ ΔΥΟ ΣΟΥΒΛΑΚΙΑ ,ΕΝΑ ΕΓΩ ΚΑΙ ΕΝΑ Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ.
  ΤΟΤΕ ,ΠΡΙΝ ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ .ΜΕΙΝΑΝ ΔΥΟ .
  ΔΥΟ ΕΥΡΩ ,ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΕΠΑΙΡΝΑ ΤΗΝ ΠΕΝΙΧΡΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΗΔΗ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΙΣΕΙ ΤΑ ΜΝΗΜΟΝΙΑ .
  ΠΟΛΥΣΥΧΝΑΣΤΟΣ ΔΗΜΟΣ ΗΠΕΡΙΟΧΗ .ΜΑΣ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΕΝΑΣ ΑΡΑΠΑΚΟΣ ΚΑΜΜΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑΡΙΑ ΧΡΟΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΣΩΝΤΑΣ ΛΙΓΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ ,ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ,
  ΚΥΤΤΑΧΤΕΙΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ .ΑΡΝΗΘΗΚΑ .ΕΙΧΑ ΜΟΝΟ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΤΟΣΟ ΚΟΣΤΙΖΑΝ .
  ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΡΑ ΘΑ ΔΑΝΕΙΖΟΜΟΥΝ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΣΙΓΑΡΑ.
  ΞΑΝΑΠΡΟΤΑΣΣΕΙ ΤΟ ΜΠΟΥΚΕΤΑΚΙ .ΠΑΛΙ ΑΡΝΗΘΗΚΑ .
  ΚΑΙ ΕΙΔΑΜΕ ΤΑ ΔΑΚΡΥΑ ΣΤΑ ΜΑΤΙΑ ΤΟΥ ΝΑ ΚΥΛΟΥΝ ,ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΦΕΡΕ ΝΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣΗ ΝΑ ΤΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ .ΞΑΝΑ ΚΥΤΤΑΧΤΗΚΑΜΕ ΜΕ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ .ΕΒΓΑΛΑ ΤΑ ΔΥΟ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑ ΣΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΟΥ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΕΤΑΚΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ .
  ΚΑΙ ΜΕ ΡΩΤΗΣΕ Ο ΑΡΑΠΑΚΟΣ "ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΜΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ;
  ΤΙ ΝΑ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΩ ;ΟΤΙ ,ΠΟΣΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΑΚΡΥΣΑ ΚΑΙ ΕΓΩ ΓΙΑ ΤΑ ΑΡΑΠΑΚΙΑ ΤΗΣ ΜΠΙΑΦΡΑΣ ;
  ΟΥΤΕ ΔΙΑΔΙΚΤΙΟ ΕΙΧΑ ΤΟΤΕ ,ΟΥΤΕ ΤΙΣ ΚΟΛΩΦΥΛΛΑΔΕΣ ΤΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΑ .ΤΟΥΣ ΕΙΧΑ ΜΥΡΙΣΤΕΙ .
  ΚΑΙ ΘΑ ΕΛΘΗ Η ΠΑΣΑ ΜΙΑ ΠΑΤΣΑΒΟΥΡΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΤΑΞΗΣ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΥΝΑ ΤΟ ΔΑΧΤΥΛΟ ;
  ΟΧΙ ΡΕ !
  ΟΧΙ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΠΕΣΗ ΜΠΟΥΝΙΔΙ ΒΟΥΡΛΙΩΤΙΚΟ ,ΑΙΒΑΛΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΣΑΛΙΜΑΝΙΩΤΙΚΟ ΚΑΙ ΑΓΚΛΙΤΣΑ ΑΠΟ ΑΓΚΟΡΤΣΙΑ !
  ΕΣΕΙΣ ΡΕ ΒΡΩΜΥΛΟΙ ,ΕΚΤΕΛΕΙΤΕ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΟ ΚΡΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΚΑΤΟΜΟΥΤΣΟΥΝΗΣ ΦΑΡΑΣ ΤΩΝ ΔΡΑΚΩΝ .
  ΠΟΥ ΤΡΩΤΕ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΠΙΝΕΤΕ ΤΟ ΑΙΜΑ ΤΟΥΣ .
  ΠΟΣΟΥΣ ΑΙΩΝΕΣ ΡΕ ΤΟΜΑΡΙΑ ΤΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΑ ;
  ΣΚΑΤΑΤΖΗΔΕΣ ! Ο ΣΚΑΤΟ ΣΒΑΡΤΖ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΛΕΟΝ .ΚΑΠΟΥΤ ΡΕ !
  ΠΑΠΑΛΑ .ΚΑΙ ΘΑ ΜΑΖΕΥΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ! .ΑΝΤΕ !ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ !
  ΠΟΙΑ ΜΠΟΥΧΕΣΑ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΣΥΝΩΣΤΙΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΥΜΑΙΑ
  ΤΗΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ;
  ΑΚΟΥΣΤΕ ΡΕ ΜΟΥΡΓΟΙ ! ΤΑ ΔΙΚΑ ΜΑΣ ΣΧΕΔΙΑ ΠΑΝΕ ΜΙΑ ΧΑΡΑ !
  ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ; ΟΠΩΣ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΕ ΤΟ BIG BOSS ΣΑΣ !ΚΑΤΑ ΔΙΑΟΛΟΥ .
  ΕΠΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ .
  ΕΤΣΙ ! ΓΙΑ ΝΑ ΣΚΟΥΖΕΤΕ ,ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ,ΦΑΣΙΣΤΕΣ ,ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΕΣ ,ΑΠΑΝΘΡΩΠΟΙ .
  ΟΙ ΠΟΙΟΙ ;;ΧΑΧΑΧΑΧΑ!ΑΑΑΑΧΑΧΑΧΑ! ΟΙ ΑΦΕΝΤΟΜΟΥΤΣΟΥΝΑΡΕΣ ΣΑΣ !ΟΙ ΞΕΦΤΙΛΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ .
  ΡΕΕΕΕΕΕΕΕΕΕ ! ΣΑΣ ΒΛΕΠΟΥΝ ΡΕΕΕΕΕΕΕΕ !
  ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΚΥΡΙΑ ΠΕΛΑΣΓΙΚΗ ;
  ΔΕΝ ΓΟΥΣΤΑΡΩ ΤΗΝ ΨΕΥΤΙΑ ,ΤΗΝ ΑΠΑΤΕΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΤΙΜΙΑ.
  ΤΣΙ ΠΟΥΣΤΙΔΟΙ ΤΣΙ ΟΦΙΔΟΙ.
  ΑΡΙΣΤΟΜΑΧΟΣ .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι εἴμαστε ἐμεῖς οἱ Ἕλληνες ! Αὐτός εἶναι ὁ πραγματικός ἀνθρωπισμός πού ΚΑΙ αὐτός μέσα ἀπό τό Ἑλληνικό Πνεῦμα γεννήθηκε.Ὄχι οἱ «φιλάνθρωποι» τύπου Ῥότσιλντ ἤ τῶν «δικῶν» μας βαρδινογιάννηδων...

   Γι᾿αὐτό σέ κάποιον πού μοῦ ἔγραψε πώς ἄν βρισκόταν καί πάλι ἕνας Ἀδόλφος θά γινόταν εὐχαρίστως φούρνιαρης στό Ἄουσβιτς,τοῦ ἀπάντησα :Δέν θά τό ἔκανες ποτέ,διότι εἶσαι Ἕλλην ...

   Ἄστους λοιπόν,ἀγαπητέ Ἀριστόμαχε,ἄστους νά σκούζουν καί νά χτυπιοῦνται ἐπεί δῆ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΕΛΛΗΝΕΣ ! Π Ο Τ Ε !!!

   Διότι τό «πᾶς μή Ἕλλην...» ἔχει πολύ μά πολύ βαθιά σημασία...

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ μου Ἀριστόμαχε !

   Διαγραφή