" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2020

Τί ἄλλο θά συμβόλιζε μία νεοεποχίτισσα;


«Η εκλογή της Αικατερίνης Σακελλαροπούλου ως πρώτης γυναίκας Προέδρου της ελληνικής Δημοκρατίας με πολύ μεγάλη πλειοψηφία συμβολίζει τη μετάβαση στη νέα εποχή. Το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας επιβεβαιώνει ότι στα μεγάλα μπορούμε να συμφωνήσουμε για μια Ελλάδα που μπαίνει σε μια νέα εποχή με πρώτη γυναίκα Πρόεδρο την Αικατερίνη Σακελλαροπούλου»Μέσα σέ τέσσερις ἀράδες,μέσα σέ δύο φράσεις ἀκούσαμε δύο φορές,ἀπό τόν Κούλη,γιά τήν νέα ἐποχή πού ἔρχεται γιά τήν Ἑλλάδα ! Ἀκούσαμε βεβαίως καί πώς τό σύμβολον αὐτῆς τῆς ἐποχῆς εἶναι ἡ Σακελλαροπούλου.Ἡ γυναῖκα πρόεδρος τῆς δημοκρατίας τους,Σακελλαροπούλου...Τά μηνύματα τῆς ἀπολύτου ὑποταγῆς τῆς χώρας,στίς νεοταξίτικες ἐπιταγές ἐστάλθησαν. Ἐστάλθησαν μάλιστα μέ τόση εὐχαρίστησιν ἀπό πλευρᾶς ἀπογόνου τοῦ Μητσοτακέϊκου,πού τόν μετέτρεψε καί σέ ...λογοτέχνη :

Σήμερα είναι μια σπουδαία, μια όμορφη, μια ηλιόλουστη μέρα για την Ελληνική Δημοκρατία, για τη Βουλή, για το πολίτευμά μας.

Μέ τήν διαφορά πώς ξέχασε κάτι πολύ σημαντικό : τήν ἴδια τήν χώρα,δῆλα δῆ τόν ἑλληνικό λαό ! Συνεπῶς,ἄνευ ἴχνους ἐνδοιασμοῦ,ὁμολογεῖ πώς αὐτό πού προέχει γι᾿αὐτούς εἶναι ΑΥΤΟΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ...Γιατί τί ἄλλο εἶναι τό πολίτευμά τους παρά αὐτοί οἱ ἴδιοι (ἡ βουλή,δῆλα δῆ...) ! Ἡ σπουδαῖα,ἡ ὅμορφη,ἡ ἡλιόλουστη ἡμέρα ξημέρωσε ΜΟΝΟΝ γι᾿αὐτούς καί θά τήν ...χαίρονται ΜΟΝΟΝ αὐτοί...!

Ἄλλως τε,τήν «ἀξίζουν»,διότι αὐτοί τήν δημιούργησαν (διά τῆς ψήφου τους).Καί τέλος,μέ καμάρι γιά τό ἐπίτευγμά του,ἔμπλεος τῶν εὐτυχεστέρων συναισθημάτων βλέπει τό ὄραμά του νά πραγματώνεται :

Η νέα Ελλάδα η οποία ξημερώνει, μπαίνει σε μια νέα εποχή με πρώτη γυναίκα Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας την κυρία Αικατερίνη Σακελλαροπούλου. 

Καί γιά ὅσους δέν κατάλαβαν καλῶς τί σημαίνει αὐτή ἡ ἐκλογή,μία ἐπανάληψις τό διευκρινίζει σαφέστατα :

Σήμερα, άνοιξε ένα παράθυρο στο μέλλον και καθώς η χώρα μας εισέρχεται πιο αισιόδοξη στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα αποκτά για Πρόεδρο της Δημοκρατίας ένα πρόσωπο που συμβολίζει ακριβώς αυτή τη μετάβαση στη νέα εποχή

Τό καταλάβατε,ἀθῶοι καί ἀφελεῖς συνέλληνες; Τό πιάσατε τό νόημα; Τό μήνυμα πού σᾶς ἔστειλε ὁ Κούλης τῆς ...δεξιᾶς ;

Ἕνα παράθυρο στό μέλλον...ἡ μετάβασις στήν νέα ἐποχή ...

Πῶς,δέν καταλαβαίνετε τί σημαίνει «νέα ἐποχή» ;

Ὀρῖστε :


Καί ὀρῖστε :


Ἄ καί τό κυριότερον εἶναι πώς συμφώνησαν σχεδόν ὅλοι. Ἄν ἐξαιρέσουμε τούς μονίμως άντιδραστικούς (ἔτσι ἐπιτάσσει τό Σύστημα γιά τόν ῥόλον τῶν κομμουνιστῶν...),ἀλλά καί ἐκείνους πού πρέπει νά παίζουν τόν ἴδιον ῥόλον ἀλλά ἀπό τήν ἀκριβῶς ἀντίθετον πλευρά (τοῦ γνωστοῦ «πατριωταρᾶ» ...)

Τά παλλικάρια πού «ξέπλυνε» ὁ «τρόφιμος» τῆς Λέσχης Ἀθηνῶν,ΠΙΣΤΟΙ,πλέον,στόν ῥόλον πού πρέπει νά ἔχουν ... 
Ὁ χρήσιμος τοῦ Συστήματος στήν σημερινή ἑλλαδική πραγματικότητα,ἔχει ὄνομα : Βελόπουλος


Καί καταλήγουμε,συμπερασματικῶς :

Μία κλῖκα εἶναι...

Μία κλῖκα πού ἐπέλεξε τό καταλληλότερο πρόσωπον γιά τήν μεγάλη ὑπέρβασιν ...!


Υ.Γ.1
- Αἰκατερίνη Σακελλαροπούλου =

 • Τὸν Μάρτιο τοῦ 2001 στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὶς ταὐτότητες, συντασσομένη μὲ τὴν πλειοψηφία.
 • Ἐπέρριψε τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν Δήμων σχετικὰ μὲ τὴν ἐγκατάσταση ΧΥΤΑ σὲ Κερατέα καὶ Γραμματικό.
 • Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010, ὡς εἰσηγητὴς σὲ διάσκεψη, ἐψήφισε τὴν ἀποβολὴ τοῦ Ἄρη Πουλιανοῦ ἀπὸ τὸ Σπήλαιο Πετραλώνων
 • Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 συνεφώνησε, ὡς μειοψηφία, στὴν ἀπόδοση ἑλληνικῆς ἰθαγενείας σὲ ἀλλοδαπούς.
 • Συμμετεῖχε στὴν δίκη τοῦ Γιώργου Παπακωνσταντίνου ἔχοντας τὴν ἄποψη ὅτι τὸ ψηφιακὸ ἀρχεῖο τῆς λίστας Λαγκὰρντ δὲν μπορεῖ ἀπὸ τὸν νόμο νὰ θεωρηθῇ ὡς ἔγγραφο καὶ νὰ ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν.
 • Ὑπῆρξε εἰσηγήτρια σὲ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὑπὲρ τῶν μεταλλείων τῆς Χαλκιδικῆς, ἀποῤῥίπτοντας προσφυγὴ 264 κατοίκων. Σήμερα ἡ περιοχὴ ὁμοιάζει μὲ Κρανίου Τόπο.
 • Τὸ 2018 ἀπέῤῥιψε ὡς Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας προσφυγὲς συλλόγων κατὰ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιὰ τὴν Μακεδονία μας.
 • Ὑπεστήριξε στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὅτι τὰ αὐτονομιστικὰ σωματεῖα τῶν Σκοπιανῶν στὴν Ἑλλάδα μποροῦν νὰ ἐκφράζονται ἐλεύθερα καὶ νὰ ζητοῦν τὴν Ἀνεξάρτητο Μακεδονία
 • Τὸ 2018 ἀπεφάσισε ὡς Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὅτι εἶναι νόμιμος καὶ ἀναγκαία ἡ ἔνταξις τῶν «προσφυγόπουλων» στὰ σχολεῖα.
 • Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2019 ἀπεφάσισε τὸ ὁριστικὸ τέλος τοῦ 13ου καὶ 14ου μισθοῦ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων (δῶρα Χριστουγέννων καὶ Πάσχα).

Εὐχαριστῶ τόν φίλο ἀναγνώστη πού μοῦ ἔδωσε μαζεμένα τά «κατορθώματα» τῆς νεοεποχίτισσας προέδρου τῆς δημοκρατίας τους,πού τήν πέρασαν μέ ἄριστα στήν νέα ἐποχή. 

Υ.Γ.2 Ἄ, καί μία καί ὁ λόγος γιά τήν Νέα Ἐποχή τί θυμήθηκα; Τόν ἑβραῖο δήμαρχο τῶν Ἰωαννίνων.Τήν Νέα Ἐποχή διατυμπάνιζε κι᾿ἐκεῖνος. Καί τόν ψήφισαν...


Ἡ Πελασγική

11 σχόλια:

 1. - Αικατερίνη Σακελλαροπούλου =


  Τὸν Μάρτιο τοῦ 2001 στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ἐτάχθη ὑπὲρ τῆς ἀπαγορεύσεως τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὶς ταὐτότητες, συντασσομένη μὲ τὴν πλειοψηφία.
  Ἐπέρριψε τοὺς ἰσχυρισμοὺς τῶν Δήμων σχετικὰ μὲ τὴν ἐγκατάσταση ΧΥΤΑ σὲ Κερατέα καὶ Γραμματικό.
  Τὸν Ἰούνιο τοῦ 2010, ὡς εἰσηγητὴς σὲ διάσκεψη, ἐψήφισε τὴν ἀποβολὴ τοῦ Ἄρη Πουλιανοῦ ἀπὸ τὸ Σπήλαιο Πετραλώνων
  Τὸν Φεβρουάριο τοῦ 2013 συνεφώνησε, ὡς μειοψηφία, στὴν ἀπόδοση ἑλληνικῆς ἰθαγενείας σὲ ἀλλοδαπούς.
  Συμμετεῖχε στὴν δίκη τοῦ Γιώργου Παπακωνσταντίνου ἔχοντας τὴν ἄποψη ὅτι τὸ ψηφιακὸ ἀρχεῖο τῆς λίστας Λαγκὰρντ δὲν μπορεῖ ἀπὸ τὸν νόμο νὰ θεωρηθῇ ὡς ἔγγραφο καὶ νὰ ληφθῇ ὑπ’ ὄψιν.
  Ὑπῆρξε εἰσηγήτρια σὲ ἀπόφαση τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὑπὲρ τῶν μεταλλείων τῆς Χαλκιδικῆς, ἀποῤῥίπτοντας προσφυγὴ 264 κατοίκων. Σήμερα ἡ περιοχὴ ὁμοιάζει μὲ Κρανίου Τόπο.
  Τὸ 2018 ἀπέῤῥιψε ὡς Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας προσφυγὲς συλλόγων κατὰ τῆς Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν γιὰ τὴν Μακεδονία μας.
  Ὑπεστήριξε στὸ Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας ὅτι τὰ αὐτονομιστικὰ σωματεῖα τῶν Σκοπιανῶν στὴν Ἑλλάδα μποροῦν νὰ ἐκφράζονται ἐλεύθερα καὶ νὰ ζητοῦν τὴν Ἀνεξάρτητο Μακεδονία
  Τὸ 2018 ἀπεφάσισε ὡς Πρόεδρος τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας ὅτι εἶναι νόμιμος καὶ ἀναγκαία ἡ ἔνταξιςτῶν «προσφυγόπουλων» στὰ σχολεῖα.
  Τὸν Ἰούλιο τοῦ 2019 ἀπεφάσισε τὸ ὁριστικὸ τέλος τοῦ 13ου καὶ 14ου μισθοῦ τῶν δημοσίων ὑπαλλήλων (δῶρα Χριστουγέννων καὶ Πάσχα).

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Σ᾿εὐχαριστῶ πολύ ἀγαπητέ.Τό συμπλήρωσα στό θέμα.

   Καλησπέρα !

   Διαγραφή
 2. ναι αλλα νομιζουν πως τα ξερουν ολα εεε???χαχαχαχαχαχοχοχοχοχοχο

  δεν προκειται ποτε να καταλαβουν τι πυλες εχουν ανοιξει χαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχαχα

  θα εχει που στην συνεχεια χεχεχεχεχεχεχεχε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. https://www.e-daily.gr/themata/144332/san-simera-o-politikos-pou-aytoktonise-mprosta-stis-kameres-pics-video

  Στο ενσωματωμένο βίντεο του άρθρου δεν υπάρχει το τέλος. Το σβήσανε λόγω του περιεχομένου του με τον χαρακτηρισμό "graphic content". Μπορείς όμως να το δεις στον παρακάτω σύνδεσμο, εάν το επιθυμείς. Σε προειδοποιώ έχει "δυνατές" σκηνές...

  https://www.youtube.com/watch?v=osn8SVwA1Qo

  Δεν περιμένω κάποια αντίστοιχη κατάληξη Ελλαδίτη πολιτικού... Είναι τόσο μα τόσο χονδρόπετσοι! 'Ισως το "κοσκίνισμα" να υποχρεωθούμε στο τέλος να το κάνουμε εμείς...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αὐτό μέ τό «κοσκίνισμα»,πολύ μοῦ ἄρεσε !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἰωάννη !

   Διαγραφή
  2. Με αυτό το "κοσκίνισμα" άντε να σφουγγαρίζεις μετά..
   Προτιμότερες οι "τρίχινες" γραβάτες.

   Διαγραφή
  3. Βρε σεις! Ελάτε να το κάνουμε και το σφουγγάρισμα στο κάνω εγώ!!! Μην σε απασχολεί, κατέω από οικοκυρικά!

   Η Πατρίς να γλιτώση!!! Αυτό μας ενδιαφέρει...

   Διαγραφή
 4. Καρατζαφερηs:Ο γητευτηs περιστεριων-You Tube
  ο περιστεροχεσμενοs βαψωμαλλιαs πρωκτωρ με τα πουλεν του..
  α)το κλασομπαρμπουνο ενεργκα μυκονιαν σου ψου
  β)το Μπολεκ κοντοκλωτσι τσι βγιανιωσ
  γ)το λουλουκο καραφλο θου βου κερατοβενιερη
  δ) γκεστ σταρ ο μπουζιανοs μπαλιακαs

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητέ,
   τόν γκέστ στάρ δέν κατάλαβα...Μήπως ἐννοεῖς τόν Θᾶνο; ...

   Διαγραφή