" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 15 Ιουλίου 2016

14 μῆνες φυλάκισιν γιά τόν υἱόν Σκουρλέτη ! Καί μέ τήν βοῦλα, πλέον, ὑπερήφανος ὁ πατήρ ὑπουργός !
Ἡ ἀλήθεια εἶναι πώς ζοῦμε σέ καιρούς ὅπου ἡ παραλογία, ἡ διαστρέβλωσις τῶν ἀξιῶν καί ἡ ἡθική κατάπτωσις εἶναι αὐτά πού σηματοδοτοῦνται ὡς χαρακτηριστικά πού πρέπει νά διαθέτῃ ὁ πολίτης, ὁ προηγμένος πολιτιστικά καί ...πνευματικἀ ἄνθρωπος ! 

Παρακολουθοῦμε νά ὑπερασπίζονται ἔννοιες πέραν κάθε λογικῆς ὡς νά εἶναι σπουδαῖες ἀξίες καί ἰδεολογίες γιά τίς ὁποῖες πρέπει νά δηλώνῃ ὑπερήφανος κάθε ...προοδευτικός ἄνθρωπος ! 

Κάπως ἔτσι ὑπερήφανος ἐδήλωσε ἐχθές ὁ Σκουρλέτης, ὁ ὑπουργός τῶν συριζανελ, ὁ γόνος τῆς ἐφοπλιστικῆς οἰκογενείας Λαιμοῦ, γιά τόν υἱό του πού διακατέχεται ἀπό ἀναρχικά ἰδεολογήματα τά ὁποῖα ἐκφράζει μέ τό νά καίῃ αὐτοκίνητα, νά καταστρέφῃ ξένες περιουσίες, νά ἐπιτίθεται κατά ἀστυνομικῶν ὀργάνων ! 


Βεβαίως τέτοιου εἴδους υἱοί καί κόρες, ἔχουν τόν πρῶτον λόγον στίς οἰκογένειες τῶν ἐξουσιαστῶν μας,τῶν "πρώτη φορά ἀριστερῶν" ἐξουσιαστῶν μας,ἀλλά δέν ἔχει τύχῃ,ὅλα αὐτά τά χρόνια πού παρακολουθοῦμε μετά λύπης, τίς ...ἐκδηλώσεις τῶν ἀναρχικῶν τους φρονημάτων ( πού φυσικῶς ἀπό τούς γονεῖς τους ἐκληρωνόμησαν ) δέν ἔχει τύχῃ λοιπόν νά δοῦμε ΠΟΤΕ νά καταφέρονται πρακτικά, κατά τῆς πλουτοκρατίας ( λεκτικά εἶναι τό ψωμοτύρι τους, γιά ξεκάρφωμα, ἀντιλαμβάνεσθε...) ! 

Δέν ἔχει τύχῃ, δηλαδή, νά δοῦμε τήν Ἐκάλη, τήν Κηφισίαν,τήν Πολιτεία καί γενικῶς ἐκεῖ πρός τά βόρεια προάστεια, νά ἐκδηλώνονται οἱ ἀναρχικές τους πεποιθήσεις... Οὔτε σπασίματα, οὔτε πυρπολήσεις ὄχημάτων, οὔτε κάν γκράφιτι ἤ αὐτά τά ἐπιτοίχια συνθήματα πού κατά κόρον παρακολουθοῦμε ὅπου δή ἀλλοῦ ! 

Ἤ ἀκόμη πιό ἀποτελεσματικά γιά τίς ἰδεολογίες τους, θά μποροῦσαν νά τά βάλουν μέ τήν έξουσία. Τί σόϊ ἀντιεξουσιαστές καί ἀναρχικοί εἶναι καί δέν ἀκουμποῦν τήν ἐξουσία; ! ! ! 

Ἡ ὑπερηφάνεια τοῦ πατρός, προφανῶς, ὅπως καί ἡ ἔκφρασις τοῦ υἱοῦ, σταματοῦν μέχρι ἐκεῖ ὅπου δέν θίγονται τά ἡμέτερα ...συμφέροντα καί κεκτημένα ! 

Ἔλα ὅμως πού ὑπάρχει, ἀκόμη, Δικαιοσύνη ! 


Καί ἡ Δικαιοσύνη αὐτή σήμερα ἦρθε ἀντιμέτωπος μέ τήν ὑπερηφάνεια τοῦ πατρός Σκουρλέτη καί ἀπεφάνθη πώς ὁ υἱός πρέπει νά ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗ διότι ἐγκλημάτισε ! Οἱ 14 μῆνες φυλάκίσεως, μέ 2ετή ἀναστολή, σημαίνουν πώς εἶναι ἔνοχος ἐγκλημάτων καί πώς ἐάν μέσα στό ἑπόμενον διετές διάστημα προβεῖ σέ ὅποια δήποτε παράνομη ἐνἐργεια, θά ὁδηγηθῇ κατευθεῖαν στά σίδερα τῆς φυλακῆς ! 

Λοιπόν ὑπουργέ Σκουρλέτη, πόσο ὑπερήφανος εἶσαι γιά τόν υἱό σου σήμερα ; Καί ἐσεῖς, ἀπίθανοι τύποι σάν τόν Μανιάτη (ἀκόμη ἐκκρεμοῦν τά σκάνδαλα μέ τόν ζεόλιθον Θράκης ) καί τήν ἄλλη γριά καρακάξα Καρακώστα Βαγγελιώ ( ἀλήθεια τούς λαθρό τούς ἔχεις ἀκόμη σπίτι σου ἤ ἔκανες τήν διαφήμισιν καί τούς ...ἔστειλες; ) πού πέσατε σάν τά λυσσασμένα σκυλιά νά ὑπερασπιστεῖτε τόν ἀναρχοτρομοκράτη, εἶστε καί ἐσεῖς ἀκόμη ὑπερήφανοι γιά τόν ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΜΕΝΟ σκουρλετάκο ; !


Δέν ξέρω γιά πόσο ἀκόμη θά μπορῇ νά ὑφίσταται ἀνεξάρτητος δικαιοσύνη, στόν τόπον αὐτόν. Δέν ξέρω μέ τά μαγειρέματα τῆς ἀναθεωρήσεως τοῦ Συντάγματος τί τερτίπια θά χρησιμοποιήσουν γιά νά ...νομιμοποιήσουν τήν ἀναρχοτρομοκρατία γιά νά μένουν στό ἀπυρόβλητο οἱ ἀρχιλετσαρίες τοῦ (τ)συριζα ...

Αὐτό πού ξέρω εἶναι πώς σήμερα ὁ υἱός Σκουρλέτη,τοῦ γόνου τῆς έφοπλιστικῆς οἰκογενείας Λαιμοῦ, ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΤΗΚΕ σέ 14 μῆνες φυλάκισιν ( ἔστω μέ ἀναστολή) ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου