" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 4 Ιουλίου 2016

Φίλης πρός μουσουλμάνους : Ἐμεῖς φροντίζουμε γιά τό μέλλον τό δικό σας,τῶν οἰκογενειῶν σας καί τῶν παιδιῶν σας«Να σας ευχηθώ να κάνετε πράξεις κοινωνικής αλληλεγγύης και φιλανθρωπίας και πέρα από το ραμαζάνι στο οποίο βρίσκεστε αυτή την περίοδο. Ζείτε σε μία δημοκρατική χώρα στην οποία μπορείτε να φτιάχνετε το δικό σας μέλλον και το μέλλον των οικογενειών και των παιδιών σας. Θέλουμε στη χώρα να βρίσκεστε ισότιμα, να προσφέρετε και να κερδίζετε γι αυτό προσπαθούμε να έχετε και ίδια δικαιώματα στην τέλεση των λατρευτικών σας αναγκών. Η κυβέρνησή μας έχει ήδη αποφασίσει και σύντομα θα προχωρήσει στη δέσμευσή της για τη δημιουργία τζαμιού καθώς επίσης και στη δημιουργία ενός μουσουλμανικού νεκροταφείου»(ἐδῶ)


Μπορεῖ νά ἀρνεῖται τήν γενοκτονία τῶν Ἑλλήνων τοῦ Πόντου,ὁ Φίλης καί νά τήν γλυτώνῃ μέ τήν προστασία τοῦ "συνταγματικοῦ τόξου".

Μπορεῖ νά ἀποφασίζῃ τήν ἀποτελείωσιν τοῦ Ἑλληνισμοῦ μέ κατάργησιν τῆς διδασκαλίας τῆς μητρικῆς μας γλώσσης,τά Ἀρχαῖα Ἑλληνικά.

Μπορεῖ νά νομοθετῇ νόμους  πού ὑπονομεύουν τό μέλλον τῆς Πίστεώς μας.

Μπορεῖ νά καταργῆ τήν προσευχή καί τά Θρησκευτικά ἀπό τά σχολεῖα.

Μπορεῖ σέ κάθε ἐκδήλωσίν του νά βγάζῃ τήν χολή του πρός κάθε τι Ἑλληνικό καί Ἐθνικό.

Καί μέ περίσσιο θράσος,μπορεῖ νά παρουσιάζεται ἔμπλεος ἐνθουσιασμοῦ, σέ ἐκδηλώσεις ἀλλοθρήσκων καί νά μιλᾶ μέ τόση ἀγάπη καί καλήν θέληση,νά τάζῃ,νά ὑπόσχεται γῆ καί ὕδωρ !  

Καί μπορεῖ νά τά κάνῃ ὅλα αὐτά διότι ὑπάρχει ἕνα τετελεσμένο γεγονός : ἡ ψῆφος τῶν πολιτῶν τῆς ἑλλαδικῆς πού τόν ἐτοποθέτησαν στήν θέσιν αὐτή.

Τῶν πολιτῶν πού,ἄν δέν γνώριζαν τότε,τώρα γνωρίζουν καλύτερα ἀπό ποτέ καί ὅμως δέν ἀντιδροῦν ! Δέν τόν παίρνουν μέ τίς λεμονόκουπες ( γιά νά μήν πῶ τίποτε ἄλλο), δέν τόν περιλαμβάνουν μέ καμμιά βρεγμένη σανίδα νά μήν μπορῆ νά σταθῆ πουθενά ! 

Καί ὅσο δέν γίνεται αὐτό,ὁ Φίλης καί ὁ κάθε Φίλης,θά τάζῃ μιναρέδες καί τζαμιά καί κέντρα φιλοξενίας λαθρομεταναστῶν σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος μέχρι νά ἐπιτύχουν τόν σκοπόν τους : τόν ἀφανισμό τῶν Ἑλλήνων ! 

Διά τοῦτο,ὁ Φίλης, ὅλα αὐτά νά τά θεωρῇ «δεδομένα»...

Τό θέμα εἶναι : Θά τούς περάσῃ ;


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου