" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

Μιά Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία πού τούς βολεύει ...ὅλους !
Τί βλέπουν ὅλοι,μά ὅλοι, στήν "ἐπιχείρησιν" ...Πραξικόπημα στήν Τουρκία; Βλέπουν δύο σενάρια : Πρῶτον ( αὐτό πού καί ὁ Ἐρντογάν θέλει νά φαίνεται) πώς οἱ ΗΠΑ καί Γερμανία,εἶναι ἐμπλεκόμενες ἄμεσα καί δεύτερον ἡ ὑπόθεσις νά ἦταν ἐνορχηστρωμένη ἀπό τόν Ἐρντογάν γιά τήν ἑδραίωσιν καί ἰσχυροποίησίν του ! 

Καλῶς, ἕως ἐδῶ. 

Ἐγώ λοιπόν θά σᾶς βάλω ἕνα ἀκόμη σενάριο - ὑπόθεσιν πού ἐμπεριέχει καί τίς δύο περιπτώσεις. Δῆλα δή, ὁ Ἐρντογάν ἤξερε πολύ καλῶς αὐτό πού ἐπρὀκειτο νά συμβῇ, ἦταν πανέτοιμος καί ἔπαιξε σέ δύο ταμπλό ! 

Σέ συνεννόησιν μέ τίς ΗΠΑ ( ὅπου ΗΠΑ βεβαίως νά βλέπετε σιωνιστικό κατεστημένο, ἐννοεῖται), μετά ἀπό 6 μῆνες ζητᾶ συγγνώμη ἀπό τήν Ῥωσσία τοῦ Ποῦτιν, γιά τό ἔγκλημα μέ τήν κατάρριψιν τοῦ ῥωσσικοῦ ἀεροσκάφους καί τήν ἄγριαν δολοφονίαν τοῦ πιλότου. Αὐτό εἶναι τό πρῶτο βῆμα πρός τό πλησίασμα τῆς Τουρκίας μέ τόν Ποῦτιν ( πιάστηκε στήν παγίδα ὁ Βλαδίμηρος ἤ ὄχι; ). Δεύτερον βῆμα ἡ ἐπαναφορά τῶν καλῶν σχέσεων -συμφωνιῶν μέ Ἰσραήλ ( ἐδῶ μετροῦν πάρα πολύ τά θέματα ἐνεργειακός πλοῦτος Αἰγαίου, ἡ Κύπρος, ἡ Αἴγυπτος καί τό ὑποχείριον τῆς Σιών ἡ Ἑλλάς). 

Ἑπόμενον βῆμα τό ξαμόλημα τοῦ γιοῦ του πρός Ἑλλάδα μεριά ( καί ἐδῶ τά πράγματα ἀγριεύουν ὑπέρ τοῦ δέοντος ) ὅπου φυσικά ἁλωνίζει μέ τήν ἡσυχίαν του ἀφοῦ οἱ τουρκοσπορίτες -ἑβραιοσπορίτες πού μᾶς ἐξουσιάζουν ἔχουν κάνει τίς συμφωνίες τους πολύ, μά πολύ καιρό - τοὐλάχιστον 3 χρόνια πρίν- μέ τούς χαζαρότουρκους. Ἁλωνίζει λοιπόν, ὁ κακός σπόρος τοῦ Ἐρντογάν καί δέν ἀφήνει λαθροισλαμοαποικία γιά λαθροισλαμοαποικία ἐν Ἑλλάδι ! Γιατί δέν πρέπει διόλου νά μᾶς διαφεύγῃ ἡ σχέσις-ἀνάμειξις, τῶν σπόρων τοῦ Σουλτάνου, μετά τῶν ἰσλαμοτρομοκρατῶν ( βλέπε ἐκπαίδευσις, ἀνεφοδιασμοί καί λαθρεμπόριο πετρελαίου, ὅλα στήν Τουρκία ! ) 

Γιά σκεφτεῖτε λίγο : εἶναι δυνατόν δύο ἡμέρες πρό τοῦ ἐπιχειρουμένου κινήματος ( τό ὁποῖον εἶναι ἐν γνῶσιν τοῦ πατρός), ὁ γιός νά ἁλωνίζει ἐκτός τῆς χώρας του; Καί ἐπίσης γιά συνδυάστε καί τά γεγονότα στήν Γλαύκη τῆς Θράκης καί θά δεῖτε τά μαῦρα μαντάτα πού μᾶς ἔρχονται...

Τί ἐπιτυγχάνει ὁ Ἐρντογάν μέσῳ τοῦ ὑποτιθεμένου κινήματος ; Μία δημιουργία ἑνός πραγματικῶς σκληροῦ ἰσλαμικοῦ κράτους ( ἐπαναφορά θανατικῆς ποινῆς σημαίνει γιά τό ἰσλάμ : θά ἀποκεφαλίζουμε γιά ψύλλου πήδημα, ἀντικατάστασις τοῦ δημοσίου μέ ἰσλαμόφαρες, ξήλωμα ὅλων τῶν Κεμαλικῶν ἀπό τά Σώματα Ἀσφαλείας καί ἑδραίωσιν σ'αὐτά τῶν φανατικῶν ἰσλαμιστῶν) . Σέ μία τέτοια περίπτωσιν οἱ Κοῦρδοι δέν θά μποροῦν νά σταθοῦν σέ ...χλωρό κλαρί ! 

Ἀκόμη, μέσῳ τῆς δημιουργίας ἑνός τέτοιας μορφῆς κι' ἐκτάσεως ἰσλαμικοῦ κράτους, οἱ ἰσλαμοφασίστες ( τό δημιούργημα ΗΠΑ-Τουρκίας-Γερμανίας , τά περί Σαουδικῆς Ἀραβίας καί Κατάρ εἶναι γιά τό λοβοτομημένο πόπολο) , ἔχουν τέτοια δύναμιν πού πλέον εἶναι θέμα χρόνου ἡ ἑδραίωσίς τους στόν ...Μεσογειακό χῶρον ! 

Ἔχουν,λοιπό, ἐπιτύχει οἱ ΗΠΑ ( σιώνες) αὐτό πού ἐπιθυμοῦσαν μέσῳ τοῦ ἰσλαμικοῦ φόβου καί τρόμου ; ( Θυμηθεῖτε τόν Ὀλάντ προχθές τί εἶπε : Πρέπει νά μάθουμε νά ζοῦμε μέ τήν τρομοκρατία ! Καί προσέξτε :Ὄχι ἰσλαμική ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ !


Τό ίσλαμικό κράτος τοῦ Ἐρντογάν θά ὑφίσταται ὡς ἕνα νέο εἴδος Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας ( ἔκανε τίς δοκιμές ὁ σουλτάνος τήν ἐπετειον τῆς Ἁλώσεως τῆς Πόλης, μέ τίς παράτες πού πραγματοποίησε ...) στήν Μεσόγειον καί μέ ὅπλο τήν τρομοκρατία τά εύρωπαϊκά κράτη θά κάνουν μόκο ψιλοκομμένο.Καί οἱ σιώνες θά καρπωθοῦν ὅλα, μά ὅλα τά ἐνεργειακά ἀποθέματα ( θαλάσσια καί μή) καί ἡ Ῥωσσία τοῦ Βλαδιμήρου δέν θά προλάβῃ οὔτε κιχ νά κάνῃ,ἀφοῦ ἐδῶ δέν θά ἔχουμε καμμία Συρία ἀλλά Ὀθωμανική Αὐτοκρατορία ( καί ξέρει ἀπό τήν Ἱστορία ἡ Ῥωσσία τί σημαίνει αὐτό...)

Τώρα ὅσον ἀφορᾶ τήν Ἑλλάδα,τά πράγματα εἶναι κανονισμένα ἀπό 5ετίας καί βᾶλε! Διότι πόσο τυχαῖον σᾶς φαίνεται ὅλη αὐτή ἡ προπαγάνδα ( εἴτε λέγεται ντοκιμαντέρ γερμανο-Σκάϊ 1821 μέ βερέμηδες, Λιάκους καί Τσατσόπουλους εἴτε λέγονται Δραγῶνες καί Ρεπούσηδες καί Δούρου...) Ἤ οἱ συριζαίικες δηλώσεις : θά γεμίσουμε τήν Ἑλλάδα μέ τζαμιά, μέ λαθροισλαμοαποικίες ἤ τό ἄλλο περί θαυμασμοῦ τῆς ...Δημοκρατίας τῆς Τουρκίας ! Καί ποῦ βάζεις καί τοῦ Ἀβρααμόπουλου τό : χρειαζόμαστε 10 ΔΕΚΑ ἑκατομμύρια λαθρομετανάστες ! ! ! 

Ἡ Ἑλλάς λοιπόν θά εἶναι ἁπλῶς μία ἐπαρχία τῆς Ὀθωμανικῆς Αὐτοκρατορίας καί πάλι. Καί στήν Εὐρώπη δέν θά ὑπάρχῃ πλέον ὄριον, ὅπως πάλαι ποτέ ἡ Αὐστρία. Διότι εἴπαμε ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ! ! !

Ὥστε λοιπόν δέν σᾶς φαίνεται αὐτό νά εἶναι τό σχέδιον πού ὑλοποιεῖται καί περνᾶ μέσῳ τοῦ ὑποτιθεμένου κινήματος στήν Τουρκία; Δέν βλέπετε τήν ἀμεσότητα τῶν ΗΠΑ - σιώνων, Γερμανῶν ; Ἐάν ὄχι τότε θά πρέπῃ νά κοιμᾶστε πολύ -πολύ βαθιά καί νά βλέπετε ὄνειρα θερινῆς νυκτός ! Προσέξτε ὅμως μήπως ξυπνήσετε καί βιώσετε ἕναν τρομερό καί ἄνευ τέλους ΕΦΙΑΛΤΗ ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου