" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 22 Ιουλίου 2016

Ἄμ,τώρα ἐξηγεῖται πῶς τά βρέφη πῆραν σύνταξιν γιά τήν ἐθνικήν ἀντίστασιν ! Ἑλλαδική Δημοκρατία τό Μεγαλεῖο σου ! ! !Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου