" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 1 Ιουλίου 2016

Ἐπανάληψις τῶν ἐκλογῶν στήν Αὐστρία καί δεύτερο σόκ γιά τό διεφθαρμένο παγκόσμιο σύστημα. Καί ποῦ εἶσαι ἀκόμη...Τελικῶς φαίνεται πώς οἱ σπασμωδικές κινήσεις τοῦ διεφθαρμένου ὡς τό μεδοῦλι,παγκοσμίου βρώμικου συστήματος πού μέ λῦσσα μάχεται κάθε τι ἐθνικό, τό ὁδηγοῦν σέ ἐπαναλαμβανόμενα λάθη καθοριστικῆς ὅμως σημασίας.

Ἔτσι μετά τήν προσπάθεια ἀλλαγῆς τοῦ ῥεύματος πρός τό Bremain μέσω τῆς δολοφονίας τῆς βρεταννίδος βουλευτοῦ πού δέν ἀπέφερε τό προσδοκόμενο ἀποτέλεσμα,καί στήν Αὐστρία ἔφαγε ἕνα ἀκόμη χαστούκι.

Τό Αὐστριακό Συνταγματικό Δικαστήριο,στό ὁποῖο εἶχε προσφύγει ἡ Έθνικιστική Παράταξις (FPÖ) τοῦ ὑποψηφίου γιά τήν Προεδρία τῆς Αὐστρίας, ἀπεφάνθη πώς ἔγινε νοθεία στήν καταμέτρησιν τῶν ἐπιστολικῶν ψήφων, οἱ παρατυπίες αὐτές ἐνδέχεται νά ἔχουν ἀλλοιώσῃ τό τελικόν ἀποτέλεσμα. Ἡ ἀπόφασις λοιπόν τῶν δικαστῶν εἶναι πώς οἱ ἐκλογές πρέπει νά ἐπαναληφθοῦν !

Ἀπομένει λοιπόν νά δοῦμε τί ἄλλο μπορεῖ νά σχεδιάσῃ ὁ νοσηρός τους ἐγκέφαλος ὥστε νά ἀποφύγουν μία ἀκόμη ῥωγμή στό ἤδη ῥιμαγμένο οἰκοδόμημά τους, στό σχέδιόν τους γιά ἀλλοίωσιν τῶν Ἐθνῶν μέσῳ τῶν ἀνδρείκελῶν τους πού φαίνεται στήν Εὐρώπη νά μήν τούς βγαίνῃ. Διότι ἔχουμε καί στό παρελθόν ἀναφέρει,πώς ἡ Εὐρώπη ἔχει τέτοιο βάθος Ἱστορίας πού στηρίζεται ἀποκλειστικῶς στά Ἔθνη καί τούς τόπους τους ὅπου οἱ ῥίζες τους εἶναι πολύ -πολύ βαθιά ῥιζωμένες γιά νά μπορέσῃ ὅποιο δήποτε σχέδιο νά τίς ξεριζώσῃ...

Γι' αὐτό πρέπει νά ἀρχίσουν νά ἀποδέχονται τήν ἧττα τους  σιγά-σιγά γιατί τό ἑπόμενον χαστούκι θά ἔρθῃ ὅταν ἐκλεγεῖ ὁ Χόφερ, Πρόεδρος στήν Αὐστρία καί τό πρῶτο που θά κάνῃ εἶναι ἐκλογές γιά τήν ἔξοδον ἀπό τήν πνέουσαν τά λοίσθια Ε.Ε. 

Καί ἕπεται συνέχεια...

Ἰδοῦ καί ἡ ἀπόφασις τοῦ Αὐστριακοῦ Συνταγματικοῦ Δικαστηρίου :


Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου