" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Τί ; Εἷσθε μπερδεμένοι; ΛΑΘΟΣ ! ΛΟΒΟΤΟΜΗΜΕΝΟΙ εἷσθε μαζάνθρωποι καί ἄξιοι τῆς μοίρας σας ! ! ! ( Ἐμεῖς οἱ ὑπόλοιποι τί φταῖμε,ὅμως ;)


Μόρφαζε,ἔψαχνε ποιός ξέρει τί,στά οὐράνια,ξίνιζε τά μοῦτρα του στό ἄκουσμα τῆς λέξεως Θεός, φύσαγε ξεφύσαγε καί κοντολογίς ἔλεγε ἀπό μέσα του πότε θά τελειώσῃ τό ...μαρτύριον του ! 

Ἀπορεῖτε; ! Γιατί; Πιστέψατε πώς, ἔστω καί μίαν στιγμήν, θά μποροῦσε νά εἶχε μεταστραφῆ ἡ ἄποψίς του περί τῆς Πίστεως καί τοῦ Θεοῦ ; 


Μπερδευτήκατε ; 


Ξεμπερδευτεῖτε!  Ἄντε, νά τελειώνουμε ἐπιτέλους ! 


Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου