" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 14 Μαΐου 2015

Μπαλάφας συριζα : Ποτέ δέν εἴπαμε ὅτι θά σκίσουμε τά μνημόνια


Ποτὲ δὲν εἴπαμε πὼς θὰ σκίσουμε τὰ μνημόνια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου