" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο, 9 Μαΐου 2015

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΚΑΙ ΦΡΟΥΤΑ ΜΕ ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ! ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΒΟΜΒΑ!


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου