" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 28 Μαΐου 2015

Θἄρθεις σάν ἀστραπή, θἄχει ἡ χῶρα γιορτή...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου