" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 3 Μαΐου 2023

Ἡ « Νέα Παγκόσμια Τάξις» εἶναι ὁ κομμουνισμός


 Χρειαζόμαστε συνεχεῖς ὑπενθυμίσεις ὅτι ὁ κομμουνισμός εἶναι ἕνα τετελεσμένο γεγονός  στή Δύση καί ὅτι ἡ ἐλευθερία καί ἡ δημοκρατία εἶναι λέξεις  κενές περιεχομένου.

Τό 1954, ἡ Bella Dodd,μία ὑψηλόβαθμος ἀποστάτης ἀπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα τῶν ΗΠΑ, μᾶς προειδοποίησε ὅτι οἱ Ἑβραῖοι μασσῶνοι, παγκόσμιοι τραπεζῖτες βρίσκονται πίσω ἀπό τόν κομμουνισμό, καί αὐτή ἡ σατανική λατρεία ἐλέγχει τίς ΗΠΑ. Αὐτό ἔχει ἐπιβεβαιωθεῖ ἀπό τή φάρσα COVID, τή γονιδιακή θεραπεία. τήν ἀθρὀα μετανάστευση, τά κινήματα CRT ( Κριτική θεωρία Φυλῆς), BLM καί τήν ἑτεροφοβία.

( φωτό ἀριστερά ἀπό ἐδῶ)

Τό βιβλίο τῆς "School of Darkness"   (pdf) ἀπαιτεῖ ἐπανεξέταση.

«Οἱ στόχοι τοῦ κομμουνισμοῦ προωθοῦνται σταθερά...το ἄτομο εἶναι σέ μειονεκτική θέσι ὅταν ἔρχεται πρόσωπο μέ πρόσωπο μέ μιά συνωμοσία τόσο τερατώδη, πού δέν μπορεῖ νά πιστέψει πώς εἶναι δυνατόν νά ὑπάρχει». -J Edgar Hoover (1956)

ἀπό τόν Henry Makow Ph.D

Bella Dodd ἦταν ἐπικεφαλής τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος Ἀμερικῆς (CPUSA) τίς δεκαετίες τοῦ 1930 καί τοῦ 1940. Τό βιβλίο τῆς, "School of Darkness" (1954) ἀποκαλύπτει ὅτι ὁ κομμουνισμός ἦταν μιά φάρσα πού διαπράχθηκε ἀπό χρηματοδότες "γιά νά ἐλέγξουν τόν ἁπλό ἄνθρωπο" καί νά προωθήσουν τήν παγκόσμια τυραννία.

Ἡ Bella Dodd γεννήθηκε ὡς Maria Asunta Isabella Visono στήν Ἰταλία περίπου τό 1904. Μιά λαμπρή καί ἀφοσιωμένη γυναῖκα, ἀποφοίτησε ἀπό τό Hunter College καί τή Νομική Σχολή τοῦ NYU. Ἔγινε ἐπικεφαλῆς τῆς Ἕνωσης Δασκάλων τῆς Πολιτείας τῆς Νέας Ὑόρκης καί ἦταν μέλος τοῦ Ἐθνικοῦ Συμβουλίου τῆς CPUSA μέχρι τό 1949.

Ἡ Dodd περιγράφει τόν κομμουνισμό ὡς «μιά παράξενη μυστική λατρεία», στόχος τῆς ὁποίας εἶναι ἡ καταστροφή τοῦ Δυτικοῦ (δηλαδή χριστιανικοῦ) Πολιτισμοῦ. Ἑκατομμύρια ἀφελεῖς ἰδεαλιστές (« ἀθῶοι ») ξεγελιοῦνται ἀπό αὐτά πού διακηρύσσει [ὁ κομμουνισμός] περί βοήθειας στούς φτωχούς, ἀλλά στήν οὐσία νοιάζεται μόνο γιά τήν ἐξουσία. Γιά παράδειγμα, ἡ Dodd διαπίστωσε ὅτι δέν ὑπῆρχε κοινωνική ἔρευνα στά κεντρικά γραφεῖα τοῦ κόμματος. «Εἴμαστε ἕνα ἐπαναστατικό κόμμα, ὄχι ἕνα κόμμα μεταρρυθμίσεων», τῆς εἶπαν. (163) Ὁ στόχος εἶναι ἡ καταστροφή καί ὄχι ἡ βελτίωση.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ "ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΜΜΟΡΦΟΝΟΝΤΑΙ"

Τό Κομμουνιστικό Κόμμα λειτουργεῖ διεισδύοντας καί ἀνατρέποντας κοινωνικούς θεσμούς ὅπως ἡ Ἐκκλησία, τά σχολεῖα, τά μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καί ἡ κυβέρνηση. Στόχος του ἦταν «νά δημιουργήσει νέους τύπους ἀνθρώπινων ὄντων πού θά συμμορφώνονταν μέ τό σχέδιο τοῦ κόσμου, πού περίμεναν μέ σιγουριά, νά ἐλέγξουν». (162)

Θέλετε να ξεκινήσετε μια Κομμουνιστική Ένωση Νέων στην πανεπιστημιούπολη; Μπορούμε να βοηθήσουμε!  Προτείνουν οἱ κομμουνιστές,στήν σελίδα τους ἐδῶ

Γιά παράδειγμα, ἡ Dodd ἀποκαλύπτει ὅτι τό CPUSA εἶχε 1100 μέλη γιά νά γίνουν Καθολικοί ἱερεῖς τή δεκαετία τοῦ 1930. Ἐπίσης, ἀνέτρεψε τό ἀμερικανικό ἐκπαιδευτικό σύστημα παίρνοντας τόν ἔλεγχο στά σωματεῖα τῶν δασκάλων καί τίς μαθητικές κοινότητες. Μόνο ἄνθρωποι πού ἀποδέχονταν τήν «ὑλιστική, κολεκτιβιστική προσέγγιση τῆς διεθνοῦς ταξικῆς πάλης» προχώρησαν. (98)

Ἡ «ΑΣΤΙΚΗ» ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΜΕΝΗ

Ἡ συμμετοχή τῶν γυναικῶν στήν πολεμική προσπάθεια ταίριαζε στό μακροπρόθεσμο πρόγραμμα:

"Τό κόμμα ἔκανε ὅ,τι μποροῦσε γιά νά παρακινήσει τίς γυναῖκες νά πᾶνε στά ἐργοστάσια. Οἱ σχεδιαστές μόδας δημιούργησαν εἰδικό στύλ γι' αὐτές καί οἱ τραγουδοποιοί του ἔγραψαν εἰδικά τραγούδια γιά νά τίς ἐνθαρρύνουν... Οἱ συνθῆκες τῆς περιόδου τοῦ πολέμου, πού σχεδίαζαν, ἐπρόκειτο νά γίνουν μόνιμο μέρος του : τό μελλοντικό ἐκπαιδευτικό πρόγραμμα.η ἀστική οἰκογένεια ὡς κοινωνική μονάδα ἐπρόκειτο νά καταστεῖ παρωχημένη». (153)

Δέν ἔπρεπε νά ὑπάρχει οἰκογένεια παρά μόνο τό κόμμα καί τό κράτος. Ἡ Ντόντ βοήθησε στή διοργάνωση τοῦ Κογκρέσου τῶν Ἀμερικανῶν Γυναικῶν , προδρόμου τοῦ φεμινιστικοῦ κινήματος.

«Δεδομένου ὅτι ἦταν ἕνα ὑποτιθέμενο κίνημα γιά τήν εἰρήνη, προσέλκυσε πολλές γυναῖκες. Ἀλλά στήν πραγματικότητα ἦταν ἁπλῶς μιά νέα ἐπίθεση γιά τόν ἔλεγχο τῶν Ἀμερικανίδων... Ὅπως οἱ νέοι καί οἱ μειονοτικές ὁμάδες, θεωροῦνται ὡς ἐφεδρική δύναμη τῆς ἐπανάστασης,  [ἔτσι κι᾿οἱ γυναῖκες] ἐπειδή εἶναι εὐσυγκίνητες παρασύρονται εὔκολα ἀπό συναισθηματικές ἐκκλήσεις». (194-195)

«  Ὅταν θά εἴμαστε ἕτοιμοι νά καταλάβουμε τίς ΗΠΑ δέν θά τό κάνουμε μέ τήν ταμπέλα τοῦ Κομμουνισμοῦ δέν θά τό κάνουμε μέ τήν ταμπέλα τοῦ Σοσιαλισμοῦ.    Αὐτές οἱ ταμπέλες ἀκούγονται δυσάρεστα στόν ἀμερικανικό λαό έκ τῶν ὁποίων ἔχει πάθει πολλά. Θά καταλάβουμε τίς ΗΠΑ κάτω ἀπό ταμπέλες πού τίς ἔχουμε δημιουργήσει νά εἶναι ἐλκυστικές θά τίς καταλάβουμε στό ὄνομα τοῦ Φιλελευθερισμοῦ, τοῦ Προοδευτισμοῦ στό ὄνομα τῆς Δημοκρατίας.    Άλλά θά τίς καταλάβουμε ! »   Alexander Trachtenberg ἀπό ὁμιλία του στό Ἐθνικό Συνέδριο κομμουνιστικῶν κομμάτων στό Madison Square Garden 1944 ( ἀπό : Στό ὄνομα τοῦ Φιλελευθερισμοῦ, τοῦ Προοδευτισμοῦ,στό ὄνομα τῆς Δημοκρατίας !)

Η ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΗΠΑ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1930

Ὅταν ὁ Φραγκλίνος Ῥούσβελτ ἀναγνώρισε τή Ρωσία τό 1933, ἔκλεισε ἐσκεμμένα τά μάτια στό τεράστιο πρόγραμμα κατασκοπείας καί ἀνατροπῆς ἀπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα ΗΠΑ. Οἱ λίμπεραλς ἀρνήθηκαν ὅτι αὐτό ἔγινε καί παραπονέθηκαν γιά «κυνήγι μαγισσῶν»...

Ἕνα νέο βιβλίο ( The Secret World of American Communism , βασισμένο στά πρόσφατα ἀνοιγμένα ἀρχεῖα τοῦ Κρεμλίνου, ἐπιβεβαιώνει ὅτι τό CPUSA ἦταν μιά μαριονέτα τῆς Μόσχας καί οἱ κυβερνήσεις Ροῦσβελτ καί Τρούμαν διοικοῦνταν οὐσιαστικά ἀπό σοβιετικούς πράκτορες, τούς Alger Hiss, Harry Hopkins καί Harry Dexter White. κάποιοι ἀπό αὐτούς.

Τά χρόνια τοῦ πολέμου εἶδαν τό CPUSA νά ἀποκηρύσσει τήν ταξική πάλη καί νά ἐντάσσεται στό λεγόμενο «στρατόπεδο τῆς προόδου τοῦ Ροῦσβελτ» πού περιελάμβανε «προοδευτικούς καπιταλιστές».

"Τό Κομμουνιστικό Κόμμα ἀνέλαβε τώρα τήν εὐθύνη νά καθιερώσει μιά ἄκαμπτη πειθαρχία στήν ἐργατική τάξη. Κανένας ἐργοδότης δέν ἦταν πιό ἀποτελεσματικός ἤ πιό ἀμείλικτος στό νά ἐλέγχει τίς ἀπεργίες μεταξύ τῶν ἐργαζομένων νά ἐλαχιστοποιεῖ τά παράπονα...ενώ οἱ μισθοί αὐξήθηκαν λίγο δέν συγκρίνεται μέ τήν ἄνοδο τῶν κερδῶν καί τόν μονοπωλιακό ἔλεγχο τῶν βασικῶν εἰδῶν ἀνάγκης...η πολεμική παραγωγή βρισκόταν κυρίως στά χέρια δέκα μεγάλων ἐταιρειῶν...οι κομμουνιστές σιωποῦσαν πολύ διακριτικά τέτοιες πληροφορίες». (153)

( Ἀριστερά φωτό - ἀπόφθεγμα : Στίς ΗΠΑ ἡ Ἐργατική Τάξις εἶναι δημοκράτες. Ἡ Μεσαία Τάξις εἶναι Ῥεπουμπλικάνοι. Ἡ Ἀνώτερη Τάξις εἶναι κομμουνιστές. Whittaker Chambers


Τά χρόνια τοῦ πολέμου εἶδαν ἐκπληκτικό συντονισμό μεταξύ τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος καί τῆς οἰκονομικῆς ἐλίτ τῆς Ἀμερικῆς. Ἡ ἐλίτ χρηματοδότησε ἕνα ἐξελιγμένο πρακτορεῖο προπαγάνδας πού ὀνομαζόταν Ρωσικό Ἰνστιτοῦτο πού βρίσκεται στήν Park Ave. ἀπέναντι στήν 68η ὁδό ἀπό τό Συμβούλιο Ἐξωτερικῶν Σχέσεων τοῦ Ροκφέλερ. Ἐδῶ "διάσημα ὀνόματα ὅπως οἱ Vanderbilt, Lamont, Whitney καί Morgan ἀναμειγνύονται μέ ἐκεῖνα τῶν κομμουνιστῶν ἡγετῶν." (153)

Μέ τήν ἐπιμονή τοῦ Ροῦσβελτ, ὁ Στάλιν «διέλυσε» τήν Κομιντέρν γιά νά κάνει τό CPUSA νά μοιάζει μέ ἀμερικανικό κόμμα. Ὁ ἐπικεφαλής τοῦ CPUSA, Ἔρλ Μπράουντερ, πέτυχε ἐθνική προβολή καί διαβουλεύτηκε μέ τούς ἀνώτερους ὑπουργούς τοῦ ὑπουργικοῦ συμβουλίου Ροῦσβελτ.

ΨΥΧΡΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ

Ἡ κοινή πολεμική προσπάθεια ΗΠΑ-Ρωσίας ἐπρόκειτο νά ἀποτελέσει τή βάση τῆς νέας παγκόσμιας τάξης. Ἀλλά, ἀνεξήγητα, ἡ πολιτική ἄλλαξε καί ὁ Browder ἐκδιώχθηκε ἀπό τό  CPUSA καί ἔζησε στήν ἀφάνεια . Προφανῶς, δέν ἦταν ἡ κατάλληλη στιγμή γιά τήν παγκόσμια κυβέρνηση.νας ψυχρός πόλεμος θά ἦταν πολύ πιό ἐπικερδής. Ἡ Dodd εἶπε ὅτι στό μέλλον, τό κόμμα θά βρισκόταν συχνά ἀντίθετο ὄχι μόνο στήν κυβέρνηση ἀλλά καί στούς ἐργάτες τῶν ΗΠΑ.

«Τώρα εἶδα ὅτι μέ τά καλύτερα κίνητρα καί τήν ἐπιθυμία νά ὑπηρετήσω τόν ἐργαζόμενο λαό... Ἐγώ καί χιλιάδες σάν ἐμένα εἴχαμε ὁδηγηθεῖ σέ μιά προδοσία αὐτῶν τῶν ἀνθρώπων... Ἤμουν στό πλευρό ἐκείνων πού ἐπιζητοῦσαν τήν καταστροφή τῆς δικῆς μου χώρας». (229)

Σάν φοβισμένα ποντίκια, τά μέλη τοῦ CPUSA ἔτρεξαν νά υἱοθετήσουν τή νέα κομματική γραμμή. Ἡ Ντόντ προσπάθησε νά παραιτηθεῖ, ἀλλά τῆς εἶπαν: "Κανείς δέν βγαίνει ἀπό τό κόμμα. Πεθαίνεις ἤ σέ πετᾶνε ἐκτός κόμματος". (197)

Τελικά,ἡ Ντόντ ἐκδιώχθηκε καί κηλιδώθηκε ὡς «ἀντινέγρος, ἀντιπορτορικανός, ἀντισημίτης, ἀντεργατικός καί ὑπερασπιστής τοῦ κεφαλαιοκράτη ». (220). Ἀκούγεται γνωστή ἡ τακτική, ἔτσι ;  Μετά ἀπό περισσότερο ἀπό 20 χρόνια ἀκούραστης θυσίας, ἦταν χωρίς οἰκογένεια ἤ φίλους. Τό κόμμα ἦταν ἡ οἰκογένειά της. Τά «μίση» του εἶχαν γίνει τά μίση μου.

"Αὐτό εἶναι τό κλειδί γιά τήν ψυχική ὑποδούλωση τῆς ἀνθρωπότητας. Τό ἄτομο μετατρέπεται σέ τίποτα... λειτουργεῖ ὡς τό φυσικό μέρος μιᾶς ἀνώτερης ὁμαδικῆς νοημοσύνης... δέν ἔχει ἐπίγνωση τῶν σχεδίων πού ἔχει ἡ ἀνώτερη ὁμαδική νοημοσύνη γιά τήν ἐκμετάλλευσή του». (158)

"ΜΙΑ ΜΥΣΤΙΚΗ ΚΑΛΑ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΥΝΑΜΗ"


Ἡ Μπέλα Ντόντ ἦταν προσεκτική μέ τούς ἀνθρώπους πίσω ἀπό τό Κομμουνιστικό Κόμμα. Κάποτε, τῆς εἶπαν νά τηλεφωνήσει σέ δύο πολυεκατομμυριούχους πού ζοῦσαν στούς Πύργους Waldorf, ἄν ἔχανε τήν ἐπαφή μέ τή Μόσχα. Ἀλλοῦ ἀναφέρεται σέ «μιά μυστική καλά ὀργανωμένη παγκόσμια δύναμη». Προφανῶς φοβᾶται νά εἶναι εἰλικρινής. Ὑποψιάζεται ὅτι ἡ «αὐτοκτονία» ἑνός ἡγέτη τοῦ CPUSA ἦταν, στήν πραγματικότητα, δολοφονία. (172)

Ἀλλά ἀφήνει μιά πιθανή ύπόνοια. Λέει ὅτι καθένας ἀπό τούς ἐννέα ὀρόφους τῶν κεντρικῶν γραφείων πού ἀνήκουν στό κόμμα στό 35 E. 12th St. ἦταν ἀφιερωμένος στίς δραστηριότητες τοῦ CPUSA. Ὁ ἕκτος ὄροφος εἶχε «τά γραφεῖα ἔκδοσης τῆς ἐφημερίδας Γίντις, τῆς Φράϊχαϊτ καί τῆς «Ἑβραϊκῆς Ἐπιτροπῆς» (162)

«Αὐτό πού ἔγινε τώρα σαφές γιά μένα ἦταν ἡ συμπαιγνία αὐτῶν τῶν δύο δυνάμεων: τῶν κομμουνιστῶν μέ τό χρονοδιάγραμμά τους γιά τόν ἔλεγχο τοῦ κόσμου καί ὁρισμένων μισθοφόρων δυνάμεων στόν ἐλεύθερο κόσμο πού ἀποβλέπουν σέ κέρδη ἀπό τό αἷμα». (229)

Ἡ λογοκρισία εἶναι ζωτικῆς σημασίας γιά τούς κομμουνιστές, λέει ἡ Dodd. «χω δεῖ συχνά ἡγέτες νά πετοῦν βιβλία ἀπό τά ράφια τῶν σπιτιῶν καί νά προειδοποιοῦν τά μέλη νά τά καταστρέψουν» (223)

Ὁ κομμουνισμός εἶναι οὐσιαστικά ἕνα δόλιο σύστημα διεθνοῦς ἐλέγχου ἀπό τήν ἐλίτ. Δέν καταπνίγηκε κατά τήν ἐποχή τοῦ Μακάρθι. Μᾶλλον μεταμορφώθηκε στή Νέα Ἀριστερά, τήν Ἀντι-κουλτούρα, τά Πολιτικά Δικαιώματα, τά Κινήματα κατά τοῦ Πόλεμου καί τά Γυναικεῖα Ἀπελευθερωτικά Κινήματα, καί ἀργότερα σέ μιά πληθώρα ΜΚΟ πού ὑποστηρίζονται ἀπό τήν ἐλίτ καί μέσα ἐνημέρωσης, φατρίες τοῦ Δημοκρατικοῦ καί Ρεπουμπλικανικοῦ κόμματος, τῶν λίμπεραλς, τῶν Σιωνιστῶν, τῶν Ἐργατικῶν, τῶν Φεμινιστῶν καί τῶν Γκέϊ. Ὁμάδες δικαιωμάτων. Ὅπως καί τό CPUSA, αὐτές οἱ ὁμάδες ἐλέγχονται ἀπό τήν κορυφή, ἑπομένως τά μέλητους δέν γνωρίζουν ὅτι χρησιμοποιοῦνται.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Ὁ κομμουνισμός ἦταν/εἶναι μιά πλοκή πού σχεδιάστηκε γιά νά ἀντικαταστήσει τήν κυριαρχία τοῦ Θεοῦ μέ μιά μασονική ἑβραϊκή κλίκα. Εἶναι μιά ἀπάτη πού ἐκκολάφθηκε ἀπό τούς πλούσιους γιά νά ματαιώσει τά ὄνειρα τῶν ἁπλῶν ἀνθρώπων καί νά ἐμποδίσει τήν ἀνθρώπινη πρόοδο. Ἡ ἴδια Καμπαλαρία βρίσκεται πίσω ἀπό τούς περισσότερους πολέμους...

Προάγγελος τῆς νέας παγκόσμιας τάξης, ὁ κομμουνισμός ὑποστηρίζει τήν ἀδελφοσύνη, τήν εἰρήνη καί τήν ἰσότητα γιά νά μᾶς ἐξαπατήσει. Ἔχει καταλάβει τά μάτια, τά αὐτιά, τό μυαλό καί τό πνεῦμα τῆς κοινωνίας. Πολλά ἀπό αὐτά πού θεωροῦνται ἀλήθεια στά μέσα ἐνημέρωσης καί στά σχολεῖα εἶναι μέρος αὐτῆς τῆς τερατώδους ἀπάτης. Ἡ ἔκφραση "politically correct"   εἶναι ἕνας παλιός ὅρος τοῦ Κομμουνιστικοῦ Κόμματος. Οἱ πολιτικοί μας εἶναι κυρίως προδότες.

Ὁ φεμινισμός εἶναι κομμουνιστικός καί στήν καταγωγή καί στό πνεῦμα. Προσποιεῖται ὅτι ὑπερασπίζεται τίς γυναῖκες ἀλλά στήν πραγματικότητα στειρώνει καί τά δύο φῦλα καί καταστρέφει τή βασική κοινωνική μονάδα, τήν οἰκογένεια. προώθηση τῆς ὁμοφυλοφιλίας ὡς "ἐπιλογῆς τρόπου ζωῆς" γιά τούς ἑτεροφυλόφιλους εἶναι ἐπίσης μέρος αὐτῆς τῆς θρασείας ἐλιτίστικης ἀπάτης πού ἔχει σχεδιαστεῖ γιά νά "δημιουργήσει νέους τύπους ἀνθρώπινων ὄντων πού θά συμμορφώνονται..."

Ὁ Δυτικός Πολιτισμός εἶναι σάν ἕνα πλοῖο πού κλυδωνίζεται σέ μιά θάλασσα τοῦ κακοῦ, ὡστόσο οἱ ἐπιβάτες εἶναι πολύ ἐξαπατημένοι καί ἀποπροσανατολιμσένοι γιά νά τό συνειδητοποιήσουν. Ἡ Bella Dodd εἶχε τό θάρρος νά κρούσει τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου πρίν ἀπό 75 χρόνια. Ποτέ δέν εἶναι ἀργά γιά νά ἀρχίσεις νά ἀντιστέκεσαι στήν τυραννία.

Δέν ὑπάρχουν σωσίβιες λέμβοι...

Ἀπό : henrymakow.com


Ἡ Πελασγική

8 σχόλια:

 1. Χριστός Ανέστη!
  Καλησπέρα κα Ευαγγελία και αγαπητοί συσχολιαστές.
  Άν επιτρέπεται, μιά εικόνα που μου εστάλη πρίν λίγο και με συνεπήρε:
  https://pbs.twimg.com/media/FvNvOiZXgAMCegl?format=png&name=large

  Δώσε Χριστέ μας να το ζήσουμε αυτό και τίποτ'άλλο δέν θέλω!..

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀληθῶς Ἀνέστη ὁ Κύριος !

   Ἀγαπητέ,εὐχαριστοῦμε πολύ γιά τήν φωτό. Ἦρθε κι᾿ἔδεσε μέ τό τελευταῖο θέμα μας μία χαρά !

   https://sxolianews.blogspot.com/2023/05/blog-post_48.html

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 2. Καλησπερα σας.

  Αγαπητη Π. θαυμαζω την υπομονη σου και την επιμονη σου ως προς την ανευρεσιν και εξακριβωσιν της Ιστορικης Αληθειας μεσα απ' τους αιωνες.
  Διοτι η ΑΛΗΘΕΙΑ ειναι εκεινη που απελευθερωνει τον ανθρωπο και ΜΟΝΟΝ η Αληθεια.
  Γι αυτον τον λογο και μας την κρυβουν ΕΠΙΜΕΛΕΣΤΑΤΑ.
  Δεν ειναι τυχαιο που μια καστα τελμπεχαναδων που ζουν και πλουτιζουν παγκοσμιως απ' την τοκογλυφια και τον ιδρωτα του απλου πολιτη, εχουν στα χερια τους αιωνες τωρα, ολο το λειτουργημα της δημοσιογραφιας και της ειδησης.

  Βεβαια υπηρξε και Εκεινος ο Ηγετης, οποιος μετα Τον Χριστον, προσπαθησε κι αυτος να προειδοποιησει την ανθρωπωτητα για το κακο που της επεφυλασσαν και της προετοιμαζαν οι σημερινοι αλλα και χθεσινοι απογονοι των Χριστοκτονων.
  Αυτος ειναι και ο λογος που τον εχουν δαιμονοποιησει τοσο πολυ και που σχεδον απαγορευουν με ευτελη νομικιστικα τερτιπα την αναφορα του ονοματος του, ενω τους σουπερ-εγκληματιες Τροσκι, Μαρξ, Σταλιν, Μαο και λοιπα αιμοσταγη διποδα ζωα, τους θεωρουν ηρωες.

  Η ΠΡΑΓΑΜΑΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΙΩΣΕΙ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ.

  Καλησπερα σας και παλι


  ΥΓ 1
  Οχι δεν ειμαι κολλημενος.
  Απλα βλεπω την ΑΛΗΘΕΙΑ καταματα και την καταμαρτυρω χωρις φοβο και χωρις παθος.
  ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΤΟΥΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΕΣ, ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΙ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟ-ΑΙΩΝΙΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΑΛΛΟΣ.

  ΥΓ 2
  Κατι που δεν ακουγεται ΠΟΥΘΕΝΑ με την υποθεση του κομματος "Ελληνες" του κου Ηλια Κασιδιαρη, ειναι οτι ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΙΝΟΥΝ ΕΝΤΟΛΕΣ και καθοδηγουν με νομικιστικα τερτιπια τους ελληνοφωνους γραικυλους για την απαγορευση του...δημοκρατικα, ωστε να το αποκλεισουν απ' τις εκλογες, απαγορευοντας ετσι σε εκατονταδες χιλιαδες αγριως φορολογουμενους Ελληνες να ασκησουν το δημοκρατικο τους δικαιωμα.
  Ας παψουν να πληρωνουν φορους αυτοι οι πολιτες, μιας και ειναι παρακατιανοι και ουχι ΙΣΟΙ με τους υπολοιπους .......δημοκρατες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καί τό ἐρώτημα τίθεται : Ποιός τούς ἐμποδίζει νά πάψουν νά ταΐζουν αὐτό τό κράτος ; Ποιός τούς ἐμποδίζει, νά τό πᾶνε [τό κράτος] ἀκόμη καί στά διεθνῆ δικαστήρια ἄν δέν τηρεῖ τίς ὑποχρεώσεις του ἀπέναντι στόν ἕτερον συμβαλλόμενον,τόν ἑλληνικό λαό ὅπως τόσο χονδροειδῶς γίνεται μέ τά τέλη κυκλοφορίας πού χρυσοπληρώνει ὁ ἔλλην φορολογούμενος γιά νά κυκλοφορῇ σέ δρόμους δεκαετίας ᾿50 ;

   Νά σοῦ πῶ ἐγώ ποιός ;Τό ξερό του τό κεφάλι καί τά κατάλοιπα πού τοῦ ἔχει ἀφήσει ἡ ὀθωμανοκρατία...

   Καί γι᾿αὐτό θά συνεχίζῃ νά λειτουργῇ τό ἴδιο, νά ψηφίζῃ τά ἴδια πολιτικά βαμπίρ καί νά ἐλπίζῃ πώς τά παιδιά του θά πάρουν κάποια θέση στό δημόσιο...

   Ὁ λόγος πού κάθε ἕνας Ἕλλην νομίζει πώς τοῦ ἀξίζει νά εἶναι ἀρχηγός κόμματος καί νά μήν ἐπιδέχεται κουβέντα ἐπί τοῦ θέματος Ἑνότης προφανῶς ἀνάγεται στό θέμα ψυχολογικῆς διερευνήσεως ὅταν παρά μέ τά ὅσα ἔχει βιώσει εἰδικῶς τά τελευταῖα 50 χρόνια, δέν ἔχει ἀντιληφθεῖ ὄχι ἁπλῶς τήν ἀξία τῆς δυνάμεως ἐν τῇ ἑνώσει,ἀλλά ποιοί καί γιά ποιούς λόγους τόν θέλουν νά ΜΗΝ τό καταλαβαίνει...

   Κι᾿ἔτσι πᾶνε γιά 2 ἑκατονταετία τρώγοντας καί θησαυρίζοντας ἀπό τό ἀρχι-κορόϊδο "κυρίαρχο λαό" ...!

   Καλησπέρα άγαπητέ ΕΑΦ !

   Διαγραφή
 3. Δεν μπορω να δεχτω πως οι "περιουσιοι" ειναι τοσο εξυπνοι και αξιοι και οι υπολοιποι απλα κοιμομαστε ορθιοι, απλα δεν μπορω

  ΛΟΚΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τό ὅτι εἶναι ἔξυπνοι τό ὑποστηρίζουν αὐτοί. Τό θέμα εἶναι οἱ ἄλλοι τί σέ θεωροῦν.

   Καί μόνον πού εἶναι τόσο ἐνωμένοι ἀποδεικνύουν περιτράνως πώς εἶναι τό ἀντίθετο τοῦ ἔξυπνου. Ἕνας ἔξυπνος δέν χρειάζεται ὁλόκληρη ὁμάδα ἀνθρώπων στό πλευρό του γιά κάτι πού μπορεῖ νά ἐπιτύχῃ μόνος του. Ἄλλοι ἑνώνονται γιά νά ἀνταπεξέλθουν γενικῶς. Προφανῶς οἱ ἀδύναμοι...

   Συνεπῶς ἄσε τους νά τό διατυμπανίζουν πώς εἶναι πανέξυπνοι. Ὅσο πιό πολύ τό φωνάζουν τόσο πιό πολύ ἀποδεικνύεται ἡ ἄκαρπη προσπάθειά τους.

   Ξαναδιάβασε αὐτό τό θέμα : https://sxolianews.blogspot.com/2022/06/blog-post_37.html

   Καλησπέρα ἀγαπητέ ΛΟΚΙ !

   Διαγραφή
  2. Η "εξυπνάδα" αυτή δέν είναι τίποτ' άλλο παρά η αρχέγονη, ανθρωποκτόνος Απάτη του πατρός αυτών, τών εκφυλισμένων κι αιμοβόρων διπόδων, δηλαδή του αρχαίου και μοναδικού οχτρού των Πάντων και κυρίως των -κατ'εικόνα και καθ'ομοίωσιν του Θεού- Λογικών Όντων. Η βρόμικη κληρονομιά.

   Διαγραφή
  3. Καί γιά νά χρησιμοποιήσουμε ἐπακριβῶς τήν λέξιν,αὐτή εἶναι ἡ ΠΟΝΗΡΙΑ. Διότι ἡ «λογική» πού τήν χαρακτηρίζει δέν μπορεῖ νά πάῃ πιό πέρα ἀπό τόν ἀρχικό της σκοπό ὅπως ἔχει προσδιοριστεῖ αὐτός.Καί ἐπεί δή ἔχει σκοπό, μέχρι νά φθάσῃ ἐκεῖ ὁ πονηρός χρησιμοποιεῖ καί τήν ὑποκρισία. Πῶς ἀλλιῶς ἄλλως τε θά ἔκανε ἄνευ αὐτῆς ;

   Μέ πονηριά ἐξαπάτησε κι᾿ὁ κατηραμένος,τό ἴδιο ἀκριβῶς συνεχίζουν οἱ ἀπόγονοί του. Ἄλλως τε τό λένε καί μόνοι τους ὅταν ἐπικαλοῦνται τήν ἀνάγνωσι τοῦ Ταλμούδ ὡς μέσον τῆς εὐφυΐας τους ...!

   Βρόμικη μέν,κληρονομιά δέ ἡ ὁποία ταλαιπωρεῖ τήν Ἀνθρωπότητα ἕως σήμερα....

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή