" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 4 Αυγούστου 2017

Σαπίλαααααααααα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Τί θά τούς ἐνδιέφερε, μήπως πού καταργοῦν τήν ἔπαρσιν τῆς σημαίας καί τόν ἐθνικό ὕμνον στά σχολεῖα; 

ΟΧΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

Ἀλλά, πῶς θά βγάλουν σέλφι (χά,ἄκου σέλφι ...) μέ κάποια νούμερα ἀπό τά σκουπίδια τῆς τηλεοράσεως ! 

Ἀπολαῦστε τό ...μέλλον τῆς ἑλληνικῆς νεολαίας : 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου