" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017

Ὁ Ἡρόδοτος καί τό πετρέλαιον τῆς Ζακύνθου !


Γράφει ὁ Ἡρόδοτος :

«...ὅκου καὶ ἐν Ζακύνθῳ ἐκ λίμνης καὶ ὕδατος πίσσαν ἀναφερομένην αὐτὸς ἐγὼ ὥρων...» ( Βιβλίον Δ΄ -Μελπομένη- 195.2)

Δῆλα δή :  ἀφοῦ εἶδα μέ τά ἴδια μου τά μάτια νά βγάζουν πίσσα ἀπό τά νερά λίμνης στήν Ζάκυνθο 

Ἡ περιοχή Λίμνη Κερίου στήν Ζάκυνθο,ὅπου ἀπεδεδειγμένως ὑπάρχει πετρέλαιον,ὑποδεικνύεται ἀπό τόν Ἡρόδοτο,πάνω ἀπό 2500 χρόνια ! 

Ὁ δέ Σατωμπριάν πού περιηγήθηκε τήνν ἑλλαδική στίς ἀρχές τοῦ 1800,ἐπίσης ἀναφέρει γιά τό περίφημον πετρέλαιον τῆς Ζακύνθου πού ἡ φήμη του ἐξισοῦται μέ αὐτήν τῆς ξακουστῆς ζακυνθινῆς σταφίδος ! 

Ὁ Σωτήριος Σοφιανόπουλος,στίς ἀρχές τῆς δεκαετίας τοῦ '70 προχωρᾶ σέ ἐξόρυξιν πετρελαίου τήν ὁποίαν ὅμως ἡ δημοκρατία τῆς μεταπολιτεύσεως, ὄχι ἁπλῶς τοῦ ἀπαγορεύει (σύλληψις καί φυλάκισις Σοφιανοπούλου) ἀλλά ταπώνει καί τίς γεωτρήσεις, πού μέ χρήματα τῆς ΧΡΩΠΕΙ, ὁ δ/νων σύμβουλός της Σοφιανόπουλος, εἶχε κατασκευάσει. 

 

Ψάχνετε γιά προδότες ; Σοβαρῶς,ἀκόμη ψάχνετε; Καί τό χειρώτερο ὅλων,τούς ψηφίζετε ἀρχικοροϊδάρες καί μάλιστα ὑπομένοντες τά μνημόνια καί τό γενικό ξεπούλημα τῆς χώρας ! 

Ἀνοῖξτε κανένα βιβλίο,διαβᾶστε ΞΕΣΤΡΑΒΩΘΕΙΤΕ,μᾶς τά ἄφησαν παρακαταθήκη καί κληρονομιά οἱ πρόγονοί μας,βρέ ζουλάπια ! 

Καί μετά μᾶς κάνουν ἐντύπωσιν οἱ φωτιές,οἱ προκλήσεις τῶν τουρανομογγόλων,τά ἀλβαναριά πού διεκδικοῦν,ποιός ξέρει,ἴσως καί τά ἑπτάνησα ! 

Μωρέ,μήπως ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων τό ἴδιο λοβοτομημένος ἦταν αὐτός ὁ λαός; Δέν μπορεῖ τέτοιος πολιτισμός,τέτοιοι νόες τόση αἴγλη ἁπλῶς νά ...χάνεται ! Ἐκτός καί ἀπό τότε ἄλλοι εἶχαν τό πάνω χέρι...

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου