" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 12 Αυγούστου 2017

Ὁ κόσμος εἶναι μία ἐπιχείρησις.Μία ἀπέραντη καί οἰκουμενική, πολυμετοχική ἑταιρεία...
« Δέν ζοῦμε πιά σ'ἕναν κόσμο ἐθνῶν καί ἰδεολογιῶν,ὁ κόσμος εἶναι μία κολεγιά πολυεθνικῶν πού καθορίζονται ἀμείλικτα ἀπό τούς ἀμετάβλητους κανόνες τῶν ἐπιχειρήσεων. Ὁ κόσμος εἶναι μία ἐπιχείρησις. Ἔτσι ἦταν ἀπό τότε πού ὁ ἄνθρωπος σύρθηκε ἔξω ἀπό τούς βούρκους. Καί τά παιδιά μας θά ζήσουν γιά νά δοῦν τόν τέλειον αὐτόν κόσμο,χωρίς πολέμους καί λιμούς,καταπίεσιν καί βαρβαρότητα. Μία ἀπέραντη καί Οἰκουμενική πολυμετοχική ἑταιρεία...». 

Αὐτά λέει ὁ ἐπικεφαλῆς τῆς CCA,στόν δημοσιογράφο πού τόλμησε νά κάνῃ τίς ἀποκαλύψεις γιά τό ξεπούλημα τῆς χώρας του καί τήν ἀποχαύνωσιν τῶν πολιτῶν.

Ὑπάρχει μία ταινία,τοῦ 1976, Network λέγεται καί πραγματεύεται τά τῆς τηλεοράσεως καί τηλεθεάσεως θέματα,τόν τηλε-ἀνταγωνισμό πού φθάνει σέ ὀριακές καταστάσεις. Μία ἀπό αὐτές ἡ ἐκμετάλευσις ἑνός παλαιοῦ δημοσιογράφου τηλεοπτικῶν εἰδήσεων ὁ ὁποῖος βλέποντας τήν αἴγλη του νά χάνεται,σιγά-σιγά χάνει καί τό μυαλό του. Μέσα σ'αὐτή τήν τρέλα ὅμως λέει ἀλήθειες πού δέν τολμοῦσε κανείς πρίν νά ξεστομίσῃ. Ὄσο αὐτό ὅμως δέν ἐνοχλεῖ τό σύστημα τόν ἐκμεταλεύεται,λόγῳ τηλεθεάσεως. Ὅταν οἱ ἀποκαλύψεις ὅμως φθάνουν στήν «κορυφή τῆς ἐξουσίας» καί τά ...περίεργα σχέδιά της,τότε ἔρχεται καί ἡ κατάρρευσις κυριολεκτικῶς ὅμως. Μία σφαῖρα στό δόξα πατρί ! ! !  

Δεῖτε την,ἔχει πολύ ἐνδιαφέρον,πρωτίστως ἐπεί δή εἶναι πρό 41 ἐτῶν,καί ἀποκαλύπτει πράγματα πού σήμερα βιώνουμε καί πῶς «χτίστηκαν» τοῦβλο -τοῦβλο... Ἡ δέ άποκάλυψις μέ τήν ὁποία ὑπέγραψε καί τό τέλος του,σχετιζόταν μέ τούς ἄραβες καί τό χάϊδεμά τους ἀπό τό ἀμερικανοσιωνιστικό κατεστημένο,τήν παραθέτω στό τελος αὐτούσιαν.

Νά σημειώσουμε ἐπίσης πώς στήν ὑπόθεσιν ἐμπλέκεται καί μία ἀκραία τρομοκρατική ὀργάνωσις (μουσουλμάνος ὁ  ἐπικεφαλῆς της) πού συνοδοιπορεῖ μέ τούς κομμουνιστές τῶν ΗΠΑ καί ἐπίσης προβάλλονται ἀπό τόν τηλεοπτικό σταθμό καί ὄχι μόνον στό ὄνομα τῆς τηλεθεάσεως...


«  Σ'αὐτή τήν χώρα ὅταν μία ἑταιρεία θέλει νά ἀναλάβη τόν ἔλεγχον μίας ἄλλης ἑταιρείας,ἁπλῶς ἀγοράζει ἕνα πλειοψηφικό μερίδιο μετοχῶν,ὅμως πρῶτα πρέπει νά πάρῃ τήν ἔγκρισιν τῆς κυβερνήσεως. Ἔτσι ἀνέλαβε τόν τηλεοπτικό σταθμό μας ἡ CCA. Τώρα ὅμως κάποιος ἀγοράζει τήν CCA. Κάποιος ὀνόματι Δυτικός Χρηματοδοτικός Συνεταιρισμός.Ποιός διάολο εἶναι αὐτός ὁ Δυτικός Χρηματοδοτικός Συνεταιρισμός; 

Εἶναι ἕνας συνεταιρισμός τραπεζῶν καί ἀσφαλιστικῶν ἑταιρειῶν,πού δέν ἀγοράζουν τήν CCA γιά τόν ἑαυτό τους,ἀλλά ὡς ἐνδιάμεσοι γιά ἄλλους.Καί ποιοί εἶναι αὐτοί οἱ ἄλλοι; Δέν σοῦ λένε ! 

Δέν θά τό ποῦν σ' ἐσᾶς,δέν θά τό ποῦν στήν Γερουσία. Δέν θά τό ποῦν στήν Ἐπιτροπή Συναλλαγῶν,στό Ὑπουργεῖο Δικαιοσύνης. 

Ἐγώ θά σᾶς πῶ γιά ποιόν ἀγοράζουν τήν CCA. Τήν ἀγοράζουν γιά τήν Ἕνωσιν Σαουδαραβικῶν Ἐπενδυτῶν.Τήν ἀγοράζουν γιά τούς Ἄραβες.Ὅλοι ξέρουμε πώς οἱ Ἄραβες ἐλέγχουν 16 δις δολ. σ'αὐτή τήν χώρα. Τούς ἀνήκει ἕνα μέρος στήν 5η Λεωφόρο,20 κεντρικά τμήματα στήν Βοστώνη,τμῆμα τοῦ λιμανιοῦ τῆς Νέας Ὀρλεάνης,ἕνα βιομηχανικό πάρκο στό Σόλτ Λέϊκ Σίτυ. Τούς ἀνήκει μεγάλο μέρος τοῦ Χίλτον τῆς Ἀτλάντα,τῆς Ἀριζόνα Λάντ καί τῆς ἑταιρείας βοοειδῶν, Ἡ Ἐθνική Ἀσφαλιστική Τράπεζα στήν Καλιφόρνια,ἡ Τράπεζα τῆς Κοινοπολιτείας στό Ντιτρόϊτ. 

Ἐλέγχουν τήν ΑΡΑΜΚΟ,πού τούς βάζει καί στήν AXON,Τέξακο καί Μόμπιλ ὀϊλ.

Βρίσκονται παντοῦ! Στό Νιοῦ Τζάρσεϊ,στό Λούϊσβιλ,στό Σαίντ Λιούις,στό Μιζοῦρι. 

Καί αὐτά εἶναι μόνον ὅσα γνωρίζουμε. Ὑπάρχουν καί ἄλλα πού δέν γνωρίζουμε.Ἐπί δή ὅλα αὐτά τά ἀραβικά πετροδόλαρα ξεπλένονται μέσῳ Ἐλβετίας καί Καναδᾶ καί στίς μεγαλύτερες τράπεζες αὐτῆς τῆς χώρας.

Γιά παράδειγμα ἕνα ἀπό αὐτά πού δέν ξέρουμε εἶναι ἡ ὑπόθεσις τῆς CCA.Καί ὅλες ἄλλες ὑποθέσεις σάν κι'αὐτή τῆς CCA. Αὐτή τήν στιγμή οἱ ἄραβες μᾶς ἔχουν κλέψῃ ἀρκετά ἀμερικανικά δολάρια καί ἐπιστρέφουν μέ αὐτά τά δολάρια καί ἀγοραζουν τήν Τζένεραλ μότορς,τήν ΙΒΜ,τήν ΙΤΤ, τήν ΑΤ&Τ,τήν Du Pont,τήν Ἀτσάλι Ἀμερικῆς καί 20 ἀκόμη ἀμερικανικές ἑταιρεῖες. Διάολε,ἤδη τούς ἀνήκει ἡ μισή Ἀγγλία ! 

Οἱ Ἄραβες μᾶς ἐξαγοράζουν ! »

Ἡ Πελασγική

1 σχόλιο: