" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017

Ἠθικοί αὐτουργοί τῶν τρομοκρατικῶν ἐπιθέσεων στήν Ἰσπανία,τά ἐγχώρια κομμούνια της



Ἤθελαν νά γευτοῦν τήν «γλύκα» τῆς μουσουλμανικῆς ...εὐγνωμοσύνης γιά τήν φιλοξενία στήν χώρα τους,τά ἰσπανικά κομμουνιστόσκυλα καί πρό μηνῶν ὀργάνωσαν μία τεράστια διαδήλωσιν πρός χάριν τους, τῇ προσταγῇ,βεβαίως,τοῦ Σόρος...


Μία μεγάλη (160000) πορεία στήν Βαρκελώνη,τό «κάστρο» τῶν ἰσπανικῶν κομμουνιῶν,ἀπαιτοῦσε (!) ΕΜΕΙΣ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ καί ΟΧΙ ΠΛΕΟΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΕΣ,ΝΑ ΥΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ! 


Καί παραλλήλως,ἀνέλαβαν δρᾶσιν,οἱ γνωστές καί μή ἐξαιρετέες ΜΚΟ,στίς παραλίες τῆς Ἰσπανίας γιά νά ὑποδεχθοῦν καί νά σώσουν τά προσφυγάκια πού κατέφθαναν κατά ἑκατοντάδες σέ καθημερινή βάσιν ! 

Ἀποτέλεσμα; 

Οἱ χθεσινές καί σημερινές, τρομοκρατικές ἐπιθέσεις μέ τούς δεκάδες νεκρούς καί τραυματίες...




Τούς κάλεσαν καί ἦρθαν. Ἡ ἠθική αὐτουργία ἀνήκει ἀποκλειστικῶς στά κόκκινα σκυλιά τοῦ συστήματος ! 

Καί ἕπεται συνέχεια...

Πάντως ἡ ΝΤΠ τό δικό της τό κάνει καί τό σχέδιόν της φαίνεται νά ὑλοποιεῖται ταχέως... Μέ τήν ΑΜΕΡΙΣΤΟΝ συμπαράστασιν τῶν κομμουνιῶν βεβαίως - βεβαίως...


Οἱ φωτό ἀπό ἐδῶ


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου