" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 9 Αυγούστου 2017

Οἱ Λαζοί,οἱ Κόλχες καί τό χρυσάφι,ὁ ...περιούσιος πόθος...

 
είκών

 Ποιοί ἦταν οἱ Λαζοί ; Ὑποστηρίζεται πώς αὐτοί ἦσαν οἱ πανάρχαιοι Κόλχες. Καί ποιοί ἦσαν οἱ Κόλχες; Κρίνοντας ἀπό τήν περιπέτεια τοῦ Ἰάσονος,πρόκειτο γιά λαό μᾶλλον ἄγριο πού βασίζονταν στήν θρησκευτική ἐξουσία ἤ σωστότερα στήν μαγεία (Μήδεια). Μάλιστα ὅπως πληροφορούμεθα (Λαζοί),ἦσαν οἱ μόνοι στήν περιοχή τοῦ Εὐξείνου Πόντου καί Καυκάσου πού ἔκαναν περιτομή

Σᾶς κάνει ἐντύπωσιν; Ἐμένα πάλιν καθόλου,ἀφοῦ ἡ Μίλητος, (ἀπό τήν ὁποίαν δημιουργήθηκαν οἱ ἀποικίες Διοσκουριάδα καί Φάση),ἀποτελοῦσε μέρος τῆς Ἰωνικῆς Δωδεκαπόλεως,πού γνωρίζουμε πώς τήν δημιούργησαν οἱ ἀπόγονοι τοῦ Δευκαλίωνος (Μέδων).

Τό τί σημαίνει ἡ γενιά Δευκαλίωνος διαβᾶστε ἐδῶ -ὅλα τά μέρη ἐάν γίνεται καί ἀντέχετε: Τό ἄριστο σχέδιον τῶν ἐξουσιαστῶν ἡ ...δημοκρατία τους ...(μέρος α΄)

εἰκών
 Καί ὁ θεῖος τοῦ Ἰάσονος,Πελίας, πού ἦταν βασιλεύς τῆς Ἰωλκοῦ,ἦταν υἱός τοῦ Κρηθέα (δισέγγονος τοῦ Δευκαλίωνος) καί τῆς Τυροῦς (κόρη τοῦ Σαλμονέως καί ἀνηψιά τοῦ Κρηθέως,εἴπαμε οἱ γαλαζοαίματοι παντρεύονται μεταξύ τους...).Ναί ἀκριβῶς ὅπως λέμε Τύρος ! (Θυμᾶσθε τήν Ἀστάρτη (ἀγελάδα),ἀπό τήν Φοινικική Κοσμογονία-Θεογονία,πού ἀφιέρωσε τόν ἀετό στήν Τῦρον τήν ἱεράν ; ! 

Αὐτός,ὁ θεῖος,ἔστειλε τόν Ἰάσονα στήν Κολχίδα γιά τό χρυσόμαλλο δέρας ! Πιό δέρας καί χρυσό κριάρι; Τί συμβολίζει ἄραγε; 

Χά,τώρα πού θυμήθηκα καί ὁ Ἀτρεύς (αὐτός ὁ Ταντάλειος γόνος,ἐκ Φρυγός,ὁ ἱδρυτής τοῦ οἴκου τῶν Ἀτρειδῶν,τῶν ...πολύχρυσων Μυκηνῶν. Πολύ χρυσός ἔ; ) Καί αὐτός εἶχε ἕνα χρυσό κριάρι πού στάθηκε ἀφορμή διενέξεων μέ τόν ἀδερφό του Θυέστη,ἐμπλεκομένης φυσικά καί τῆς γυναικός τοῦ Ἀτρέως,τῆς Ἀερόπης. Κρητικοποῦλα αὐτή κόρη τοῦ Μίνωα ! Χά ! 

Τό χρυσό κριάρι,πού σώζει τόν Φρῖξον καί τόν πάει στόν Εὔξεινον,στήν χώραν τῶν Κόλχων οἱ ὁποῖοι τόν καλοδέχονται καί τόν κάνουν καί γαμβρό μέ τήν πριγκιποποῦλα Χαλκιόπη,κόρη τοῦ Αἰήτη ([Χαλκός + ὁπή] διότι εἶχε καί πλούσια μεταλλεῖα χαλκοῦ ὁ τόπος. Ὅλα ἔχουν τήν σημασία τους,πόσῳ δέ μᾶλλον τά ὀνόματα...). Καί τό κριάρι; Ἀφιερώνεται στόν Ἄρη,τό τομάρι του, (ἀφοῦ σφάζεται,βεβαίως)  καί βάζουν καί ἕναν δράκο νά τό φυλᾶ ! Δράκον,τοὐτέστιν φίδιααα...

Καί ὁ χρυσός;Ἄ, αὐτός ἦταν πολύς ! Γι'αὐτό καί ἐκεῖνοι οἱ ...περιούσιοι πού τόν μυρίζονται παντοῦ ἔτρεξαν καί ἔχτισαν τίς ἀποικίες. 

Ἡ ...μαγεῖα ὅμως εἶχε τόν πρῶτον λόγον ! Γιατί; Ἔ, βλέπετε τό μέρος εἶναι ἀπολύτου γεωστρατηγικῆς θέσεως ! Εἶναι καί τά στενά,τό διάβα πρός τήν Ἀσία,ἁπόλυτος ἔλεγχος τῆς πολυτίμου ὁδοῦ μέχρι τίς μέρες μας ...Τώρα θά μοῦ πεῖτε γιατί μπλέχτηκα μέ αὐτά; Ἔ, μᾶλλον ἐπειδή οἱ μέρες εἶναι ...παράξενες,πολλά ἀλλάζουν,κράτη ἑτοιμάζονται νά δημιουργηθοῦν. Ἄλλοι θά χάσουν,ἄλλοι θά κερδίσουν καί ἡ Ἑλλάς,ὅπως πάντα,θά προδοθῆ ! Βλέπετε,κρατᾶ ἐκεῖνο τό παλιό μῖσος τῆς νίκης ἐπί τῆς Ἀτλαντίδος τήν ὁποίαν πληρώνουν πολύ ἀκριβά,οἱ Πελασγοί ὅμως ! 


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου