" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 8 Σεπτεμβρίου 2015

Κι' αὐτό τό γερμανοτσογλάνι, μέ μισθό εὐρωβολευτή 38.000 εὐρώπουλα τό μῆνα... μᾶς κουνάει τό δάχτυλο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου