" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ἔχουμε πολλές ἀμαρτίες στήν πλάτη μας γι' αὐτό δέν θά δοῦμε Θεοῦ πρόσωπο...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου