" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2015

Ἔχουμε πολλές ἀμαρτίες στήν πλάτη μας γι' αὐτό δέν θά δοῦμε Θεοῦ πρόσωπο...
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου