" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου 2015

ΤΑ ΠΑΣΟΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ! ! !


ΤΑ ΠΑΣΟΚΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΤΣΑΡΙΔΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΖΗΣΟΥΝ ΑΠΟ ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ! ! ! 

Θεοδῶρα Τζάκρη (ὑφυπουργός Βιομηχανίας) ΣΥΡΙΖΑ

Μάρκος Μπόλαρης (ὑφυπουργός ἀγροτικῆς ἀνάπτυξης) ΣΥΡΙΖΑ

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου