" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 22 Σεπτεμβρίου 2015

Κάποιοι τούς τά εἶπαν ἔστω καί ἔτσι...

Ψηφοδέλτιο σέ ἐκλογικό τμῆμα τοῦ Ναυπλίου : Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου