" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τρίτη, 25 Νοεμβρίου 2014

Τὰ καφρίδια ποὺ μοῦ βρώμισαν τὴν περιουσία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἀποβληθοῦν διὰ ΠΑΝΤΟΣ!!!


Τὰ καφρίδια ποὺ μοῦ βρώμισαν τὴν περιουσία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἀποβληθοῦν ἄμεσα!!!4 

Τὸ καφρίδιον, τὸ ὁποῖο ἄδειασε σκουπίδια μέσα στὴν ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ (sτὸ γραφεῖο τοῦ πρυτάνεως), ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ καὶ ΑΠΑΙΤΩ νὰ ἀποβληθῇ ΔΙΑ ΠΑΝΤΟΣ ἀπὸ ὅλα τὰ Α.Ε.Ι καὶ Τ.Ε.Ι. τῆς χώρας.

Ἐμμανουὴλ Ζαμπέτας

Κι ἐγὼ τὸ ἀπαιτῶ…

Ὅπως καὶ ΠΑΡΑ πολλοὶ ἄλλοι, γύρω μας, ποὺ στοιχειωδῶς ἀντιλαμβάνονται πὼς τόση Ὕβρις, ἀπὸ κάτι κάφρους, σὰν καὶ τοὺς παραπάνω, δὲν ἀντέχεται πλέον.
Ἀφῆστε δὲ ποὺ ἔτσι ὅπως τὸ πηγαίνουν, ἐτοῦτα τὰ σιχάματα σὲ λίγο θὰ μᾶς παρουσιάζουν τὶς «δράσεις τους» (βρωμιές τους) σὰν κάτι …μεγάλο κι ἄξιον θαυμασμοῦ.
Γιὰ νὰ μὴν πῷ καί…
Δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα που κάποιοι φοιτητές πέταξαν σκουπίδια στο γραφείο του πρυτάνεως. Σιγά.
Με ενοχλεί πολύ όμως που σε λίγο κάποιος θα αυνανίζεται κάτω από τις Καρυάτιδες στην Ακρόπολη, κάποιος άλλος θα αποπατεί μπροστά από το άγαλμα του Ρήγα (στο Πανεπιστήμιο), και ένας τρίτος θα ουρεί στον Άγνωστο Στρατιώτη…
και όλοι μαζί αδελφωμένοι θα αναφωνούν:
ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ!!!
(και η αρένα της «κουλτούρας» και της «διανοήσεως» θα ιδρώνει από συγκίνηση και δέος!)

Δημήτρης Ἀλικᾶκος
Ἀηδία πιὰ κατήντησαν.
Κάθε ἀνεγκέφαλος, ἠλίθιος, ἀνθέλλην, ἄπατρις, μισάνθρωπος, καφρίδης συναγωνίζεται πλέον τὸ ὅμοιόν του ἐπίσης ὑπανθρωπίδιον, στὸ ποιὸς θὰ παράξῃ μεγαλύτερα τμήματα Ὕβρεως, σιχαμάρας καὶ ἀνθελληνισμοῦ, πρὸ κειμένου νὰ «τσιμπήσῃ» τὸ πολυπόθητον εἰσιτήριον τῆς …ἀνόδου, μὲ τὴν ἔγκρισιν καὶ τὴν χρηματοδότησιν τοῦ κάθε Soros.
«Ἐπαναστάτες» τοῦ κ@λου, μὲ τὰ λεφτὰ τοῦ μπαμπᾶ καὶ μὲ τὴν ὑποστήριξιν κάθε τραπεζοχρηματοδοτουμένης ΜΚΟ.


ΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ MOSSAD ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΙΖΟΥΝ ΕΛΕΥΘΕΡΑ …ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ!!!

Ἑλληνόφωνα κόμματα (τῆς) ΜΟ(υ)ΣΑΝΤ. (1)

Ἑλληνόφωνα κόμματα (τῆς) ΜΟ(υ)ΣΑΝΤ. (2)

Ἀνοίγουν δρόμους γιὰ νὰ ἀποκατασταθοῦν πολιτικοκομματικῶς, κι ὄχι ἠθικῶς, ὅλα ἐτοῦτα τὰ σούργελα, ἐξασφαλίζουν βεβαιωμένα τὸν δικό τους πλουτισμό, καθὼς καὶ τὴν ὁποίαν ἀνέλιξιν, ἀπὸ τὴν μία, καὶ τὴν δική μας παραμονὴ σὲ κατάστασιν δουλείας ἀφ’ ἑτέρου.
Διότι προάγοντας τὴν ἀσκήμια, τὴν βαρβαρότητα καὶ τὴν καφρίλα οὐσιαστικῶς δημιουργεῖς νέα …«πρότυπα», μὲ πολὺ χαμηλότερα «μέγιστα», πρὸ κειμένου νὰ διατηρῇς τὶς κοινωνίες ὑπὸ τὸ βάρβαρον καθεστὼς τῆς ἀσκήμιας, τοῦ ψεύδους καὶ τῆς κακομοιριᾶς.
Ἀντιθέτως, τὰ ὄμορφα, τὰ ἠθικά, τὰ ἡρωϊκά, ποὺ προάγουν τὸν πολιτισμό, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἐλευθερία, ἐξοβελίζονται καὶ καταδιώκονται.
Ἀλλά ποῦ;;;; Κι ἀπό ποιόν;;;
Ἀπό τό νέο εἶδος ἐπιστατῶν πού μᾶς ἐπέβαλαν;
«…Ἀμέσως φυσικὰ ξεκίνησε καὶ ὁ ἐποικισμός, ἀπὸ ὅλα τὰ μέρη τῆς αὐτοκρατορίας, ποὺ ὅμως ἦσαν βεβαιωμένα …χριστιανικά!!! (Νὰ μὴν …ξεφύγουν πάλι!!!) (1)
Οἱ Κρῆτες ὅμως μᾶλλον δὲν ἡσύχαζαν κι ἔτσι, ἐγκατεστάθησαν μόνιμα στὴν νῆσο οἱ γνωστοὶ ΕΠΙΣΤΑΤΕΣ.
Μάλιστα, 150 χρόνια ἀργότερα, ἐπὶ Ἀλεξίου Κομνηνοῦ, ἐπικυρώθηκε μὲ διάταγμά του, ἡ παρουσία στὴν Κρήτη τῶν  δώδεκα βασιλοπαίδων, μὲ τὶς οἰκογένειές τους, τὸν στρατό τους καὶ φυσικὰ μὲ μεγάλες …προῖκες, πρὸ κειμένου νὰ ἐλέγχουν πλέον ἐκ τῶν ἔσῳ τὴν νῆσο καὶ νὰ προλαμβάνουν κάθε της πρόθεσιν γιὰ ἀνεξαρτησία.(4)
Αὐτὰ τὰ δώδεκα βασιλόπουλα, ποὺ κατέφθασαν στὴν νῆσο, παρουσιάζοντο γιὰ χρόνια, ὡς …μῦθος.
Μέσα ὅμως ἀπὸ τὶς οἰκογενειακὲς βιογραφίες τῶν ἀπογόνων τους, ποὺ ΠΡΕΠΕΙ νὰ διατηροῦν ζωντανὴ τὴν σύνδεσίν τους μὲ τὶς καταβολές τους, μάθαμε ἀρκετὲς πληροφορίες.
Ἕνα ἀπὸ αὐτὰ τὰ βασιλόπουλα ἦταν ἀπόγονος τοῦ Νικηφόρου Φωκᾶ (Ἰωάννης Φωκᾶς). Ἄλλαξε τὸ ὄνομά του σὲ Καλλέργη κατὰ τὴν Ἐνετοκρατία.
(Πολλὰ γνωστὰ ὀνόματα πολιτικῶν ΚΥΡΙΩΣ, προέρχονται ἀπὸ αὐτὸν τὸν ἐποικισμό!!! Ἄλλην φορὰ ὅμως θὰ τὰ ἀναλύσουμε καλλίτερα!!!)…»
Ἡ πραγματικὴ ὑπέρβασις τοῦ Ἰωάννου Μεταξᾶ.
Καὶ μὴν βιαστεῖτε νὰ ἀναφωνήσετε πὼς «…ἔτσι ποὺ καταντήσαμε» μὲ τὴν νουδουλάρα ἤ τὸ μπατσὸκ ἤ τέλος πάντων μὲ τὸ ὅ,τι…
Ἡ καταστροφή, ἡ ἀποδόμησις, ἡ ἐφαρμογὴ τῆς ἀνθελληνικῆς πολιτικῆς, ἐκ τῶν ἔσῳ, χρηματοδοτήθηκε καὶ ὑπεστηρίχθη ἀπὸ ΟΛΟΥΣ αὐτούς, μὲ πρωτο-πρύτανιν τὸν μέγιστο πράκτορα τῶν Ἀμερικανῶν στὸ Ἑλλαδοκαφριστάν.
Αὐτὸν ποὺ ἔδιδε ἀπ΄  εὐθείας ἀναφορὰ στὴν ἀμερικανικὴ πρεσβεία (καὶ φυσικά, κατ’ ἐπέκτασιν, βάσει ΛΟΓΙΚΩΝ συνειρμῶν, ἐλάμβανε ἀπ΄  εὐθείας ἐντολὲς ἀπὸ αὐτήν):

Τελικῶς ὁ Μπαμπινιώτης δίδει ἀναφορά στήν Ἀμερικανική πρεσβεία;

Συζητᾶμε φυσικὰ  γιὰ ἐκεῖνο τὸ πρόσωπον ποὺ διῳρίσθη ἀπὸ τὴν χούντα, ἀλλὰ μὲ τὴν ἀποχώρησίν της ἔσπευσε νὰ …συνδράμῃ στὸ νέο …καθεστὼς τῆς …μεταπολιτεύσεως. Δηλώνοντας ΚΑΙ σὲ αὐτὸ ὑποταγή, κατάφερε, ἄν καὶ ΔΕΝ ἔπρεπε, νὰ ἀναῤῥιχηθῆ στὰ ἀνώτατα πανεπιστημιακὰ κλιμάκια κι ἀπὸ ἐκεῖ μέσα νὰ διαχειρίζεται κάθε χρηματοδότησιν, μέθοδον διδασκαλίας, ἀκόμη καὶ …ἐξωτερικὴ πολιτική!!!!

Μπαμπινιώτης καὶ Μπαμπινοποίησις τοῦ Ἕλληνος Λόγου

Τὸ ΕΛΙΑΜΕΠ κι ὁ πραγματικός του ῥόλος. [5]

Μπαμπινιώτης, κόρες καὶ συμπέθεροι! (ΕΛΙΑΜΕΠ 6)-ἀναδημοσίευσις

Κι ἐπεὶ δὴ ὅταν λέμε ἐπιστάτης, ἐννοοῦμε ἐπιστάτης… Δῆλα δὴ ἐννοοῦμε τσιράκι τῆς ἐκάστοτε ἐξουσίας, ποὺ μεριμνᾶ γιὰ νὰ παραμένουν ΟΛΟΙ οἱ ἄλλοι, ἥσυχοι, ὑπάκουοι καὶ πειθήνιοι δοῦλοι…
Δῆλα δὴ κάθε ἕνας ἀπὸ αὐτοὺς λειτουργεῖ καταλλήλως, κάθε στιγμή, πρὸ κειμένου νὰ τὸ βουλώνουμε ἐμεῖς καὶ νὰ ἀδυνατοῦμε νὰ ἀντιδράσουμε. Κι ΟΛΟΙ τους στὸ ἴδιο κόλπο!!! ΟΛΟΙ τους!!!

Τώρα ἡ ἐκκλησία ἐπιβραβεύει τόν Μπαμπινιώτη γιά τήν καταστροφή τῆς γλώσσης μας;

Συγγραφεῖς τῆς «γραμματικῆς»; Μά ποιοί εἶναι τέλος πάντων;

Τὰ ἡμαρτημένα τοῦ λεξικοῦ Μπαμπινιώτη.

Κι ὅμως, ἡ φωνητικὴ γραφὴ διδάσκεται στὰ σχολεῖα μας ἤδη!!!

 Τὰ καφρίδια ποὺ μοῦ βρώμισαν τὴν περιουσία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἀποβληθοῦν ἄμεσα!!!3 Τὰ καφρίδια ποὺ μοῦ βρώμισαν τὴν περιουσία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἀποβληθοῦν ἄμεσα!!!2 Τὰ καφρίδια ποὺ μοῦ βρώμισαν τὴν περιουσία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἀποβληθοῦν ἄμεσα!!!1 Τὰ καφρίδια ποὺ μοῦ βρώμισαν τὴν περιουσία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἀποβληθοῦν ἄμεσα!!!6 Τὰ καφρίδια ποὺ μοῦ βρώμισαν τὴν περιουσία ΕΠΙΒΑΛΛΕΤΑΙ νὰ ἀποβληθοῦν ἄμεσα!!!5

Ἀπαιτῶ λοιπόν, μὲ τὸ δικαίωμα ποὺ μοῦ δίδει ἡ διαρκὴς χρηματοδότησις αὐτῶν τῶν ἱδρυμάτων ἀπὸ τὴν τσέπη μου, καθὼς φυσικὰ κι ἀπὸ τὴν τσέπη κάθε Ἕλληνος, ἀλλὰ καὶ μὲ τὴν συνδρομὴν πολλῶν γενεῶν, ἀπὸ ἀρχῆς ὑπάρξεως τοῦ Ἑλλαδοκαφριστᾶν, καὶ ἐπὶ τέλους νὰ λειτουργήσουν τὰ πανεπιστημιακά μας ἱδρύματα ὡς κέντρα ἐπιστημοσύνης κι ὄχι ὡς συλλέκτες καφριδίων.
Ἀπαιτῶ νὰ ἀποβληθοῦν διὰ παντὸς ἀπὸ αὐτὰ τὰ ἱδρύματα κάθε εἴδους ῤεμπεσκέδες καὶ πράκτορες, πρὸ κειμένου νὰ λειτουργήσουν γιὰ τὸν λόγο ποὺ δημιουργήθησαν.
Ἀπαιτῶ νὰ προστατεύονται αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὰ ἱδρύματα, ἀκόμη καὶ μὲ στρατιωτικὲς δυνάμεις, ἐὰν κριθῇ ἀναγκαῖον, πρὸ κειμένου νὰ καθαρθοῦν καὶ νὰ μπορέσουμε ἐπὶ τέλους νὰ ἐπαναθέσουμε τὶς βάσεις τῆς πραγματικῆς παιδείας στὴν χώρα μας, ἀποβάλλοντας διὰ παντὸς κάθε ἔμμισθο πράκτορα ποὺ ἀπομυζεῖ τὸ αἷμα μας καὶ τὸν ἱδρώτα μας.
Διατηρῶντας φυσικὰ ὅλην τὴν ἀγανάκτησιν ποὺ μοῦ γεννᾶ ἡ ἀνάγκη πλέον τῆς διεκδικήσεως τῶν λογικῶν, τῶν ἠθικῶν καὶ τῶν δικαίων, τὰ ὁποῖα μοῦ στεροῦν ὅλων τῶν εἰδῶν οἱ πατριδοκάπηλοι, οἱ ἀνθέλληνες καὶ οἱ ἐπιστάτες, ἐξακολουθῶ νὰ ἀρνοῦμαι σὲ αὐτοὺς δικαίωμα ὑπάρξεως, λόγου καὶ διαχειρίσεως σὲ ὅσα ἀφοροῦν σὲ ἐμέναν, στὴν πολιτεία μου καὶ στὴν ἐκπαίδευσίν μου, καθὼς καὶ στὴν ἐκπαίδευσιν τῶν παιδιῶν μας.
Καιρὸς ἐπὶ τέλους νὰ ξεκινήσουμε ἐπὶ ἄλλων βάσεων νὰ ἀντιλαμβανόμεθα τὸ τὶ σημαίνει παιδεία. Πραγματικὴ παιδεία.
Ἀκόμη κι ἐὰν ἀπαιτηθῇ, ἐκ τῶν καταστάσεων, νὰ ΓΚΡΕΜΙΣΟΥΜΕ ὅλο αὐτὸ τὸ αἴσχος καὶ νὰ τὰ ξαναπιάσουμε ΟΛΑ ἀπὸ τὴν ἀρχή.

Ἀρχαῖα Ἑλληνικὰ στὰ δημοτικὰ τῆς Βρετανίας!!

Φιλονόη
φωτογραφίες ἀπὸ τὸ πρῶτο θέμα

αναδημοσίευσις από :  Φιλονόη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου