" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2021

ΕΚΚΛΗΣΗ τῶν Ἐθνικῶν Φυλάκων : Καμμία ἑλληνική οἰκογένεια δέν θά μείνῃ χωρίς φαγητό καί, εἰ δυνατόν, χωρίς στέγη!

Κάθε ένα από τά θέματα που επιλέγονται γιά τίς εκπομπές αυτές, θέλουμε νά καταστεί καί πάλι σαφές, έχουν στόχευση νά ΕΓΕΙΡΟΥΝ τά αισθητήρια αλλά καί τήν εις βάθος ενημέρωση των τηλεθεατών, σέ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ καί "απαγορευμένα" ζητήματα που κρύβουν καθημερινώς από τούς πολίτες τά α ρ γ υ ρ ώ ν η τ α χουντοκάναλα! 

Η σημερινή εκπομπή λοιπόν θίγει σημεία της επικαιρότητος που επιβάλεται νά μας προβληματίσουν ε ν τ ο ν ό τ α τ α, όπως π.χ. του τί αληθινά ΣΠΑΝΙΟ συνέβη στήν Πορτογαλία μέ ΨΥΧΩΜΕΝΟ Δικαστικό - μέ κεφαλαίο γράμμα τό πρώτο! - που εμήνυσε ΚΑΙ τόν Πρόεδρο της χώρας καί τόν Πρωθυπουργό γιά κακούς χειρισμούς μέ τό ζήτημα της επιδημίας! Επίσης τί "έπαθε" ο Ιταλός πρωθυπουργός ( Μάριο Ντράγκι ) σέ απ' ευθείας τηλεοπτική μετάδοση, από μία νέα ΘΑΡΡΑΛΕΑ κοπέλλα ! Ακόμα τί ΔΕΝ μάθαμε γιά τόν μουσουργό Μ.Θεοδωράκη που έφυγε πρό ημερών..... Ήτοι θέματα - μεταξύ πολλών άλλων - που δέν ακούγονται πουθενά.

 Καλή παρακολούθηση Έλληνες καί προσέξτε τέλος τήν σημαντικότατη ΕΚΚΛΗΣΗ των Εθνικών Φυλάκων γιά βοήθεια πρός όσους συμπολίτες έχουν ανάγκη στηρίξεως, συμπαραστάσεως καί ενισχύσεως, όσο δύναται έκαστος από εμάς!


ΕΚΚΛΗΣΗ των Εθνικών Φυλάκων γιά βοήθεια πρός όσους συμπολίτες έχουν ανάγκη στηρίξεως, συμπαραστάσεως καί ενισχύσεως

Μετὰ τὶς καταστροφικὲς πυρκαϊές, οἱ ὁποῖες κατέκαυσαν τὴν Ἑλλάδα μας καὶ ὡδήγησαν σὲ ἀπόγνωσι πολλοὺς συμπατριῶτες μας, οἱ ὁποῖοι ἐπλήγησαν καὶ κατήντησαν μετανάστες μέσα στὴν ἴδια τους τὴν Πατρίδα, ἦλθε ἡ σειρὰ αὐτῶν, ποὺ δὲν ὑπέκυψαν στὴν κυβερνητικὴ ἐντολὴ συμμετοχῆς στὸ παγκόσμιο πείραμα τῶν ἐνέσεων τοῦ θανάτου.

Ὁσονούπω, οἱ συμπατριῶτες μας αὐτοὶ δὲν θὰ εἶναι εἰς θέσιν νὰ ταΐσουν τὰ παιδιά τους καὶ εἶναι ἐπιτακτικὴ ἡ ἀνάγκη νὰ βοηθήσουμε ὅλοι μας, ἀναλόγως μὲ τὶς δυνατότητες ἑνὸς ἑκάστου.

Σήμερα εἶναι αὐτοί, αὔριο θὰ εἶσαι ἐσύ!

Ἤδη ἔχει δοθῇ συγκεκριμένη ἐντολὴ ἐνεργείας σὲ πυρῆνες τῶν «Ἐθνικῶν Φυλάκων» ἀνὰ τὴν ἐπικράτεια.

Ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε ἐθελοντικῶς, μπορεῖτε νὰ ἐπικοινωνήσετε στὸ info@ethnikoiphylakes.org καὶ θὰ λάβετε σχετικὲς ὁδηγίες.

Ὅσες καὶ ὅσοι ἐπιθυμεῖτε καὶ δύνασθε νὰ βοηθήσετε οἰκονομικῶς, μπορεῖτε νὰ καταθέτετε στὸ

ΕΘΝΙΚΟΝ ΤΑΜΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Ἀριθμὸς Λογαριασμοῦ: GR24 0171 4300 0064 3014 7791 271

Δικαιοῦχος: ΕΘΝΙΚΟΙ ΦΥΛΑΚΕΣ

Καμμία ἑλληνικὴ οἰκογένεια δὲν θὰ μείνῃ χωρὶς φαγητὸ καί, εἰ δυνατόν, χωρὶς στέγη!

Παρακαλοῦνται οἱ φιλικὲς ἱστοσελίδες νὰ ἀναδημοσιεύσουν τὸ μήνυμά μας!

Ἕλληνες, κρατᾶτε γερά!

Μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, θὰ τὰ καταφέρουμε!

#ΕΘΝΙΚΟΙ_ΦΥΛΑΚΕΣ #ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ_ΕΘΝΙΚΗΣ_ΣΩΤΗΡΙΑΣ #ODYSSEYTV #MrV


Ἀπό : Ὀδύσσεια τηλεόρασιν

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου