" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 29 Αυγούστου 2020

Τό « Βλάχικο ζήτημα» - Πάντα στόν ἀφανισμό μας προσβλέπουν,ὅλοι ! Μά ὅλοι ! ! !
Ἀλήθεια,γιατί ὅλοι πάντα ἤθελαν τήν Ἑλλάδα διαμελισμένη; Γιατί ὅλοι,εἴτε μέ τόν ἕναν τρόπο ( ἐμφανεῖς διεκδικήσεις) εἴτε μέ τόν ἄλλο ( ὁργανώσεις ὑπό τόν μανδύα κοινωνικο-ἐπαναστατικῶν κινημάτων) ἕνα σκοπό εἶχαν,πάντα :τήν συρρίκνωση τῆς Ἑλλάδος ἕως τόν πλήρη ἀφανισμό της;

Τήν δημιουργία τοῦ «Μακεδονικοῦ ζητήματος» τήν ἔχουμε γνωρίσῃ καί κυρίως τό ἀποτέλεσμά της τό βιώνουμε μετά τήν συμφωνία τῶν λιμνῶν ( ἔχει μάκρος,ἀκόμη,τό κουβάρι...). Ὑπάρχει ὅμως καί ἔνα ἄλλο «ζήτημα»,ὄχι τόσο γνωστό στήν σύγχρονη ἐποχή,παρ᾿ὅλα αὐτά ὑφίσταται καί νά τό θυμηθεῖτε,θά βγῇ μπροστά μας ΚΑΙ αὐτό. Εἶναι τό λεγόμενο «βλάχικο ζήτημα». Ἐφευρέτες αὐτοῦ οἱ Ῥουμάνοι πού θέλουν νά πιστεύουν πώς ἀποτελοῦν ΚΑΙ αὐτοί,συνέχεια τῆς Βυζαντινῆς ἤ Ἀνατολικῆς Ῥωμαϊκῆς Αὐτοκρατορίας.

Ο παλαιός όρος roman (του λατινόφωνου υπηκόου του ανατολικού ρωμαϊκού κράτους δηλαδή), έγινε Roman και καθιερώθηκε ως εθνωνύμιο μόλις στα μέσα του 19ου αι. Έως τότε κάθε μεγάλη περιοχή τους έφερε το τοπικό όνομα, και οι εκεί κάτοικοι της το αντίστοιχο Κάνοντας μία σύντομη ιστορική αναδρομή λοιπόν, βλέπουμε ότι αρχικά υπήρχαν οι δύο ηγεμονίες της Βλαχίας και της Μολδαβίας.

...δημιούργησαν το ανύπαρκτο θέμα των "Ρουμάνων της Μακεδονίας" (όπως τους αποκαλούσαν) για αντιπερισπασμό. Επιπλέον οι Ρουμάνοι ήθελαν να χρησιμοποιήσουν τους Βλάχους σαν ενέχυρο στις διαπραγματεύσεις τους με τους Βούλγαρους έτσι ώστε να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη ρύθμιση των συνόρων των δύο κρατών στην αμφισβητούμενη περιοχή της Δοβρουτσάς. Επιθυμούσαν να μεταφέρουν τις απαιτήσεις τους για τους Βλάχους στην Βουλγαρία σε ανταλλαγή για τους Βούλγαρους που ζητούσαν δικαιώματα σε αυτή την περιοχή. Οι δυνάμεις της εποχής υποδαύλιζαν τη δημιουργία του θέματος των "Ρουμάνων της Μακεδονίας" για ιδία οφέλη: Η Αυστρία για να γλιτώσει από τις πιέσεις των πολυάριθμων ρουμανικών πληθυσμών της Τρανσυλβανίας, οι Βούλγαροι για να κερδίσουν μεγαλύτερο κομμάτι στην πίτα της Μακεδονίας, οι Ρώσοι γιατί υποστήριζαν τον πανσλαβισμό, οι Τούρκοι γιατί είχαν αρχή τους το διαίρει και βασίλευε.( ἐδῶ)

Ἔ,πῶς τά βλέπετε τά πράγματα; Ὁ εὔκολος στόχος,ἡ Ἑλλάς ἤ διακαής πόθος κάποιων πολύ συγκεκριμένων,ὁ ἀφανισμός τῶν Ἑλλήνων; Χμμ...

Το 1853 δύο μορφωμένοι Ρουμάνοι ο Ιωάννης-Ηλιάδης- Ραντουλέσκου και ο Δημήτριος Μπολιντεάνου επισκέπτονται δήθεν τυχαία την περιοχή της Αχρίδας και της Πίνδου, όπου δέχονται μεγάλη περιποίηση από τον Ρεσέτ –Πασά κατόπιν εντολής της Υψηλής Πύλης «να τους βοηθήσει με όλες του τις δυνάμεις». Επιστρέφοντας στην Ρουμανία λένε ότι ανακάλυψαν τους χαμένους για 1.500 χρόνια αδελφούς τους, οι οποίοι απλώνονται ως την Πελοπόννησο!!! Ο Ραντουλέσκου εκδίδει στα Γαλλικά το βιβλίο «Το όνειρο ενός απόκληρου» (Reve d’ un Proscrit), στο οποίο περιορίζει τους Έλληνες στο ακρωτήριο Ταίναρο, και απευθύνει θερμό χαιρετισμό στους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης τους οποίους αποκαλεί «Ρουμάνους της Μακεδονίας», οι οποίοι είναι στην μεγάλη τους πλειοψηφία Βλάχοι.


Ἀπόστολος Μαργαρίτης.Τιμές καί δόξες μέχρι σήμερα !  (φωτό)
Η τότε υπό σύσταση Ρουμανία ήταν ένα έθνος σχηματιζόμενο, χωρίς παράδοση και χωρίς ιστορία, το οποίο έψαχνε ένα σημείο αναφοράς και στο οποίο κυριαρχούσε άκρατος και άκριτος εθνικισμός, και τα κηρύγματα των Ραντουλέσκου και Μπολιντεάνου έπιασαν τόπο. Η Ρουμανία ιδρύθηκε το 1859 όταν με απόφαση των συνελεύσεων Βλαχίας και Μολδαβίας κηρύχθηκε η ένωσή των δύο αυτών ηγεμονιών. Από το 1860 μέχρι και το 1913 (και οριστικά με το τέλος του 2ου παγκόσμιου πόλεμου) η Ρουμανία οργάνωσε συστηματική και πολυδάπανη προπαγάνδα για προσηλυτισμό των Βλάχων.
Προγραμμάτισε και ενίσχυσε τη συγγραφή πλήθους κειμένων με θέμα την προέλευση των Βλάχων από τη Δακία ώστε να δίνεται η εντύπωση ύπαρξης αλύτρωτων Ρουμάνων. Με σχετικό νόμο το 1860 ρυθμίστηκε το σύστημα εγγραματισμού και προκρίθηκε το ετυμολογικό και όχι το φωνητικό, για σαφείς ιδεολογικούς λόγους (λατινικότητα έναντι σλαβικής κληρονομιάς), από το νεοϊδρυθέν ρουμανικό κράτος.

Το 1860 επίσης ιδρύεται το Μακεδονο-ρουμανικό Kομιτάτο το οποίο πρεσβεύει την δημιουργία Ρουμάνικου κράτους το οποίο θα περιλαμβάνει την Μακεδονία, την Θεσσαλία, την Ήπειρο και την Αλβανία. Αμέσως η Ρουμανική κυβέρνηση προχωρά στην κατάσχεση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας της Ελληνικής Εκκλησίας στην Ρουμανία, χωρίς να αναγνωρίσει ποτέ υποχρέωση αποζημίωσης. Την ίδια τακτική ακολούθησε 30 χρόνια, μετά και με τα απαλλοτριωθέντα κτήματα των Ευάγγελου και Κων/νου Ζάππα, εξασφαλίζοντας έτσι πλούσιους πόρους για την προπαγάνδα τους.


Και φθάνουμε στο 1862 όπου εμφανίζεται στο προσκήνιο ο Απόστολος Μαργαρίτης. Ο γεννημένος στις 5/8/1832 στην Βλάστη Κοζάνης, δάσκαλος Απ. Μαργαρίτης, μεγάλωσε στην Αβδέλλα, δίδαξε στα σχολεία του Κορησσού, της Καστοριάς και της Κλεισούρας, πήγε στο Βουκουρέστι και κατόρθωσε να εμπνεύσει και να παρασύρει τον χωρίς ιστορικές αναφορές τον ρουμανικό λαό.

Εφοδιασμένος με πλούσια οικονομικά μέσα επιστρέφει στην Κλεισούρα και λειτουργεί εκεί το πρώτο ρουμανικό σχολείο. Το γεγονός αυτό προκαλεί θύελλα ενθουσιασμού στην Ρουμανία, και αντιδράσεων στην Ελλάδα. Το 1864 ο ίδιος ο Πατριάρχης με επιστολή του ζητά από τους κατοίκους της Κλεισούρας να κλείσουν το σχολείο και να διώξουν τον Μαργαρίτη. Επειδή όμως είχε δημιουργήσει κύκλο ευνοουμένων, αυτοί αντέδρασαν στην έκκληση του Πατριάρχη. Με υποκίνηση του Πατριαρχείου παρεμβαίνουν οι Τούρκοι κλείνουν το σχολείο, συλλαμβάνουν τον Μαργαρίτη και τον στέλνουν στην Κων/πολη. Το 1867 ο Μαργαρίτης επιστρέφει στην Κλεισούρα εφοδιασμένος με άδεια των Τούρκων πλέον, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει «ιδιωτικό σχολείο εντός της οικίας του»Ρουμανικό σχολεῖο στά Ἰωάννινα. (φωτό)
Τον ίδιο χρόνο η κοινότητα Αβδέλλας στην Ανατολική Πίνδο τον καλεί να λειτουργήσει κι εκεί ρουμανικό σχολείο. Πλέον τα πράγματα εξελίσσονται ραγδαία. Ο Μαργαρίτης το 1877 διορίζεται «γενικός διευθυντής των ρουμανικών σχολείων της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας». Το 1880 λειτουργούσαν 24 ρουμανικά σχολεία ημιγυμνάσιο στο Κρούσοβο και γυμνάσιο στο Μοναστήρι. 
Το 1892 οι Ρουμάνοι μετά από άδεια του Σουλτάνου αποφάσισαν να ιδρύσουν δύο επισκοπές στα Γιάννενα και στο Μοναστήρι. ... Το 1899 προστέθηκαν Γυμνάσια στα Γιάννενα και τα Γρεβενά, και Εμπορική Σχολή στην Θεσσαλονίκη. Τον ίδιο χρόνο τα σχολεία έφθασαν τα 90
Κάθε οικογένεια που έστελνε μαθητή σε ρουμανικό σχολείο επιδοτούνταν μηνιαίως με μία χρυσή λίρα Τουρκίας, ποσό ικανό να εξασφαλίσει τα απαραίτητα σε μία αγροτική οικογένεια. Επίσης είχαν δωρεάν ρουχισμό και περίθαλψη. ...ἐδῶ)Ο Αβδούλ Χαμίτ, περισσότερο γνωστός την εποχή εκείνη ως «Ο Κόκκινος Σουλτάνος» (Le Soultan Rouge) για τις άγριες σφαγές που διέπραξε εις βάρος εκατοντάδων χιλιάδων αμάχων Αρμενίων και άλλων χριστιανών... Το πρόσωπο του Σουλτάνου Αβδούλ Χαμίτ ιεροποιήθηκε από τους οπαδούς του ρουμανικού κινήματος οι οποίοι συνέθεσαν μάλιστα ειδικό θούριο προς τιμήν του, σε στίχους του Constantin Belimace, απoγόνου της Αλβανο-βλάχικης οικογένειας Balamaci (o οποίος είχε γράψει και τον "εθνικό ύμνο" των ρουμανιζόντων που φέρει τον τίτλο ''Părintească dimândare''
). Διαβᾶστε τό θέμα,ἀπ᾿ὅπου καί ἡ φωτό : H «Dzua Natsionala» των ''Μακεδ-α-ρουμάνων'' και οι ιστορικές της καταβολές


 Οι Ρουμάνοι έφθασαν στο σημείο να εξαγοράσουν και τις επιστημονικές υπηρεσίες του Γερμανού καθηγητή Weigand για να ενισχύσουν την θεωρία τους
Η επίμονη αυτή προβολή της επίπλαστης επιστημονικής επιχειρηματολογίας πείθει τους Τούρκους, και στις 22-5-1905 ο σουλτάνος Αβδούλ Χαμίτ με τον περίφημο «ιραδέ» υποκύπτει στις πιέσεις των Μεγάλων Δυνάμεων και αναγνωρίζει Ρουμανική εθνότητα στην Μακεδονία, Θεσσαλία καί Ήπειρο. Έτσι φθάνουμε στον Σεπτέμβριο του 1905 οπότε και διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Ρουμανίας και τίθεται υπό διωγμόν η ακμάζουσα στην Ρουμανία Ελληνική παροικία. Μέχρι το 1911 τα γεγονότα ήταν επώδυνα και περιελάμβαναν απελάσεις Ελλήνων, κλείσιμο σχολείων, κατάσχεση περιουσιών κτλ.( ἐδῶ)

Ὁρῖστε; Μήπως καταλάβατε μέ ποιόν τρόπο ἐκδιώκονταν οἱ Ἕλληνες ἀπό περιοχές ὅπου ἀπό τά πανάρχαια χρόνια εἶχαν τίς ἀποικίες τους,εἶχαν θεμελιώσῃ τόν ἑλληνικό πολιτισμό καί εἶχαν κυριαρχήσῃ ἀπό κάθε ἄποψιν,ἀποτελοῦντες τεράστια οἰκονομική καί ὄχι μόνον δύναμιν; Κάτι πού φαίνεται καί ἀπ᾿ὅλη τήν διάρκεια τῆς ὀθωμανοκρατίας ὅπου οἱ ὀθωμανοί διόριζαν Ἕλληνες ἐπικεφαλής στήν παραδουνάβιες ἡγεμονίες τους. Ὅπως ξεριζώθηκαν οἱ Ἕλληνες τοῦ Πόντου,τῆς Μικρᾶς Ἀσίας,τῆς Ἰωνίας ἔτσι ἐξεριζώθηκαν καί οἱ Ἕλληνες τῶν Παραδουναβίων περιοχῶν.Καί φυσικά δέν ἀρκοῦνται,οἱ ἐχθροί μας,σ᾿αὐτή τήν συρρίκνωσι τοῦ Ἑλληνισμοῦ,ἀλλά ἐπιθυμοῦν καί μάλιστα διακαῶς ὅλο καί τήν περαιτέρω συρρίκνωσίν μας ἕως τό παντελή ἀφανισμό μας...


(φωτό)
Η παρουσία των Ελλήνων στα εδάφη της σημερινής Ρουμανίας χρονολογείται από την αρχαιότητα. Οι Μιλήσιοι ήδη από τον 7ο αι. π.Χ. ίδρυσαν στις εκβολές του ποταμού Ίστρου (σημερινού Δούναβη), την πόλη Ίστρια, στην οποία έχουν βρεθεί ερείπια ναών του Δία, του Απόλλωνα, του Ερμή της Δήμητρας και άλλων Ελληνικών θεοτήτων. Οι Μιλήσιοι επίσης ίδρυσαν την πόλη Τόμις την σημερινή Κωστάντζα, όπου βρέθηκαν νομίσματα με μορφές αρχαίων θεών.

Τον 6ο π.Χ. αιώνα και πάλι οι Μιλήσιοι ίδρυσαν την πόλη Κάλλατις, σημερινή Μανγκάλια. Άλλες σημαντικές αποικίες ήταν η Αιγισσός (Τούλτσεα), και η Αξιούπολη (Τσερναβόντα), που μαζί με τις προηγούμενες αποτέλεσαν μια συμμαχία το «Κοινόν των Ελλήνων» με έδρα την Τόμις. Συνεχώς ελληνικά πλοία προσέγγιζαν τις παράκτιες πόλεις, και ως συνέπεια είχαμε εγκατάσταση Ελλήνων, η οποία μετά την άλωση της Κων/λης μεγάλωσε, όταν η Πύλη καθιέρωσε την τοποθέτηση Ελλήνων Φαναριωτών ως ηγεμόνων στη Μολδοβλαχία. Η οποία απολάμβανε καθεστώς ημιανεξαρτησίας απέναντι στο Οθωμανικό κράτος... Βλαχόφωνοι ανεβαίνουν από το νότο προς την Ρουμανία και όχι αντίθετα. Εκεί οφείλονται και οι ομοιότητες της βλάχικης γλώσσας με την γλώσσα των Ρουμάνων.( ἐδῶ)

Συνεχίζουμε,ὅμως μέ τήν δρᾶσιν τῶν «βλάχων» καί τά ...ῥουμανικά σχέδια ( πού στήν οὐσία γνωρίζουμε ποιῶν σχέδια εἶναι...) :

Και φθάνουμε στο 1913 με τον Ελευθ. Βενιζέλο στην εξουσία... Συγκεκριμένα προσπαθώντας να κερδίσει την ευμένεια της Ρουμανίας μια και η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρές πιέσεις στο θέμα της προσάρτησης της Ηπείρου και στο Κρητικό θέμα, και επιπλέον χρειάζονταν τη συμμετοχή της Ρουμανίας στη συμμαχία που είχε συνάψει με τη Σερβία εναντίον της Βουλγαρίας, αναγνώρισε ρουμάνικη μειονότητα στην Ελλάδα και της παραχώρησε ιδιαίτερα σχολικά και εκκλησιαστικά προνόμια. Συγκεκριμένα στις 15/5/1913 ο Έλληνας πρέσβης στο Βουκουρέστι ανακοινώνει ότι σε αντάλλαγμα της συμμαχίας των δύο χωρών επιτρέπεται η χρήση της γλώσσας τους και παραχωρείται σε αυτούς «πλήρη ελευθερία» στα σχολεία και τις εκκλησίες των κουτσόβλαχων της Μακεδονίας
Έτσι στις 18/7/1913 υπογράφεται η Συνθήκη του Βουκουρεστίου κατά την οποία η Βουλγαρία έχανε το μεγαλύτερο τμήμα της Μακεδονίας που το έπαιρναν η Ελλάδα και η Σερβία, και την Ανδριανούπολη και τις Σαράντα Εκκλησιές που έπαιρνε η Τουρκία. Η Βουλγαρία αντέδρασε στην παραχώρηση της Καβάλας στην Ελλάδα και η Ρουμανία απείλησε πως θα κυρίευε τη Σόφια. Έτσι η Ελλάδα κέρδισε την Ανατολική Μακεδονία και σαν σύνορο με την Ρουμανία ορίστηκε ο ποταμός Νέστος.

Ιδού ένα απόσπασμα της επιστολής του Βενιζέλου προς τον Ρουμάνο ομόλογο του Μαγιορέσκο:


Ἡ μειονοτική πολιτική τοῦ Βενιζέλου 
«…Η Ελλάς συγκατατίθεται να παράσχη αυτονομίαν εις τας των κουτσοβλάχων σχολάς και εκκλησίας τας ευρισκομένας εν ταις μελλούσαις ελληνικές κτήσεσι και να επιτρέψη την σύστασιν επισκοπής διά τους κουτσοβλάχους τούτους, της Ρουμανικής Κυβερνήσεως δυναμένης να επιχορηγη υπό την επίβλεψην της Ελληνικής κυβερνήσεως τα ειρημένα ενεστώτα ή μέλλοντα θρησκευτικά και εκπαιδευτικά καθιδρύματα».

Έτσι πλέον τελειώνει η πρώτη περίοδος του λεγόμενου κουτσοβλαχικού ζητήματος και αρχίζει η δεύτερη η οποία διαρκεί έως το 1944. Στο μεσοδιάστημα αυτό οι Ρουμάνοι και οι ρουμανίζοντες Ελληνόβλαχοι συνεχίζουν την προπαγάνδα τους ανενόχλητοι και νόμιμα. Πλέον επικεντρώνονται σε περιφερειακά κέντρα όπως τα Γρεβενά, η Βέροια και η Λάρισσα.(ἐδῶ)

Ὁ Ἐθνάρχης Ἐλευθέριος Βενιζέλος,τοῦ ὁποίου τό ὄνομα κοσμεῖ τοὐλάχιστον ἕναν δρόμο σέ κάθε ἑλληνική πόλιν ! Τοῦ ὁποίου ἀγάλματα καί ἀνδριάντες κυριαρχοῦν σέ πλατεῖες μεγαλουπόλεων καί τιμητικῶς ἐδόθη τό ὄνομα στόν μεγαλύτερο ἀερολιμένα τῆς Ἑλλάδος ! Γιά νά μήν ξεχνοῦμε πόσο «μεγάλος» ἡγέτης ἦταν καί πόσο πάσχισε γιά τό «καλό» τοῦ Ἔθνους μας,ὁ «ἐθνάρχης» !

Καί μετά τόν Ἀπόστολο Μαργαρίτη ἄς περάσουμε στόν ἑπόμενο « ἐκπρόσωπο τῶν Βλάχων» τόν Ἀλκιβιάδη Διαμάντη :

Αυτή την περίοδο εμφανίζεται και ο αυτοαποκαλούμενος εκπρόσωπος των Βλάχων της Νότιας Βαλκανικής Αλκιβιάδης Διαμάντης με καταγωγή από την Σαμαρίνα. Αφού τελείωσε το Γυμνάσιο και υπηρέτησε στον στρατό, εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία απ’ όπου επέστρεψε το 1917 και πρωτοστάτησε στη δημιουργία της Ανεξάρτητης Δημοκρατίας της Πίνδου η οποία είχε διάρκεια μία ημέρα. Μετά την αποτυχία διέφυγε στην Αλβανία όπου και συνεργάστηκε με Ιταλούς αξιωματικούς. Τον συναντάμε πάλι το 1930 στην Αθήνα ως αντιπρόσωπο των ρουμάνικων πετρελαίων στην Ελλάδα. Με την κήρυξη του ελληνοϊταλικού πολέμου συνενώνεται με τα στρατεύματα του εχθρού και φέρει το παράσημο του «Ταξιάρχου του Ιταλικού Στέμματος», και τον αποκαλούν Κομεντατόρε.

Στον πόλεμο του ’40 η συμμετοχή των Βλάχων τόσο στην 8η Μεραρχία όσο και στα Συντάγματα Κοζάνης και Τρικάλων ήταν ηρωική όπως και των άλλων Ελλήνων. Όχι όμως και των Ρουμανιζόντων, κάποιοι εκ των οποίων κατηγορήθηκαν για κατασκοπεία υπέρ των Ιταλών. Μετά την πλήρη κατάληψη της χώρας εκδηλώνεται έντονη δραστηριότητα των Ρουμανιζόντων στα βλαχοχώρια με επίκεντρο την Λάρισα.

Η προπαγάνδα τους στηριζόταν στους παρακάτω άξονες:

1. Οι Βλάχοι ως Λατινογενής λαός συνδέονται άρρηκτα με τους Ιταλούς, άρα ανήκουν στους νικητές, δηλαδή στις δυνάμεις του Άξονα.

2. Ήρθε η ώρα να διορθωθούν οι αδικίες σε βάρος των Βλάχων και να σταματήσει και η καταπίεση από το ελληνικό κράτος.

3. Κινείται άμεσα η διαδικασία δημιουργίας ανεξάρτητου Βλάχικου κράτουςΠριγκιπάτο της Πίνδου») που θα περιλαμβάνει την Δυτ. Μακεδονία, την Ήπειρο και την Θεσσαλία μέχρι τον Δομοκό. Για το σκοπό αυτό ιδρύθηκε στην Λάρισσα με επικεφαλής τους Αλκ. Διαμάντη, Νικ. Ματούση και Βασ. Ραπουτίκα η 5η Ρωμαϊκή Λεγεώνα.


Ἀπό ἐδῶ
Το 1941 ο Διαμάντης συναντάται με τον κατοχικό πρωθυπουργό τον (Βλάχο) Γεώργιο Τσολάκογλου και του θέτει τελείως παράλογα αιτήματα όπως το να διορίζονται όλοι οι νομάρχες και οι δήμαρχοι από κοινού με τον Διαμάντη, στις περιοχές αυτές να λειτουργούν μόνο βλάχικα (ρουμάνικα) σχολεία κλπ. Εν τω μεταξύ η δράση της Λεγεώνας με απειλές, εκβιασμούς, ξυλοδαρμούς και λεηλασίες στην Θεσσαλία και κύρια στις επαρχίες Τυρνάβου, Ελασσόνας, Αλμυρού και Βελεστίνου ήταν εξοντωτική για το σύνολο του πληθυσμού.

Στις 6 Ιανουαρίου 1942 με πρωτοβουλία του Ευάγγελου Αβέρωφ και των Νικ. Ράπτη, Δημ. Χατζησπύρου, Γ. Ρούσα, Χαρ. Τζήμα, Κίκα, Κατσιλέρου, Τάρη και άλλων, γίνεται μία δήλωση στην οποία τονίζεται η ελληνικότητα των Βλάχων και η οποία σηματοδοτεί την έναρξη της αντίστασης. Πέντε από τους παραπάνω μεταξύ τους και ο Αβέρωφ, συλλαμβάνονται και στέλνονται στην Ιταλία. Στις αρχές Ιουνίου ο Διαμάντης καλείται κατεπειγόντως και πηγαίνει στο Βουκουρέστι απ’ όπου δεν επέστρεψε ποτέ. Ούτε νεκρός. Οι Ρουμάνικες αρχές υποψιάστηκαν ότι ο Διαμάντης κατηύθυνε την όλη του προσπάθεια προς την Ιταλία, και όχι προς αυτούς, κάτι που δεν θα τους ευνοούσε να κυριαρχήσουν μόνοι τους στα Βαλκάνια. Γι αυτό λοιπόν αφαίρεσαν κάθε αξίωμα από το άλλοτε πειθήνιο όργανο τους.
Ο Νικ. Ματούσης πηγαίνει στην Αθήνα και από κει στο Βουκουρέστι όπου λίγο αργότερα κλείνεται στη φυλακή στο νησί του Διαβόλου στον Δούναβη. Ξαφνικά το 1964 ο Ματούσης εκδίδεται στην Ελλάδα και «κηρύσσεται αθώος των αποδιδομένων αυτώ πράξεων». Το 1976 νέο δικαστήριο τον αποκαθιστά πλήρως και παίρνει πίσω τα πολιτικά του δικαιώματα. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η ανάμειξή του στα γεγονότα του 1941-42 έγινε για εθνικό σκοπό μετά από εντολή του Ιωάννη Ράλλη, ώστε να πειστούν οι Ρουμάνοι να ασκήσουν πίεση στους Γερμανούς, ώστε να μην επιτραπεί η κάθοδος των Βουλγάρων την Θεσσαλονίκη. 
Η ιστορία δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμη την αλήθεια γύρω από αυτή την σκοτεινή και περίεργη υπόθεση. Ο Βασ. Ραπουτίκας συνελήφθη από αντάρτες της αντίστασης και αφού διαποπέμφθηκε σε πολλά χωριά, εκτελέστηκε.( ἐδῶ)

Καί μή νομίζετε πώς τό πρᾶγμα ἔχει τελειώσῃ.

Η νέα κίνηση που εδώ και λίγο χρονικό διάστημα έχει ξεκινήσει από βλάχους της Κωστάντζας και του Βουκουρεστίου (βλέπε περιοδικά «Μπάνα Αρμανεάσκα» και «Φάρα Αρμανεάσκα») συγκροτείται από απόγονους των βλάχων που μετανάστευσαν οικειοθελώς στην Ρουμανία την δεκαετία του 1930 (περιοχή Καντριλατέρ). Αυτοί μαζί με την Λίγκα των Σκοπίων διεκδικούν τον χαρακτηρισμό των Βλάχων ως διαβαλκανικής εθνικής μειονότητας. Ιδεολογικό μανιφέστο τους η αφοριστική «Ντιμαντάρεα Παριντεάσκα» της παλιάς Ρουμανικής προπαγάνδας, και ο «Δωδεκάλογος» της Ματίλδας Καράτζιου-Μαριοτσεάνου

Επίσης να αναφέρουμε της κινήσεις ορισμένων μη κυβερνητικών οργανώσεων που επιδοτούνται από ιδρύματα του εξωτερικού οι οποίες προσπαθούν με κάθε μέσο να θέσουν θέμα Βλάχων στην Ελλάδα με ευρύτερους σκοπούς για την περιοχή. Ενδεικτικά αναφέρω εδώ την απόφαση της FUEN (Federal Union of European Nationalities) στις 7 Μαΐου 2005 στο Βουκουρέστι που καλεί Ελλάδα και Αλβανία να παράσχουν εδαφική και διοικητική αυτονομία στους Βλάχους των χωρών τους!!! (http://www.fuen.org/pdfs/20050815DOKU_BUCHAREST.pdf). Και άλλες παρόμοιες κινήσεις άλλων φορέων...( ἐδῶ: «Ἡ 'Ρουμανική προπαγάνδα»)

ἐδῶ

Σημείωσις : Ἀφορμή γιά τό ἀνωτέρῳ θέμα,δημοσίευμα τῆς Ἐσχάτης Γραμμῆς Ἀνασχέσεως,ἐδῶ


Ἡ Πελασγική

20 σχόλια:

 1. Αφιερωμενο Διηνεκη:
  https://www.ptisidiastima.com/analipsi-dioikisis-polyethnikis-taxiarchias-notioanatolikis-eyropis-seebrig-apo-ellina-axiomatiko/
  Δεν ανηφοριζεις να του παρεις μια συνεντευξη;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ευχαριστώ για την αφιέρωση. Τό 'χω πληρώση ΑΓΡΡΡΙΑ το θέμα τής σκ@το - SEEBRIG όπως πολύ καλά γνωρίζετε όλοι σας. Αριστείδης Ηλιόπουλος λέγεται ο ταξίαρχος που καταδέχθηκε να πάη στο κ@λοχανείο που αυτο - αποκαλείται «Βόρειος .........»
   Ντροπή του!!!
   Τι συνέντευξη να τού πάρω; Αιδώς Αργείοι !!!

   Διαγραφή
 2. Πελασγική, έδωσες... «ρέστα» !
  Τα συγχαρητήριά μου !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Εὐχαριστῶ Διηνέκη.

   Τό σχόλιο/μήνυμα πού σ᾿ἀφορᾷ,ἀπό τόν ἀναγνώστη 10:18 μ.μ.τό ἔκανα θέμα.

   Διαγραφή
 3. Αγαπητή Πελασγικη, επειδή έχω βλάχικη καταγωγή εκ μητρός από την Αβδελλα του Ν. Γρεβενών και γνωρίζω το βλαχοφωνο ελληνισμό της Πίνδου, μπορώ να σας διαβεβαιώσω οι πληθυσμοί αυτοί έχουν πολύ ισχυρή ελληνική συνείδηση και είναι φλογεροι πατριώτες. Θυμάμαι πριν αρκετά χρόνια είχε κάνει την εμφάνισή της στη γιορτή του Δεκαπενταυγουστου στην πλατεία της Αβδελλας κάποια Ελίζαμπεθ Ταλμποτ, υψηλόβαθμο στέλεχος του Σταιητ Ντηπαρτμεντ, όπως ισχυριζόταν, μάλλον όμως πράκτορας και προβοκάτορα και προσπαθούσε να μας πείσει ότι καταγόταν από την περιοχή και οι πρόγονοί της αναγκάστηκαν να μεταναστευσουν στην Αμερική λόγω των καταπιεσεων που υφίστανται ως Βλάχοι από τους Ελληνες. Επεδίωκε να εγείρει θέμα βλάχικη μειονότητα. Πρινγ ένα χρόνο περίπου γνωστός φιλόλογος καθηγητής με ειδίκευση στη γλωσσολογία άρχισε να οργανώνει μαθήματα εκμάθησης της βλάχικη γλώσσας στους κατά τόπους συλλόγους βλαχων έχοντας ως χρηματοδότηση της προσπάθειας αυτής γνωστό επιχειρηματία των Ιωαννίνων που σκοτώθηκε σε περίεργο τροχαίο πριν λίγους μήνες. Οι σύλλογοι των βλαχων με ανακοινώσεις τους καταδίκασαν δριμύτατη την πρωτοβουλία του εν λόγω καθηγητή κατηγορώντας τον πως μέσω του βλάχικου. ιδιωματος ανακρίνει ζητήματα μειονοτικα. Παρακολουθώ το θέμα στενά. Ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Καλησπέρα ἀγαπητή Θεοδώρα ! Εἶδες λοιπόν τί γίνεται;Θά μοῦ πῇς,τί σέ ῥωτῶ ἀφοῦ τά ζεῖς ἀπό κοντά; Ἕνας λοιπόν ὁ στόχος πάντα :ὁ ἀφανισμός τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Λῦσσα ἔχουν,χιλιετίες τώρα ! Διότι βλέπεις εἴμεθα οἱ μόνοι πού μποροῦμε νά τούς ξεσκεπάζουμε,ν᾿ἀποδεικνύουμε πώς εἶναι τίποτα,πώς τό μόνο πού μποροῦν νά κάνουν εἶναι νά ἀντιγράφουν ἐμᾶς,νά εἶναι δῆλα δή ἄριστοι κλέφτες στά πάντα !

   Θέλουν,λοιπόν νά οἰκειοποιηθοῦν ὅλα ὅσα ὁ Ἕλλην δημιούργησε,γέννησε καί θεμελίωσε μέσῳ τοῦ δημιουργικοῦ του πνεύματος ὡς ἀνθρώπινο Πολιτισμό. Καί τέλος νά οἰκειοποιηθοῦν ἀκόμη καί αὐτή τήν ἴδια μας τήν ὕπαρξιν ὡς ῥάτσα,ἀφοῦ δέν θά ὑπάρχουμε πλέον.

   Ὅσο γιά τούς Βλάχους,ναί τό γνωρίζω πάρα πολύ καλῶς πώς ἔχουν βαθιά ἐπίγνωσι τῆς ἑλληνικῆς καταγωγῆς τους καί πόσο ὑπερήφανοι εἶναι γι᾿αὐτό.Ἄλλως τε πῶς ἀλλιῶς θά ἔνοιωθαν ἀφοῦ γνώριζαν αριστα ὅτι οἱ πρόγονοί τους,Ἕλληνες τῆς Ἰωνίας,ἦσανἐκεῖνοι πού ἑδραίωσαν τόν Ἑλληνισμό στίς παραδουνάβιες περιοχές καί στά παράλια τοῦ Εὐξείνου Πόντου ! Τοῦ Εὐξεἰνου Πόντου πού μιλᾶ μόνον Ἑλληνικά !

   Ἄς τους νά προσπαθοῦν,ὅ,τι καί νά κάνουν τίποτα δέν θά ἐπιτύχουν,ἀρκεῖ νά γνωρίζουμε,ὅλοι μας,τήν Ἱστορία μας καλῶς.Ἄς τους...

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα καί εὐχαριστῶ πάρα πολύ γιά τίς πληροφορίες πού μᾶς ἔδωσες σχετικῶς μέ τήν βρωμερή καί ὕπουλη δρᾶσι τῶν «φιδιῶν» αὐτῶν.

   Διαγραφή
  2. Υπάρχει διαφήμιση στο face... για να αγοράσουμε "βιβλίο με την βλάχικη γλώσσα"

   Διαγραφή
  3. «...Το Ετυμολογικόν Λεξικόν της Κουτσοβλάχικης Γλώσσης του Κ. Νικολαΐδη (1909) περιλαμβάνει 6.657 λέξεις εκ των οποίων οι 3.560 έχουν ελληνική προέλευση, 2.605 λατινική, 185 σλάβικη, 150 αλβανική και οι υπόλοιπες 157 άγνωστη. Μάλιστα σε πολλές από τις ελληνογενείς λέξεις η ετυμολογία ανάγεται στους πρωτοαρχαιοελληνικούς και ομηρικούς χρόνους...» ( https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%92%CE%BB%CE%AC%CF%87%CE%B9%CE%BA%CE%B7_%CE%B3%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1)

   Καμμία ἀμφιβολία γιά τήν ῥίζα της ;

   Ὅ,τι καί νά κάνουν τίποτε δέν μπορεῖ νά σβήσῃ τήν μήτρα ὅλων τῶν γλωσσῶν τήν Ἑλληνική. Καί τήν Ἑλλάδα ὡς κοιτίς καί λίκνον τοῦ Πολιτισμοῦ.

   Καλημέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 4. Το γραφει καπου και ο Φαλμεραιερ. Οτι ειναι περιπου μεταφυσικο και ουδεις γνωριζει γιατι ολα τα εθνη περιξ του Ελληνικου χωρου με εντελως λυσσωδη αποφασιστικοτητα και πεισμα επι αιωνες, αδιακοπα και επιμονα διωξαν και επετεθησαν ποικιλοτροπως στο Ελληνικο Εθνος.Ειτε στην Αρχαια εκδοχη του ειτε στην Βυζαντινη του μεταλλαξη προσθετω εγω. Και επετυχαν ετσι κατα την γνωμη του την βιολογικη Του εξαφανιση!!!!....... Εμεις ομως πρεπει να γνωριζουμε γιατι εγινε και γιατι συνεχιζει να γινεται αυτο!!!!! Κατ αρχας το οτι συνεχιζει να γινεται ειναι και αποδειξη οτι ΔΕΝ ΕΣΒΗΣΕ ακομα!!!! Η επιθεση συνεχιζεται και γινεται γιατι η Ελλας ακομα και ως εχει (ως ρεντικολο) παραμενει καρφος εν οφθαλμω στην παγκοσμια ΑΥΤΑΡΧΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΘΕΣΜΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΤΥΡΑΝΝΙΑ. Ειτε ελεω Θεου ειτε ελεω καποιας ιδεολογιας. Ουσιαστικα ειναι το ιδιο!!! Σε κανενα μερος του κοσμου δεν αμφισβητηθηκε τοσο η ΑΥΘΕΝΤΙΑ, η κληρονομικη διαδοχη ηγετων, η δεσποτεια και ο ΤΥΡΑΝΝΟΣ!! . Οχι πως η Ελλαδα υπηρξε το αγλαισμα της δημοκρατιας και της ισονομιας οταν τα πλειστα οσα χρονια της ιστορικης της διαδρομης τα διηνυσε στο σκοτος!!!Ομως ειναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ που κατα καιρους εσπαγε τους παγους και την βαρβαροτητα και εφθανε μεχρι τις φωτεινοτερες κορυφες του πολιτισμου και του ΕΥ ΖΗΝ!!!! Ο πολιτισμος που ειτε εκδηλωνονταν ειτε κυοφορειτο υποδορειως, ηταν το βασικο ΚΙΝΗΤΡΟ ΚΑΤΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΚΟΥΡΣΕΜΑΤΟΣ απο την πλευρα και την οπτικη των βαρβαρων. Οι βαρβαρικες ηγεσιες επιζητουσαν την καταστολη της ΕΡΓΩ δημοκρατιας(οχι παντα θεσμικα οργανωμενης) που πιστευαν οτι μπορει να υπονομευσει την ακρως ειδεχθη τυραννια τους. Οι υπηκοοι-σκλαβοι τους παλι δελεαζονταν απο το κουρσεμα και τον εξανδραποδισμο.Βοηθουντος του σκοταδισμου και της απαιδευσιας!!! Υπο το προσχημα παντα καποιων συνηθως θρησκευτικων η ιδεολογικων συνθηματων.Ολα αυτα γινονταν και λογω των εγγενων Ελληνικων ελαττωματων σε τετοιου ειδους υπονομευσεις. Η διχονεια αλλα και η απαθεια επι των εθνικων θεματων στον βωμο μυωπικα ατομικων οφεληματων ηταν και ειναι το μεγαλυτερο ελαττωμα!! Η εγκληματικη παραμεληση της Αμυνας χωρις την επιγνωση των επιπτωσεων στην μελλοντικη εθνικη κυριαρχια.Τα τρωμε ολα σημερα και αυριο εχει ο Θεος στην πραγματικοτητα ηταν αυτο που κατεστρεφε αρχαιοθεν την Ελλαδα αφου λειτουργουσε και ως συναγερμος επιθεσης στα βαρβαρικα αυτια!!! Ποσο τσιφτετελι ραχατι και κραυγαλεα υπονομευση της εθνικης κυριαρχιας επεσε στην Μεταπολιτευση οταν και ο τελευταιος φανταρος του 2ου ΠΠ μπορουσε να δει ΞΕΚΑΘΑΡΑ αυτο που ερχονταν????? Σε ολη την μεταπολιτευση ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΩΣ ΑΠΕΙΡΟΕΛΑΧΙΣΤΕΣ φωνες υψωθηκαν κατα της εγκαταλειψης ουσιαστικα της ΑΜΥΝΑΣ και της καταστροφης της ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ που τροφοδοτει την πρωτη.ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΟ ΠΑΡΑ 0 ημεις αδωμεν!!!! Θα μοιρασουμε λεει ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ και εμμεσως πλην σαφως ΘΑ ΦΑΜΕ τα 72δισ της ΕΕ που θα μας τα δωσει ο Κουκης στο πιατο!!!! ΜΗ ΓΕΛΙΟΜΑΣΤΕ!!!! Ακομα και τωρα ετσι πιστευουν οι περισσοτεροι!!!! Ασχετως το τι λενε!!!! Οι μισθοι του κρατους, τα προνομια, η λουφα, τα επιδοματα και οι συνταξεις στα 40τοσο ειναι °ΤΟ ΙΕΡΟ ΔΙΣΚΟΠΟΤΗΡΟ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΑΣΥΝΕΙΔΗΤΟΥ!!!!!! Ομως στο τελος ιδου τι προκυπτει.!!!!Ο ΒΑΓΙΑΖΗΤ αυτοπροσωπως!!!! Οι αυτοκρατορες του Βυζαντιου για να κερδισουν λιγο ακομα χρονο και να παραμεινουν στην κορυφη του πλουτου για μερικους ισως μηνες εδιναν τις κορες τους ως συζυγους στα χαρεμια των Βαρβαρων!!!!! Ετσι δεν γινονταν επι αιωνες?????? Αυτο γινεται με αλλο τροπο και σημερα!!!! Το μισο σχεδον στρατευμα του Μωαμεθ του πορθητη ηταν Ρωμιοι πλιατσικολογοι!!!! Ο αυτοκρατορας ειχε 3-5 χιλιαδες στρατιωτες ΜΟΝΟ!!!!! που εμψυχωνονταν απο εναν γενναιο Γενουατη με 700 πολεμιστες!!!!! Αναριθμητοι καλογεροι και δηθεν θρησκοι περιξ και εντος της Κωνσταντινουπολης ποιουσαν την νησσα και προσευχονταν νυχθημερον ταχαμ-δηθεν για την ψυχη τους ΑΝΤΙ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΑ ΟΠΛΑ!!!! Ποσοι απο τους σημερινους πραιτωριανους του κρατους θα προτιμησουν να παρουν τα οπλα αντι να υποστηριξουν ΤΗΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΣΗ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΔΗΘΕΝ! η διαφορα αλλα σπαραξικαρδια?????? Που θα ειναι ομως το εισιτηριο την νεας Οθωμανοκρατιας!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. « Κατ αρχας το οτι συνεχιζει να γινεται ειναι και αποδειξη οτι ΔΕΝ ΕΣΒΗΣΕ ακομα!!!! »

   Πάρα πολύ σωστή ἐπισήμανσις !

   «ειναι η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΧΩΡΑ που κατα καιρους εσπαγε τους παγους και την βαρβαροτητα και εφθανε μεχρι τις φωτεινοτερες κορυφες του πολιτισμου και του ΕΥ ΖΗΝ!!!!»

   Ἀναμφισβήτητη πραγματικότης !

   «Ολα αυτα γινονταν και λογω των εγγενων Ελληνικων ελαττωματων σε τετοιου ειδους υπονομευσεις. Η διχονεια αλλα και η απαθεια επι των εθνικων θεματων στον βωμο μυωπικα ατομικων οφεληματων ηταν και ειναι το μεγαλυτερο ελαττωμα!! »

   Σοβαροτάτη διαπίστωσις πού πρέπει νά κατανοήσουμε τό αἴτιό της καί βεβαίως νά τό καταπολεμήσουμε,ἄν γίνεται...

   Μένω σ᾿αὐτά παραμερίζοντας τίς λοιπές διαπιστώσεις τοῦ σήμερα γιά ἕναν καί μόνον λόγο :Ὁ Ἕλληνας μπροστά στήν κατοχή,ὅποια κατοχή ξένη πρός αὐτόν,λειτουργεῖ μ᾿ἕναν,ἀνεξήγητο γιά τούς μή Ἕλληνες,τρόπον :μάχεται ὡς ἀφυπνισμένος ἡμίθεος ( γιά νά μήν πῶ θεός...). Πιστεύω πώς ὅταν ἔρθει ἐκείνη ἡ ὥρα τό ἴδιο θά πράξῃ,ὅσο ἀπίθανο κι᾿ἄν ἀκούγεται.

   Πιστεύω στόν Ἕλληνα καί τό Πνεῦμα του πού ὅ,τι,μά ὅ,τι καί νά προσπαθοῦν δέν πρὄκειται εἰς τούς αίῶνες τῶν αἰώνων νά τοῦ τό σβήσουν ! Διότι πολύ ἁπλῶς αὐτός ἦταν,εἶναι καί θά εἶναι ὁ Ἕλλην.Καί αὐτό εἶναι πού τούς τρομάζει ὥστε νά ἐπιδιώκουν τόν ἀφανισμό του.

   Δέν θά τούς περάσῃ,γι᾿ἀκόμη μία φορά ἡ ἦττα τους θά εἶναι σίγουρη...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου Θαλῆ !

   Διαγραφή
 5. Συγγνώμη για τα λάθη αλλά γράφω από κινητό, πράγμα που με δυσκολεύει.
  *υφίσταντο αντί υφίστανται
  *χρηματοδότη αντί χρηματοδοτηση
  κ. α.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Δέν πειράζει ἀγαπητή μου Θεοδώρα.Μπροστά στά τόσο οὐσιαστικά πού μᾶς γράφεις τό ἐλάχιστον εἶναι κάποια μικρά λάθη.Εἰλικρινῶς ἡ συνεισφορά σου εἶναι σημαντικότατη !

   Καλησπέρα ἀγαπητή μου Θεοδώρα !

   Διαγραφή
 6. Το γνωρίζουμε ότι οι Βλάχοι είναι Ελληναράδες. Τους τσιγγανορουμάνους να προσέχετε. Τον επί οκτώ (8!!!) ΕΜΜΙΣΘΟ ΥΠΑΛΛΗΛΟ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ Ραχωβίτσα να προσέχετε. Σάς τον προορίζουν για νέον... «Αλκιβιάδη Διαμάντη». Όπως το διαβάσατε. Να προσέχετε και θα με θυμηθείτε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἔτσι ἀκριβῶς εἶναι,Διηνέκη! Ἔτσι !

   Διαγραφή
  2. Αγαπητέ Διηνεκη, γνωρίζουμε ότι έχετε επιβεβαιωθεί μέχρι κεραίας σε ο, τι δημοσιεύσατε στο υπέροχο ιστολογιο σας. Σας διαβάζουμε ανελλιπώς. Ερρωσθε!

   Διαγραφή
  3. 8 έτη εμμίσθου υπαλληλίας στην Πρεσβεία των ΗΠΑ !!! ΟΚΤΩ - Ο Κ Τ Ω !!!

   Διαγραφή
  4. @ Θεοδώρα Παλαιολόγου
   ΝΑ ΕΙΣΘΕ ΚΑΛΑ!

   Διαγραφή
  5. Όντως προχτές δε μια καφετέρια όπου δούλευα την Μεγάλη βδομάδα,έρχονται και έπερνε καφέ ο Ραχω... ,μια μέρα όπως κάθονταν στο τραπέζι συνομιλούσε με κάποιον !!άκουσα να λέει "δεν θα παρακαλάω να γίνω βουλευτής"

   Διαγραφή
  6. Ἄν ἐπιδιώκῃ γίνῃ βουλευτής,κάτι πού δέν τό πιστεύω μέ ΤΙΠΟΤΑ,θά σημαίνῃ πώς ἐν γνώσει του θά πέσῃ ἀπ᾿τά ψηλά στά χαμηλά. Ὁ βλάχος Ῥαχωβίτσας,ὁ παμπόνηρος καί ἔμπειρος σ᾿ὅλα τά ἐπίπεδα ἐξουσίας νομίζεις πώς εἶναι βλάξ νά κυνηγᾷ μία ἕδρα στό κοινοβούλιο ;
   Αὐτός ἔχει πλάκα τά παράσημα καί τήν ἀναγνώρισιν ἀπό τόσες χῶρες τό βουλευτιλίκι ἔχει ἀνάγκη ;
   Μᾶλλον δέν ἄκουσες καλά...

   Ξέρει νά φυλάγεται,ὁ τύπος,ἀπό τίς κακοτοπιές...

   Καλημέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 7. οι βλάχοι που κακός τους ονομάζουμε έτσι (στην γλώσσσα τους αυτοαποκαλούνται Αριμένιοι) δεν είναι λατινόφωνοι αλλά μιλούν την πανάρχαια πρωτογενή ελληνική γλώσσα Στο Βιβλίο-Λεύκωμα «ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΡΕΙΜΕΝΙΟΙ ΒΛΑΧΟΙ ΚΑΙ Η ΚΡΥΜΜΕΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ», α´ τόμος, με αδιάσειστα στοιχεία αποκαλύπτεται η αλήθεια για την ιστορία των Ελλήνων και της ελληνικής φυλής των Αρειμένιων Βλάχων. Μέχρι σήμερα πολλά έχουν γραφεί, πολλά έχουν ειπωθεί, πολλά έχουν υπονοηθεί, δίχως να έχει αποκαλυφθεί ή έστω προσεγγισθεί η αλήθεια για τους Πανάρχαιους Έλληνες Νομάδες Αρειμένιους Βλάχους. Αρκεί να σκεφθεί κανείς ότι ένα πανάρχαιο Ιδίωμα, ένα Ιδίωμα αρχαιότερο ίσως των περισσότερων από τα εκατοντάδες που μιλιούνταν στον Ελλαδικό χώρο εκείνες τις εποχές, έχει χαρακτηριστεί από πολλούς «ειδήμονες» ως λατινογενές. Και ενώ και η Λατινική είναι θυγατέρα της Ελληνικής· και ενώ τα κύρια ρήματα του Ιδιώματος, τα υπαρκτικά, αποπνέουν απόλυτη ελληνικότητα· και ενώ οι ρίζες αλλά και τα «ίχνη» των περισσότερων λέξεων οδηγούν αμέσως ή εμμέσως στην μητέρα των γλωσσών, ένα τεχνηέντως και «σκοτεινό» ζήτημα ανεφάνη, το οποίο θέλει το ελληνικότατο γλωσσικό ιδίωμα των Αρειμένιων να κατάγεται από την θυγατέρα Λατινική.
  Σε αυτά και σε άλλα πολλά, που αφορούν στην ιστορία της Ελλάδας και των Ελλήνων, στην ιστορία του Ελληνικού Ανθρωπιστικού Πολιτισμού -της Φιλοσοφίας, των Τεχνών, των Επιστημών, της Τεχνολογίας- δίνει απαντήσεις η ανά χείρας έρευνα του Αριστέα Στέργιου Αρειμένιου Γραμμόζη, μία έρευνα που θα σταθεί απέναντι στις κατεστημένες δοξασίες και αγκυλώσεις.
  Στηρίξτε αυτήν την προσπάθεια. Προσφέρετε ένα δώρο στον εαυτό σας, τα παιδιά ή τους αγαπημένους σας, ώστε να τους αποκαλυφθεί μία χωρίς σκοπιμότητες αποδεικτική προσέγγιση και άποψη για τους κοινούς προγόνους των Αρειμένιων Βλάχων και των υπόλοιπων Ελλήνων και για την κοινή καταγωγή της κοινής Ελληνικής και του Γλωσσικού Ιδιώματος των Αρειμένιων Βλάχων. Διότι οι Αρειμένοι είναι τόσο Έλληνες όσο και οι αρχαίοι Αθηναίοι, Θεσσαλοί, Ηπειρώτες, Μακεδόνες, Θράκες, Πελοποννήσιοι, Κρήτες, Αιγαίοι και Ιόνιοι.  Εκδόσεις ΑΙΓΗΙΣ:


  Γίνονται μαθήματα για εκμάθηση των βληχητά >> βληχητών >>βλαχά >> βελασμάτων - βληχητά τέκνα >>> προβατώδη τέκνων …………!!!


  ΑπάντησηΔιαγραφή