" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 23 Αυγούστου 2020

Ἀπόλυτος ἀνθελληνισμός !Ὅταν ἡ πρόεδρος τῆς δημοκρατίας τους βρέθηκε πρό ἡμερῶν στήν Λέσβο ( κατά τήν διάρκεια τῶν διακοπῶν της,ἔτσι;) ἐπισκέφθηκε,ἀλλοίμονον νά μήν πήγαινε,τά λαθρομουσλίμ τῆς Μόριας καί ἐδήλωσε μετά :

«δεν μπορούμε, να απαιτούμε από την Ευρώπη να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που γεννά το προσφυγικό και μεταναστευτικό ζήτημα, αν το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας δεν αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί»!

Τό σύνολο τῆς ἐλληνικῆς κοινωνίας ν᾿ἀναλάβῃ τό μερίδιο πού τῆς ἀναλογεῖ ἀπέναντι στούς λαθραίως εἰσελθόντες στήν χῶρα μας; Ἀπέναντι σέ καταπατητές,στήν κυριολεξία; Ἀπέναντι σέ κλέφτες,βιαστές,βανδάλους ἱερῶν χώρων μας,καταστροφεῖς καί πυρπολητές ἑκατοντάδων καλλιεργημένων ἐκτάσεων;

Ποιά Λέσβος ;

ΚΥΤ Μόριας,Σεπτέμβριος 2019
ΚΥΤ Μόριας,Ἰανουάριος 2020
Ἀλήθεια,πῶς χαθήκανε τά δένδρα πού ὑπῆρχαν στήν περιοχή γύρω ἀπό τό ΚΥΤ ; Ἔλα ντέ ! 

...Τόν Ἀπρίλιο συνέβαιναν αὐτά,ὅταν μᾶς εἶχαν ἐγκλείστους, ὅλους,εἰς κατ᾿οἴκον περιορισμόν. Καί ἐκεῖνοι ἁλώνιζαν σ᾿ὁλη τήν περιοχή τῆς Μόριας. βεβαίως ὄχι μόνοι τους,μέ τήν συνδρομή τῆς κρατικῆς μηχανῆς καί τῶν ΜΚΟ,ἔκαναν τήν δουλειά τους ὅπως ἔχουν σχεδιάσει...

Πόσα ἀκόμη μποροῦμε ν᾿ἀνεχθοῦμε;


Ἀπουσία δράσεως ἀπό τίς ἀρχές,σημαίνει πώς ἔχουν τέτοιες ἐντολές ἀπό τούς πολιτικούς προἱσταμένους τους.Νά μήν ἐνεργοῦν,δῆλα δή,κατά τῶν λαθρομεταναστῶν,ὅποια κι᾿ἄν εἶναι ἡ παρανομία αὐτῶν !


Ὕπουλα σχέδια...


Νά τολμήσω νά ὑποθέσω πώς ἐκεῖ στήν Μόρια,ὁ ῥόλος τῶν «κυρίων πού θέλουν νά ὀνομάζονται «λευκά κράνη» εἶναι πολύ ...ἰδιαίτερος; Νά τολμήσω ἐπίσης νά ὑποθέσω πώς ὄλα αὐτά τά στοιχεῖα πού συλλέγουν μέσῳ τῶν ἐξετάσεων τῶν κάθε λογῆς ἀφρο-ασιανῶν,ἔχουν νά κάνουν μέ κάτι πολύ πιό ὕποπτο; Λ.χ. ποιός πρέπει νά πάῃ ποῦ καί γιά ποιόν λόγον; Ποιός εἶναι ποιός «συμβατός» μέ κάποια συγκεκριμένη περιοχή τῆς Ἑλλάδος; Ἀκόμη ἴσως καί ποιός μπορεῖ μέ τήν παρουσία του σέ συγκεκριμένο ἑλληνικό τόπο,μπορεῖ νά ἐπιφέρῃ ἀκόμη καί μία πιθανή ...ἐπιδημία; Τέλος νά τολμήσω κάτι ἀκόμη πιό ...συνωμοτικό καί νά ὑποθέσω πώς ὅλο αὐτό μᾶς πηγαίνει σέ κάποιο σχέδιο;

Ἀπό τήν Μόρια μέ ...ἈγάπηἘν μέσῳ ἐγκλεισμοῦ τῶν Ἑλλήνων λόγῳ ...ἰοῦ,τά λαθρομουσλίμ ἁλωνίζουν,κυριολεκτικῶς ! Ὄχι μόνον ἐπεί δή μποροῦν νά κινοῦνται ΑΝΕΥ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥ,ἀλλά δρῶντες καί κατά τὀ σχέδιον τῶν βρωμερῶν,ἐλεεινῶν καί τρισαθλίων «ἐγκεφάλων» τῆς παγκοσμιοποιήσεως καί τοῦ πολυ-πολιτισμοῦ ὅπως ἔχουν καθοδηγηθῇ :

1) Ἐκφοβίζοντες τούς Ἕλληνες μέ ληστεῖες,λεηλασίες,καταστροφές ἐκκλησιῶν,βιασμούς μέχρι καί διασπείροντες τά τριτοκοσμικά τους νοσήματα

2) Ἐπιδοτούμενοι ἀπό τήν κυβέρνησιν-μαριονέτα τῆς ΝΤΠ,παντί τρόπῳ καί ἐσχάτως μέ ὁλόκληρους συνοικισμούς,πρᾶγμα πού σημαίνει πώς ἑτοιμάζονται τά γκέτο-μειονότητες σέ κάθε γωνιά τῆς Ἑλλάδος.
...


Καί γιατί ἔχουμε ὑποχρέωσιν ἐμεῖς ; Εἴμεθα ὑπαίτιοι,μήπως τοῦ ξεριζωμοῦ τους; Ποῦ ἀκριβῶς ἔγκειται ἡ εὐθύνη μας,ἀπέναντί τους,μπορεῖ νά μᾶς τό διευκρινίσῃ ἡ Σακελλαροπούλου ;

Ἐννοεῖται πώς δέν μπορεῖ νά δώσῃ διευκρινίσεις ἐπί αὐτοῦ διότι πολύ ἁπλῶς δέν μπορεῖ νά σταθῇ καμμία αἰτιολογία εὐθύνης ἡμῶν ἀπέναντι σέ ὀμάδες ἀλλοφύλων καί ἀλλοθρήσκων πού μέ τό ἔτσι θέλω μᾶς τούς ἐπιβάλλουν !

Αὐτά πού εἶπε ἡ μανδάμ,μποροῦσε νά τά πῇ καταπρόσωπο στούς φουκαράδες Ἕλληνες τῆς περιοχῆς τῆς Μόριας πού ζήτησαν νά τήν συναντήσουν γιά νά ἐκφράσουν τήν διαμαρτυρία τους γιά πράγματα εὐνόητα ( δημιουργία δομῆς ὑγείας δῖπλα στό ΚΥΤ Μόριας) ; Καί ἐννοῶ τήν γιά ἀκόμη μία φορά ἀπόδειξιν τοῦ ἐλλαδικοῦ κράτους,πρός τήν ἄμετρον προστασία καί ὑπεράσπισιν τῶν λαθροεισβολέων,ὑπό τήν μορφή κάθε παροχῆς ! Ἀκριβῶς τό ἀντίθετο ἀπό τήν πρός τούς Ἕλληνες κρατική μέριμνα !

Η νέα μονάδα διαθέτει 62 κλίνες και τέσσερις κλίνες μονάδας αυξημένης φροντίδας.

«Είναι εξοπλισμένη με σύγχρονα μηχανήματα και αντιμετωπίζει αποφασιστικά όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει το ΚΥΤ της Μόριας τους επόμενους μήνες», ανέφερε ο κ. Μηταράκης.

Γιά τά λαθρό-μουσλίμ...Κατάλαβες; 

Ποιό ἦταν τό ἀποτέλεσμα αὐτῆς τῆς «ἀπαιτήσεως» τῶν ἑλλήνων γιά μία συνάντησιν μέ τήν πρόεδρο τῆς δημοκρατίας τους;


Σοβαρά επεισόδια στη ΜόριαΣοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν αργά το μεσημέρι στη διασταύρωση της Μόριας όπου ήταν συγκεντρωμένοι κάτοικοι του χωριού που διαμαρτύρονταν για τη δημιουργία δομής υγείας δίπλα στο ΚΥΤ.

Η συγκέντρωση των κατοίκων ξεκίνησε ειρηνικά και ζητούσαν να συναντήσουν την Πρόεδρο της Δημοκρατίας που νωρίτερα είχε επισκεφθεί τη δομή ασυνόδευτων προσφύγων. Τα πράγματα όμως ξέφυγαν και οι κάτοικοι καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκαν από τις ισχυρές δυνάμεις που ήταν παρατεταγμένες , προσπάθησαν να τους απωθήσουν στα γύρω χωράφια ενώ έπεσαν και δακρυγόνα .Στο σημείο βρέθηκε ο βουλευτής Λέσβου της Ν.Δ., Χαράλαμπος Αθανασίου, ο οποίος τόνισε στην ΕΡΤ Αιγαίου, ότι “η συγκέντρωση των 50-60 κατοίκων ήταν ειρηνική, αλλά 4-5 ακραία στοιχεία πέταξαν πέτρες και η αστυνομία απάντησε με υπερβάλλοντα ζήλο»....


Προσέξτε τί λέει ὁ γελοῖος : «4-5 ἄτομα,ἀπό τούς 60 διαμαρτυρόμενους  κατοίκους πέταξαν πέτρες» καί ἔτσι προκάλεσαν τίς ἰσχυρές ἀστυνομικές δυνἀμεις οἱ ὁποῖες τούς ἐπιτηροῦσαν καί ἐξ αἰτίας αὐτῶν τῶν 4-5 πετρῶν πού ἐκσφενδονίσθησαν οἱ ἀστυνομικοί ἀπάντησαν μέ «ὑπερβάλλοντα ζῆλο» !

Ὑπερβάλλοντα ζῆλο; Δῆλα δή;

Σε πογκρόμ καταστολής έχει αποδυθεί η χούντα Μητσοτάκη στην Λέσβο, κατά των κατοίκων που αντιδρούν στην ισλαμοποίηση του νησιού τους!


Έτσι, δέκα (10) άτομα συνελήφθησαν μετά από οργανωμένη επιχείρηση καταστολής των ένστολων μπράβων της χούντας, για… «έκνομες ενέργειες που διεπράχθησαν πλησίον του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια της Λέσβου», ενώ ταυτοποιήθηκαν αλλά δεν ανευρέθηκαν για να συλληφθούν άλλα πέντε (5) άτομα.


Οι δικογραφίες που σχηματίσθηκαν περιλαμβάνουν κατά περίπτωση τα αδικήματα, της στάσης, της βίας κατά υπαλλήλων, της διατάραξης της κοινής ειρήνης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης (τετελεσμένης και σε απόπειρα), του εμπρησμού, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα!

Πρόκειται για την συνήθη τακτική των «αρχών» στην Λέσβο, από την εποχή της συριζοκρατίας! Δεκάδες συλλήψεις «στο σωρό», αναβολή του αυτοφώρου και ορισμός τακτικής δικασίμου, για να είναι οι κατηγορούμενοι υπόδικοι, άρα και όμηροι του ψευδοκράτους ώστε να διστάζουν να συμμετάσχουν ξανά σε μελλοντικές κινητοποιήσεις! 


Εν τω μεταξύ, οι αγωνιζόμενοι Έλληνες καταγγέλλουν ότι έγινε εναντίον τους χρήση πλαστικών σφαιρών (!!!) από τους πραιτωριανούς του Μητσοτάκη και υπάρχουν φωτογραφικά ντοκουμέντα που αποδεικνύουν του λόγου το αληθές! Αυτοί είναι οι «εθνικόφρονες», που προεκλογικά έταζαν πως θα διώξουν τους λαθρομετανάστες και αντ’ αυτού διώχνουν τους Έλληνες από τον τόπο τους! (ΕΔΩ)

Ἑλλαδικό κράτος,οἱ ἐκφραστές του καί οἱ προστάτες τους ! Στήν ὑπηρεσία τῶν λαθροεισβολέων.ὅλοι τους ! 

Ἡ ἐντολή πάντα ἴδια : τσακῖστε τοῦς Ἕλληνες ὅταν δέν μποροῦν νά καταλάβουν πώς τούς ἀναλογεῖ μεγάλο μερίδιο εὐθύνης ἀπέναντι στούς κατακτητές τους...! 

Ἄν τε νά βαρέσετε καμμία προσοχή στόν Μαρινάκη, κ... μήν σᾶς χαρακτηρίσω...Ἄϊ στόν κόρακα πιά,σᾶς σιχαθήκαμε ! Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου