" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2020

Μία ἀφετηρία,ἕνας στόχος ...πολύπλοκες οἱ διαδρομές... !


Ξέρετε ποῦ στοχεύουν,οἱ ἐξουσιαστές μας,γιά νά κάνουν ὅ,τι κάνουν χωρίς νά μᾶς λαμβάνουν καθόλου ὑπ᾿ὅψιν; Στήν ἄγνοιά μας,στήν ἀδιαφορία μας γιά θέματα πού ἐνῶ εἶναι σοβαρότατα ἐκλαμβάνονται,ἀπό τήν πλευρά μας,ὡς «ἀνιαρά»,ἐπουσιώδη καί μή ἀφοροῦντα ἐμᾶς ἄμεσα. Ἔτσι προχωροῦν τά βρωμερά καί ἀνθελληνικά τους σχέδια καί ὅταν πλέον φθάνουν στά τελικά στάδια ξεπουλήματος τῶν πάντων στήν χώρα,κτυπᾶ γιά ἐμᾶς τό «κόκκινο» γιά τήν διαμαρτυρία,τίς φωνασκίες,ἀντιδράσεις ἄνευ οὐδεμίας πλέον σημασίας,ἀφοῦ ὅ,τι ἦταν νά γίνῃ ἔχει,δυστυχῶς,γίνει...

Διαβᾶστε :

Στο  χώρο της Μεσογείου, τα θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων, τα οποία επηρεάζουν καθοριστικά και μία σειρά από άλλα θέματα που σχετίζονται με την οικονομική ανάπτυξη και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή, αποτελούν σημαντική πολιτική προτεραιότητα των χωρών της. Η ανάληψη πρωτοβουλιών από τη χώρα μας, κατ' αντιστοιχία της προσέγγισης που προωθείται στην ΕΕ, έχει συνεπώς ιδιαίτερη σημασία και η ενεργός συμμετοχή της χώρας σε προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη από διεθνείς – πέραν των Κοινοτικών – Οργανισμών (π.χ. UNEP-MAP), όπως το Πρόγραμμα MED POL* καθώς επίσης οι δράσεις στο πλαίσιο της «Ένωσης για τη Μεσόγειο» επιβεβαιώνουν τον προσανατολισμό της χώρας προς μια ενίσχυση των διακρατικών συνεργασιών.

...διεθνή συνδιάσκεψη στις 15 Ιανουαρίου 2011 στην Αθήνα για την εξέταση όλων των πτυχών που σχετίζονται με την παρουσία του εξασθενούς χρωμίου στο πόσιμο νερό.
... Άτυπο Συμβούλιο Περιβάλλοντος της Ουγγρικής Προεδρίας.

Στο πλαίσιο του Συμβουλίου συζητήθηκαν θέματα για το μέλλον των Ευρωπαϊκών Υδάτων και την κλιματική αλλαγή και ειδικότερα ο οδικός χάρτης προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα μέχρι το 2050.
...επίσκεψη ισραηλινού κλιμακίου ειδικών στην ΕλλάδαΕιδική Γραμματεία Υδάτων του ΥΠΕΝ σε συνεργασία με την πρεσβεία του Ισραήλ διοργάνωσε ημερίδα την Τρίτη 5 Απριλίου 2011 στην Αθήνα με θέμα «ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΝΕΡΟΥ».

...Βασικά σημεία των ομιλιών τους αποτέλεσαν η διαχείριση των υδατικών πόρων, οι τεχνολογίες αποκατάστασης διαρροών σε δίκτυα ύδρευσης, οι τεχνολογίες αφαλάτωσης, οι πολιτικές εξοικονόμησης νερού καθώς και οι ευκαιρίες συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Ισραήλ.

... στενή συνεργασία των δύο πλευρών εισήχθη σε νέες βάσεις το 2012 με την υπογραφή του Μνημονίου Κατανόησης (MoU-MemorandumofUnderstanding- ) μεταξύ του Υπουργείου Περιβαλλοντικής Προστασίας του Κράτους του Ισραήλ και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, το οποίο κυρώθηκε πρόσφατα από τη Βουλή (Ν. 4156/2013, ΦΕΚ Α΄ 122).

...στις 8 Αυγούστου 2013 υπεγράφη Τριμερές Μνημόνιο Κατανόησης (MemorandumofUnderstanding) μεταξύ της Ελλάδος, της Κύπρου και του Ισραήλ για την ενίσχυση της συνεργασίας στους τομείς της Ενέργειας (Ενεργειακές Υποδομές, Έρευνα και Ανάπτυξη Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φυσικοί Πόροι), της Προστασίας του Περιβάλλοντος και της Διαχείρισης των Υδατικών Πόρων.

2ο εργαστήριο Ειδικής Γραμματείας Υδάτων ΥΠΕΚΑ και Πρεσβείας του ΙσραήλἈπό τό 2013,στό 2017 ἐπί συριζα.Ἡ συνεργασία Ἑλλάδος -Κύπρου μέ τό Ἰσραήλ γιά τούς ὑδάτινους καί ἐνεργειακούς πόρους,ὁδεύει καλῶς... (ΕΔΩ)
Στην ομιλία του ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ, Σταύρος Καλαφάτης, σημείωσε την έμφαση που δίνει η κυβέρνηση στην αειφορική διαχείριση των υδάτων αλλά και στην εκπόνηση, για πρώτη φορά, ολοκληρωμένης εθνικής πολιτικής για τα ύδατα, μέσω των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής των Υδατικών Διαμερισμάτων της χώρας.«σε μια περίοδο ιδιαιτέρως κρίσιμη για τη διαμόρφωση των νέων ισορροπιών παγκοσμίως, αλλά και στην περιοχή μας, ώστε να παραμείνει εγγυημένη η σταθερότητα. Οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται στη χώρα μας, σε όλα τα επίπεδα, έχουν τη συνείδηση όλων των παραμέτρων. Σε αυτό το πλαίσιο, ειδικά στα ζητήματα ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης των φυσικών πόρων, επενδύουμε εξαιρετικά στη συναντίληψη και στη συνεργασία».

Ο βασικός ομιλητής, καθηγητής Ofer Dahan, έκανε εκτενή αναφορά στην ισραηλινή εμπειρία και την τεχνογνωσία για την αντιμετώπιση της ζήτησης και της διαθεσιμότητας ύδατος, με συγκεκριμένα παραδείγματα από Ισραήλ που αφορούν μονάδες αφαλάτωσης και επαναχρησιμοποίησης υγρών αποβλήτων, ενώ ο Πρέσβης Noah GalGendler πραγματοποίησε μία σύντομη παρουσίαση της Εθνικής Εταιρείας Υδάτων του Ισραήλ και έδωσε έμφαση στη δραστηριότητά της σε 20 χώρες στο εξωτερικό.


Συνεργασία Ελλάδας – Τουρκίας για την προστασία του ποταμού ΈβρουΗ Κοινή Διακήρυξη που υπογράφηκε στις 4 Μαΐου 2010 μεταξύ της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδας Τίνας Μπιρμπίλη και του Υπουργού Περιβάλλοντος και Δασών της Τουρκίας 
Veysel Eroglu αποτέλεσε την αρχή για τη διακρατική συνεργασία μεταξύ των δύο κρατών για την προστασία του ποταμού Έβρου

Σύμφωνα με την Κοινή Διακήρυξη τα δύο κράτη θα συνεργάζονται μεταξύ τους βάσει των υποχρεώσεων που έχουν σε διεθνές, ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων για τον ποταμό Έβρο, την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, καθώς και την προστασία της βιοποικιλότητας
 Σε συνέχεια της Κοινής Διακήρυξης και βάσει των προβλεπομένων σε αυτήν, στις 02 Νοεμβρίου 2010 ελληνική αντιπροσωπεία μετέβη στην Άγκυρα με σκοπό τη σύσταση Κοινής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (Ad Hoc Joint Committee) για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό των μέτρων και σχεδίων για τον ποταμό
Σύμφωνα με τους Όρους (Terms of Reference) που υπογράφηκαν μεταξύ των δύο χωρών η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από 12 μέλη (6 από κάθε χώρα) και συνέρχεται δύο φορές το χρόνο, θεσπίζοντας με αυτόν τον τρόπο ένα μόνιμο πλαίσιο συνεργασίας. 
 Στην πρώτη συνάντηση της Κοινής Επιτροπής για τον Έβρο που πραγματοποιήθηκε στις 30 Μαΐου 2011 στην Αθήνα συμφωνήθηκε η ίδρυση Ομάδας Εργασίας (Working Group) για την ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων που αφορούν την ποιότητα και την ποσότητα των επιφανειακών και υπογείων υδάτων του ποταμού, μετεωρολογικά δεδομένα και εκτιμήσεις για τη διαχείριση του κινδύνου πλημμύρας στον ποταμό
 Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε στην Αδριανούπολη στις 24 Ιουνίου 2011, όπου υπεγράφη πρακτικό, με το οποίο συγκεκριμενοποιούνται τα στοιχεία και δεδομένα προς ανταλλαγή μεταξύ των δύο χωρών και ορίζεται να πραγματοποιηθεί δεύτερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας στις αρχές Σεπτεμβρίου 2011.

Ἄ,ἔτσι ἐξηγεῖται ἡ ἀντίδρασις τοῦ κόντε Δένδια,ὅταν οἱ τοῦρκοι κατεπάτησαν μέρος τῆς ἐθνικῆς μας κυριαρχίας,στόν Ἕβρο : 


Μπᾶτε τούρκοι «ἁλέστε» μέ τίς εὐλογίες τῆς ἑλλαδικῆς κυβερνήσεως !
Τά ἀνωτέρω εἶναι ἀπό τήν σελίδα τοῦ ὑπουργείου ἐνέργειας καί περιβάλλοντος (μέ μότο του τό :  Το νερό είναι ένα αγαθό που πολύ συχνά διαπερνά τα σύνορα και δημιουργεί υποχρεώσεις αλλά και ευκαιρίες για την ανάπτυξη γόνιμων συνεργασιών μεταξύ των λαών. Καί ὁ νοών νοείτω...) ἐδῶ,ὅπου καί πολλά ἀκόμη (ὅπως καί οἱ συμφωνίες μέ τούς γερμαναράδες,ἀλλά καί ἀνάλογα ἔγγραφα )

Ἐπίσης περᾶστε καί ἀπό τήν σελίδα : Διαχείρησις 'Υδατικῶν Πόρων,ἔχει ἐνδιαφέρον...

Κουραστικά ; Ἀνιαρά; Ποιός νά κάτσῃ νά διαβάσῃ ὅλα αὐτά; Ἔμ,αὐτό ἀκριβῶς γνωρίζουν πώς κάνει ἡ συντριπτική πλειοψηφία τοῦ κόσμου γι᾿αὐτό καί δροῦν ἀνενόχλητοι ὑλοποιοῦντες,στό ἔπακρον τό ανθελληνικό τους ἔργο. Ξεπούλημα τῶν πάντων ! 

Παρακαλουθεῖστε καί τό βίντεο τῆς 59ης ἐκπομπῆς τοῦ Mr.V,ἀπό τήν Ὀδύσσεια Τηλεόρασιν,ὅπου κυρίαρχον θέμα τό ξεπούλημα τῶν ὑδάτινων πόρων τῆς χώρας


Καί θυμηθεῖτε : Ὅλα ἔχουν σημασία.Ὅλα ἔχουν τήν ἀξία τους γιά τίς ζωές μας.Τά πλέον οὐσιώδη ἐξ αὐτῶν,οἱ ἐξουσιαστές τά μεταλλάσσουν σέ πολύπλοκα,δυσνόητα ὥστε ἐκλαμβανόμενα ἀπό τήν πλειοψηφία ὡς ἀνιαρά,ἐπουσιώδη,ἐλαχίστης ἐπιρροῆς στίς ζωές μας,μένουν ἀποκλειστικῶς διαχειριζόμενα,μέ πᾶσαν ἄνεσιν,στά χέρια τους. 

Ἐνδιαφερθεῖτε ἔστω τώρα,διότι αὔριο θά εἶναι πολύ ἀργά γιά τήν ὅποια ἀντίδρασιν...


* UNEP-MAP/MED POL


Η Mid-Term Strategy (MTS) προορίζεται να καθοδηγήσει την πορεία του MAP για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και της παράκτιας περιφέρειας της Μεσογείου και να συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη της Μεσογείου για την περίοδο 2016-2021.

"Μια υγιής Μεσόγειος με θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα που είναι παραγωγικά και βιολογικά ποικίλα συμβάλλοντας στην αειφόρο ανάπτυξη προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών".


Στρατηγικοί στόχοι του Πρωτοκόλλου SPA / BD της Σύμβασης της Βαρκελώνης:


Να προστατεύει, να διατηρεί και να διαχειρίζεται με βιώσιμο και περιβαλλοντικά ορθό τρόπο περιοχές με ιδιαίτερη φυσική ή πολιτιστική αξία, ιδίως με τη δημιουργία ειδικά προστατευόμενων περιοχών ·


Προστασία, διατήρηση και διαχείριση απειλούμενων ή απειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας.


Σᾶς λέει κάτι αὐτό,σέ σχέσιν μ᾿αὐτό ;


Νά ΞΑΝΑ-θυμηθοῦμε ποιός εἶναι ὁ Κρίτων πού λατρεύει τούς «μετανάστες» ;Τήν ἴδια σχέσιν μπορεῖ νά βρεῖτε,ἐάν τό καλό-ψάξετε,μέ ὅ,τι συμβαίνει στήν Λιβύη καί γενικώτερα τήν Βόρειον Ἀφρική (ἀπό ἐποχῆς «Ἀραβικῆς Ἀνοίξεως» ),ἕως τίς ἀνακηρύξεις τῶν ΑΟΖ,τῶν κρατῶν τῆς Ἀνατολικῆς Μεσογείου,ἀλλά καί μέχρι τόν ἀγωγό τοῦ EAST MED. Ἄ,βεβαίως μήν ξεχάσουμε καί τήν τεραστίας ἐπιτυχίας,τελευταία συμφωνία τοῦ κόντε Δένδια,μέ τούς Ἰταλούς , Ε Δ Ω .Πῶς εἴπατε; ...


Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου