" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 20 Ιουνίου 2020

Τό κουτί τῆς Πανδώρας εἶναι πλέον ἄδειο !


Τό «διαίρει καί βασίλευε» εἶναι μία ἐξουσιαστική μέθοδος παλαιόθεν,ἴσως μάλιστα καί ἡ πιό ἐπιτυχής καί ἀγαπημένη τῶν ἐξουσιαστῶν. Ὁ λόγος εἶναι ἁπλός καί ἔχει νά κάνει μέ τήν ἀνθρώπινη ψυχολογία,ὅπως σχεδόν κάθε έξουσιαστική μέθοδος.Βασίζεται,ἀπολύτως,στό ἀνθρώπινο συναίσθημα,πού δυστυχῶς ὅσες χιλιάδες χρόνια κι᾿ἄν περάσουν,ὅσα παθήματα καί νά λάβουν ἐξ αἰτίας του οἱ ἄνθρωποι,θά συνεχίζουν νά λειτουργοῦν ἔτσι.Γιά τούς Ἕλληνες,πού κληρονόμησαν τήν φιλοσοφική σκέψιν τῶν προγόνων τους καί κυρίως τήν Λογική τοῦ μεγάλου Ἀριστοτέλους,μία τέτοια πρακτική (ὁ παράγων συναίσθημα) εἶναι ἀπόδειξις ἀμαθείας καί καθυστερήσεως.Ἔτσι,οἱ συνήθεις ὕποπτοι τῆς παγκοσμίου κυριαρχίας,βασισμένοι σέ ἀρχαῖες πρακτικές,ἄκρως ἀποτελεσματικές καί συνεπῶς διαχρονικές,ἔχουν στήσει τά θεμέλια τῆς ἐξουσίας τους μέ τόν διαχωρισμό τοῦ κόσμου σέ δύο στρατόπεδα.Σέ ὅποια κοινωνική ἔκφρασιν ἀπό θρησκευτική,πολιτική,φυλετική ἀκόμη καί πολιτιστική.Ἡ ἑπόμενη κίνησίς τους εἶναι τά ὅργανα πού θά ἐπιλεγοῦν γιά νά φέρουν εἰς πέρας τό «ἔργον» αὐτῆς τῆς κυριαρχίας,ἑκατέρωθεν τῶν στρατοπέδων.Μία ἐπιλογή καθόλου μά καθόλου δύσκολη ὅπως ἔχει ἀποδειχθεῖ ἱστορικῶς καί ἀποδεικνύεται ἀπό τά πάμπολλα παραδείγματα κυρίως στά πολιτικά πράγματα τῆς ἑλλαδικῆς.

Τό πῶς μοίρασαν τήν ὑφήλιον μετά τόν Β΄Π.Π. εἶναι πλέον γνωστότατο.Ἕνα κομμάτι χαρτί,τρεῖς-τέσσερες μολυβιές καί αὐτό ἦταν ὅλο ! Ἡ καθιέρωσις ἑνός ἀπολυταρχικοῦ ἀλλά συνάμα καί «προχείρου» μαρξιστικοῦ συστήματος ( τό ουσιαστικό τό βιώνουμε στίς ἡμέρες μας...) βοήθησε τά μάλα,ἐπίσης. Ὅπως τό ἴδιο λειτούργησε ὡς βοήθημα τόσο ὁ Α΄μεγάλος πόλεμος,ἀλλά κυρίως καί οὐσιαστικῶς ὁ Β΄Π.Π. Ἔτσι εἴχαμε καί ἔχουμε τά δύο νέα στρατόπεδα :τούς φασίστες (εἴτε μαύρους εἴτε κόκκινους) καί τούς δημοκράτες.

Κάθε μία ἐκ τῶν δύο ὑπερδυνάμεων,ἔστελνε τούς «ἀντιπροσώπους» της στά προτεκτοράτα της γιά νά ἐλέγχει τήν ὑποταγή τους ἀλλά καί κυρίως γιά νά τούς καταστήσῃ φανερόν καί ἄνευ οὐδεμίας ἀντιρρήσεως ποιός εἶναι τό ἀφεντικό.Ὅλα τά ἄλλα ἔρχονταν πολύ ...φυσιολογικῶς...

Ἔτσι ἡ ἑλληνική ἱστορία ἔχει καταγράψει τήν ἀνάλογον συμπεριφορά τῶν «ἀντιπροσώπων» τῶν ΗΠΑ,στήν σφαῖρα ἐπιρροῆς τῆς ὁποίας εἴχαμε συμπεριληφθῇ (σ᾿ἐκεῖνο τό κομμάτι χαρτιοῦ πού προαναφέραμε) ἤτοι τῶν ἐν Ἀθήναις προϊσταμένων τῆς ἀμερικανικῆς πρεσβείας. Ἀξίζει νά διαβάσουμε τό παρακάτω,πολύ καλό θέμα : «Οι Αμερικανοί πρεσβευτές στήν Αθήνα»


Paul Porter (φωτό)
1947. Οι Βρετανοί παραδίδουν το εν Ελλάδι «χαρτοφυλάκιο» κυριαρχίας στην Αμερική. Ειδικοί εκπρόσωποι της αμερικανικής κυβέρνησης με βαθμό πρέσβη καταφθάνουν. Ενας από αυτούς, ο Πολ Πόρτερ, διορίζεται για να επιβλέπει τη διάθεση των χορηγηθέντων χρημάτων για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας. «Οταν πήγε στην Αθήνα έγινε ένας διαφορετικός άνθρωπος, ένας δικτάτορας. Η συμπεριφορά του προς τους έλληνες αξιωματούχους, αρχίζοντας από τον πρωθυπουργό, ήταν βλοσυρή και κάποτε τραχιά»...
...Ο Πόρτερ συζητώντας για κάποιο οικονομικό θέμα με τον Στέφανο Στεφανόπουλο, τότε υπουργό Συντονισμού, «οργίστηκε τόσο ώστε σήκωσε το χέρι του και του κατάφερε ένα ηχηρό ράπισμα στο πρόσωπο, τόσο που ο υπουργός ξέσπασε σε κλάματα». Η συνέχεια του επεισοδίου έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον: ο υπουργός αποχώρησε από το γραφείο και λίγες ημέρες αργότερα «δώρισε στην κυρία Πόρτερ ένα διαμαντένιο περιδέραιο, για να κατευνάσει τον Πόρτερ

(Παρεμπιπτόντως νά σημειώσω πώς τό θέμα αὐτό ἐπισύναψε ὁ Διηνέκης σέ σχόλιόν του : ἐδῶ,σχόλιο 20/06/2020 3:00 π.μ. ὅπως καί κάποια ἄλλα,σχετικά θέματα,τό ἴδιο σημαντικά. Νά ἐπισημάνω ἐπίσης,πώς μέσα ἀπό κάθε συζήτησιν,ἔστω καί ἔντονη καί κυρίως μέ διαφωνίες, στό τέλος αὐτές οἱ διαφωνίες θά ἀποδειχθοῦν ἄκρως ἐποικοδομητικές !)

Κλείνει ἡ παρένθεσις καί συνεχίζουμε.

Αὐτοί λοιπόν λειτουργοῦντες ὡς «ἀφεντικά» πού κυττοῦν καί ὑπολογίζουν μόνον τήν προσωπική τους ὡφέλεια,ἀδιαφοροῦντες γιά τό κόστος τῶν «ἐργατῶν» τους (ἐν προκειμένῳ τῶν μαριονετῶν πού ἔχουν στήσει στά προτεκτοράτα τους) καί τῆς χώρας πού αὐτοί ἀντιπροσωπεύουν,κάνουν τήν «δουλειά» τους. Βεβαίως δέν περιμένω,οὔτε κανείς εἶναι τόσο ἀφελής νά περιμένῃ ἀντίδρασιν ἤ ἔστω προάσπισιν τῶν συμφερόντων τῆς χώρας τους ἀπό τίς μαριονέτες/κυβερνήτες τοῦ προτεκτοράτου.Τό εἴδαμε ἄλλως τε μέ τό ἀνωτέρῳ περιστατικό.Ὅμως...

Ὅμως πρέπει πάντα να ἔχουμε κατά νοῦ καί νά συνυπολογίζουμε τίς ἀπόλυτα πραγματικές εὐθύνες πού ἀναλογοῦν καί σ᾿αὐτό τόν ἴδιο τόν λαό. Δέν εἶναι καθόλου ἄμοιρος εὐθυνῶν γι᾿αὐτό πού βιώνουμε σήμερα,γιά τήν κατάντια τῆς συγχρόνου ἑλλαδικῆς κοινωνίας καί κυρίως γιά τόν ξεπεσμό τῆς σημασίας τῆς λέξεως : πολίτης !


Ὁ «δεξιός» Στεφανόπουλος ἔγινε  εἷς ἐκ τῶν ἱδρυτῶν τῆς Ἑνώσεως Κέντρου τῶν Παπανδρέου,ἀποστάτης ἐξ αὐτῆς στήν συνέχεια καί πρωθυπουργός, τέλος ἐπικεφαλής τῆς ἀκροδεξιᾶς Ἐθνικῆς Παρατάξεως.Συνεπέστατος «πολιτικός ἀνήρ»,τόν ὁποῖον ὁ λαός ἀπό τό 1932 μέχρι τό 1967 τιμᾷ διά τῆς ψήφου του ! Κι᾿ἄν δέν παρεμβάλονταν ἡ 7ετία,ἴσως τόν τιμοῦσε καί μέχρι τόν θάνατό του...  (φωτό)
Αὐτόν τόν Στεφανόπουλο πού γελοιοποίησε ὁ Πόρτερ καί πού τό περιστατικό προκάλεσε : « αλγεινή εντύπωση στη σκέψη του ελληνικού λαού»,αὐτός ὁ λαός συνέχιζε νά τόν κάνῃ βουλευτή,νά τόν ἔχει ὑπουργό ἐπί τῶν ἐξωτερικῶν (ἄν εἶναι δυνατόν ! ) μέχρι καί πρωθυπουργό !

...ως υπουργός ΥΠΕΞ,υπέγραψε με τους Αμερικανούς την Ελληνοαμερικανική Συμφωνία περί παραχωρήσεων αεροπορικών βάσεων. (σημ. Πελασγικῆς νά τό χαστούκι καί ὁ ῥόλος του...) Επίσης επί υπουργίας του αποκαταστάθηκαν (δημόσια) οι σχέσεις της Ελλάδας με την Ρωσία, ενώ προωθήθηκε η αποκατάσταση αυτών με την Βουλγαρία και ενισχύθηκαν με την Τουρκία.(ἐδῶ)

Ἀκόμη ἕνα τρανταχτό παράδειγμα τῆς «λαϊκῆς ἀμνησίας» : Τό 1954πρῶτος καγκελάριος τῆς μετα-ναζιστικῆς Γερμανίας,Κόνραντ Ἀντενάουερ,ἐπεσκέφθη τήν Ἑλλάδα (στήν οὐσία ἔκανε ἀρχαιολογική περιήγησιν,στούς πιό γνωστούς,τότε,ἀρχαιολογικούς χώρους).Στήν κινηματογραφική κάλυψιν,γιά τά ἐπίκαιρα τῆς ἐποχῆς,σέ βίντεο πού διαθέτει τό ἐθνικό ὁπτικο-ἀκουστικό ἀρχεῖον,μοῦ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωσιν ἡ προσέλευσις τοῦ κόσμου,ἀπό ὅπου πέρασε ὡς ἐπισκέπτης ὁ γερμανός Ἀντενάουερ ! 
Καί ἐντυπωσιάσθηκα διότι μόλις πού εἶχαν περάσῃ 9 χρόνια,ἀπό τήν γερμανική κατοχή ! Ἀπό τήν πεῖνα τοῦ '41 καί τόν θάνατο ἑκατοντάδων χιλιάδων Ἑλλήνων,τά δεκάδες καμμένα χωριά,τίς μαζικές ἐκτελέσεις,τίς συλλήψεις,τά βασανιστήρια στά ὑπόγεια τῆς Γκεστάπο ! Πῶς τά ξέχασαν τόσο γρήγορα ὅλα αὐτά ; ! (Μπορεῖτε νά παρακολουθήσετε ὁλόκληρο τό βίντεο έδῶ),

ἀπό τό θέμα: Λαός...Τόσο προβλέψιμος καί τόσον χειραγωγούμενος,γιά τούς ἐξουσιαστές !Πεῖτε μου σᾶς παρακαλῶ,ποιόν θά μποροῦσαν νά ψέξουν ἐάν ἀρνοῦνταν νά παρευρεθῆ στήν φιέστα αὐτή; Ποιόν θά ἔσερναν διά τῆς βίας ἤ τῶν ἀπειλῶν ὅταν τό πένθος σέ κάθε οἰκογένεια ἑλληνική ἦταν τόσο νωπό ! Πῆγαν ὅμως, διότι ἔτσι εἶχαν μάθῃ :ἕνα σπουδαῖο,διεθνοῦς ἀναγνωρίσεως πρόσωπο ἔπρεπε νά τύχῃ καί τῆς ἀναλόγου τιμῆς ἐξ αὐτῶν.Νά δοῦν ἀπό κοντά τήν ...προσωπικότητα ! Ἕναν,ἴσως,αὐριανό «εὐεργέτη» ἤ ἔστω συμπαραστάτη τῶν ἑλληνικῶν συμφερόντων ! Τί εἶχε ἀλλάξει καί ὁ γερμανός δέν ἦταν πλέον ὁ γερμανός τοῦ ᾿41-45 ; Κανονικῶς,στό μυαλό καί τήν μνῆμιν τῶν Ἑλλήνων δέν θά ἔπρεπε νά εἶχε ἀλλάξει ΤΙΠΟΤΑ ! Εἴτε ἐπρόκειτο γιά τούς ναζί τῆς κατοχῆς εἴτε ἐπρόκειτο γιά τόν σοσιαλιστή Ἀντενάουερ εἴτε πρόκειται σήμερα γιά τήν κομμουνιστοθρεμμένη Ἄγκελα Κάσνερ/Μέρκελ !

Τά «παιχνίδια» τῶν ἐξουσιαστῶν θά συνεχίσουν νά παίζονται τό ἴδιο. Ἀλλάζουν,ἀναλόγως τῶν καιρῶν,οἱ τρόποι καί οἱ μέθοδοι πού χρησιμοποιοῦνται.Τίποτε ἄλλο.Οἱ πρωταγωνιστές πάντα οἱ ἴδιοι,οἱ σκοποί τους τό ἴδιο.Αὐτός πού πρέπει ν᾿ἀλλάξῃ εἶναι ὁ λαός.Ὁ λαός πού πρέπει νά μάθῃ ἀπό τά παθήματά του,νά διαμορφωθῇ σέ πραγματικό πολίτη καί τότε ν᾿ἀναλάβῃ πρωτοβουλία καί νά θέσῃ ὡς προτεραιότητα τό καλό τῆς Πατρίδος του. 

Φαντάζεστε πώς μπορεῖ νά γίνῃ κάτι τέτοιο; Προσωπικῶς ἀμφιβάλλω τά μάλα ἕως πού τό ἀποκλείω ! Συνεπῶς θά συνεχίσουμε στό ἴδιο μοτίβο,μέχρι νά δοῦμε καί τήν τελευταία λεπτομέρεια τοῦ σχεδίου τῶν παγκοσμίων ἐξουσιαστῶν νά ὑλοποιεῖται. Καί αὐτή ἡ ὑλοποίησις,γιά τήν χώρα μας,θά εἶναι ἡ χειρώτερη πού θά μποροῦσε νά περιμένῃ κανείς.Ὁ χειρώτερος ἐφιάλτης...Τό κουτί τῆς Πανδώρας εἶναι πλέον ἄδειο ! Ἡ Πελασγική

10 σχόλια:

 1. Ναί,ὅντως,Διηνέκη, ἡ Ῥωσσία,ἱστορικῶς ἀποδεδειγμένα,δέν ἔχει χρησιμοποιήσει τήν μέθοδο τοῦ «διαίρει καί βασίλευε» καί αὐτό πρέπει νά τῆς ἀναγνωρισθῇ. Θά ἔλεγα πώς περισσότερο λειτουργεῖ μέ τό συναίσθημα καί ἴσως κάποιες φορές αὐτό νά τῆς ἔχει κοστίσει...Ὁφείλουμε ὅμως νά τῆς ἀναγνωρίσουμε πώς λειτουργεῖ περισσότερο καθαρά καί ντόμπρα ἀπό τίς σιωνιστοκρατούμενες ΗΠΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Περισσότερο λειτουργεί με τη Λογική η Ρωσία θέλεις να πης Πελασγική. «Σκάκι» παίζει διαχρονικώς η χώρα αυτή.
   Άλλοι παίζουν με τις ψυχές των ανθρώπων. Οι σιωνιστοκρατούμενες Αγγλία και ΗΠΑ «παίζουν» με τις ψυχές των Εθνών.

   Διαγραφή
 2. Ναί,σωστά Διηνέκη! Μέ τήν λογική,κυρίως.Ὅμως καί τό συναίσθημα παίζει τόν ῥόλον γι᾿αὐτούς.Ἴσως ἐπεί δή εἶναι ὁρθόδοξη χριστιανική χώρα.Ἔχει πολύ μεγάλη σημασία ὅσο καί τεραστία διαφορά ἀπό τίς χριστιανικές καθολικές (βλέπε προτεσταντικές) σιονιστοκρατούμενες Ἀγγλία καί ΗΠΑ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Συναισθηματικοί, ως άνθρωποι, ΕΙΝΑΙ οι Ρώσοι. Ως Κράτος, Αυτοκρατορία ορθότερα, λειτουργούν με Λογική.
   Πάντως ΚΑΙ ως πρόσωπα, αλλά ΚΑΙ ως σύνολο, ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΙΣ ΨΥΧΕΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ.
   Ο μέσος Ρώσος, διαθέτει μια κάποια καλωσύνη. Ανέκαθεν.

   Διαγραφή
  2. Διηνέκη,τό εἶδες τό μνημεῖο στό Πισοδέρι;Μπράβο,πάντως,ὑπάρχουν Ἕλληνες πού ΑΚΟΜΗ ἀγωνίζονται.Νά ἐλπίσουμε πώς δέν ἔχει χαθεῖ τίποτα ἀκόμη;

   Διαγραφή
  3. Όσο αντιστεκόμεθα, ΤΙΠΟΤΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΧΑΘΗ.
   Όταν δε, τσακίσουμε και τον «Ραχωβίτσα» μέσα μας, τότε, θα ξαναμεγαλουργήσουμε!

   Διαγραφή
  4. Ὁ «ἐσώτερος» πόλεμος,ὁ πιό δύσκολος ἀπ᾿ὅλους !

   Διαγραφή
  5. http://esxatianasxesi.blogspot.com/2019/11/blog-post_841.html

   Διαγραφή
 3. Μέ συναίσθημα λειτουργούν οί λαοί. Μέ λογική αυτοί πού γράφουν τήν ιστορία. Είτε γιά καλό είτε γιά κακό. Ποιός μπορεί νά ισορροπήσει αυτά τά δύο μέσα του; Ούτε ό ένας ούτε ό άλλος. Διότι τόν μέν ένα {λαός} τόν γαλουχούν μέ τίς "μεγάλες ιδέες" , τόν δέ αλλόν {κυρίαρχο τής ιστορίας} μέ τήν δύναμη καί τήν εξουσία. Όλοι έχουν τόν δάσκαλό τους.
  Ταραγμένα νερά. Όταν όμως τ΄αφήσεις νά ησυχάσουν βλέπεις μέσα τους νά καθρεπτίζεται ό αληθινός εαυτός σου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Κάτι άσχετο με το θέμα σας.Το 2ο ΑΚΕ που δεν έχει στο έμβλημα του πλέον την κρήτη έχει ως αντικειμενο τα ρανταρ σωστά;ε ο αφορισμένος στην πρόσφατη επίσκεψη του στο ισραήλ(επενδύσεις απο εβραίους προς Ελλαδα πάλι ακούσαμε πότε το αντίθετο γιατί άραγες;) υπέγραψε για το ραντάρ που θελουν οι εβραίοι στην κρήτη οι συζητήσεις είχαν ξεκινήσει επι τσίπρα,τυχαίο και αυτο...ευχαριστώ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή