" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 13 Ιουνίου 2020

Τώρα,ἡ 60η ἐκπομπή τοῦ Mr.V. Ἕνα ἐπεισόδιο ἀρκετά ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ !


ΠΙΣΤΟΙ στήν συνάντησί μας, βράδυ Σαββάτου στίς 10:00. Ἕνα ἐπεισόδιο ἀρκετά ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ (Ἐνημερῶστε καί ἄλλους!).


 Μὲ τὴν χάρι τοῦ Χριστοῦ καὶ τῆς Παναγίας φθάσαμε αἰσίως στὸ 60ὸ ἐπεισόδιο τῆς δημοφιλοῦς σειρᾶς "V for Vendetta" τῆς Ὀδύσσειας ΤV. Μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτή, τὸ ἐπεισόδιο αὐτὸ θὰ εἶναι ἀρκετὰ διαφορετικὸ ἀπὸ τὰ προηγούμενα.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου