" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 29 Ιουνίου 2017

Χέρμαν Λούντμποργκ : Ὁ κίνδυνος τοῦ ἐκφυλισμοῦ, μέσῳ τῆς μεταναστεύσεως"Πρέπει να δώσουμε μεγάλη προσοχή στήν μετανάστευσιν ὥστε ὑποδεέστερα ἄτομα πού ἀνήκουν σέ ξένες φυλές νά μήν εἰσέλθουν στήν χώρα καί ἐγκατασταθοῦν ἀνεμποδίστως.

 Μία μίξις μεταξύ ἐθνῶν πού, ἀπό φυλετικῆς-βιολογικῆς ἀπόψεως, βρίσκονται ὑψηλότερα καί ἄλλων πού περιέχουν κατώτερα φυλετικά στοιχεῖα... πρέπει ὁπωσδήποτε νά τήν καταδικάσουμε."

Herman Lundborg, «The Danger of Degeneracy»


Στην εποχή μας η διατύπωση του Lundborg φαντάζει παράταιρη, καθώς χτυπά άσχημα στα φιλελεύθερα, μαρξιστικά και χριστιανικά αντανακλαστικά της κοινωνίας. Ωστόσο όλοι καλαβαναίνουν αυτό που θέλει να πει ο Σουηδός ιατρός, ανθρωπολόγος και γενετιστής. 

Το σημαντικότερο που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι τα ψυχικά γνωρίσματα είναι φυλετικώς προσδιοριζόμενα. Συνεπώς, ο μετανάστης ακόμα και αν αλλάξει γλώσσα, θρησκεία και έθιμα, θα παραμείνει διαφορετικός στα ψυχικά γνωρίσματα, αλλοιώνοντας τον γηγενή πολιτισμό. Αν αυτά τα εγγενή γνωρίσματα θεωρούνται αρνητικά από τους γηγενείς, τότε η μετανάστευση πρέπει οπωσδήποτε να εμποδιστεί, όπως προτείνει ο Lundborg, γιατί μακροπρόθεσμα θα οδηγήσει σε μίξεις, με ολέθριες συνέπειες.

ἀπό Ἐδῶ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου