" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 26 Ιουνίου 2017

Αὐτά πού γίνονται στήν Ἑλλάδα,θά πρέπει ὄχι οἱ Εἰσαγγελεῖς νά κάθονται στίς θέσεις τους,θά ἔπρεπε ἤδη νά τούς εἶχαν συλλάβῃ ὅλους


Ἀκοῦστε μέ προσοχή τί λέει ὁ κ. Βασίλης Ἀλεβιζόπουλος γιά τίς προδοσίες πού γίνονται στό ὄνομα τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ : 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου