" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017

Ἐπεί δή ἡ «ἐπανάληψις εἶναι μήτηρ πάσης μαθήσεως»,ὅπως ἔλεγε καί ὁ Θεῖος Πλάτων,διαβᾶστε καί δεῖτε καί πάλιν,σχετικῶς μέ τήν Λέσχην Bilderberg

 

 

Ἑλλάς Αἰώνιον

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου