" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 17 Ιουνίου 2017

Συνεμορφώθη καί ἡ Σερβία πρός τήν πολιτικήν ὀρθότητα


 Βρέ τήν τόν (;)  Χάνα Μπρνάμπιτς !


Διαβᾶστε :  ΖΗΤΩ ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου