" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 25 Ιουνίου 2017

Ζήτω ὁ ΗΡΩΪΚΟΣ Συριακός Λαός !!!Διαβᾶστε στήν Ἐσχάτη Γραμμήν Ἀνασχέσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου