" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 25 Ιουνίου 2017

Ζήτω ὁ ΗΡΩΪΚΟΣ Συριακός Λαός !!!Διαβᾶστε στήν Ἐσχάτη Γραμμήν Ἀνασχέσεως

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου