" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017

Θεόδωρος Πάγκαλος : Ἔχω εἰς τάς φλέβας μου αἷμα,κατά τό ἥμισυ,ἀλβανικό καί εἶμαι ὑπερήφανος διά τοῦτο !
Ὁ παπποῦς τοῦ πολιτικάντη πού μᾶς ταλανίζει ἐδῶ καί πλέον τῶν 40 ἐτῶν,μέ τήν ἀπό κάθε ἄποψιν,ἀνούσιαν παρουσίαν του,ἀλλά πρό πάντων μέ τίς διάφορες,κυριολεκτικῶς,ΑΝΟΗΣΙΕΣ πού κατά καιρούς ξεστομίζει ( ὑπάρχει λόγος βεβαίως πού τό κάνει αὐτό...),τοῦ Θεοδώρου Παγκάλου,ὅταν εἶχε παρανόμως καταλάβει τήν ἐξουσίαν χρίζοντας τόν ἑαυτόν του πρωθυπουργόν τῆς Ἑλλάδος, εἶχε στείλει μία ἐπιστολήν πρός τόν ὁμόλογόν του ἀλβανό πρωθυπουργό. 

Σ' αὐτή τήν ἐπιστολήν,αὐτό πού κάνει ἐντύπωσιν εἶναι πώς θεωρεῖ ὅτι οἱ Ἀρβανῖτες εἶναι Ἀλβανοί.Μάλιστα λόγῳ καταγωγῆς (ἐκ μητρός),αἰσθάνεται  Ἀλβανός καί ὁ ἴδιος καί ὅπως χαρακτηριστικά γράφει στήν ἐπιστολή εἶναι ὑπερήφανος διά τοῦτο ! Δέν μᾶς λέει ὅμως γιά ποιόν λόγον αἰσθάνεται ὑπερήφανος. Τί ἔχουν προσφέρει οἱ Ἀλβανοί ἀνά τήν ἱστορίαν,κυρίως δέ σέ σχέσιν μέ τόν Ἑλληνισμόν ; Ἀλλά,προφανῶς δέν συμφέρει νά εἰπωθοῦν αὐτές οἱ ...λεπτομέρειες διότι τότε θά ἔπρεπε νά αἰτιολογήσῃ τήν ...ὑπερηφάνειάν του...

Διαβᾶστε λοιπόν τί ἔγραφε : 

« Ἀπό τῆς ἐποχῆς τοῦ Ἐσάτ πασᾶ καί τοῦ Ἀχμέτ Ζώγου,ὁ ἐγκαρδιώτερος φίλος τῆς Ἀλβανίας εἶμαι ἐγώ.Ἀπό τῆς βρεφικῆς ἡλικίας μου ὁμίλων τήν ἀλβανικήν,διότι ἡ μακαρίτισσα μάμη μου πού μέ ἀνέθρεψε,δέν ἐγνώριζε τήν ἑλληνικήν. ( θυγατέρα τοῦ πλουσίου προύχοντος τοῦ ἐκ Μεγάρων Ἀντωνίου Χατζῆ-Μελέτη) 

»Ἔχω συνεπῶς εἰς τά φλέβας μου αἷμα, κατά τό ἥμισυ, ἀλβανικό καί εἶμαι ὑπερήφανος διά τοῦτο. 

Καί λέει καί ποιοί ἄλλοι ἦσαν ἀλβανοί : 

» ὁ ναύαρχος Κουντουριώτης,οἱ τρεῖς Νικολαΐδαι : πάππος, πατήρ καί ἐγγονός,ὁ ἀείμνηστος στρατηγός Κοντούλης,ὁ ναύαρχος Σακκελαρίου,ὁ ἥρως τοῦ ὑποβρυχίου «Λάμπρος Κατσώνης» Βασ. Λάσκος καί πλεῖστοι ἄλλοι ἐκλεκτοί Ἕλληνες εἶναι ὅλοι ἀλβανικῆς καταγωγῆς» 


Ἄς μείνουν παρακαταθήκη αὐτά,διότι τό νά βγαίνει ὁ σημερινός Πάγκαλος,καί νά ἀναμοχλεύει τό θέμα τῶν Ἀλβανῶν σέ σχέσιν μέ τόν Μεγάλο Ἀλέξανδρον σύμβολον τῆς  Μακεδονίας,σίγουρα κάτι καλό δέν ἀναμένεται... 

Προσέξτε ἱδιαιτέρως τά ὀνόματα πού ἀναφέρει πώς εἶναι ...ἀλβανικῆς καταγωγῆς...

Ἄν τε καί περαστικά σέ ἐσᾶς πού κρατούσατε καί κρατᾶτε στόν «ἀφρό» τέτοιου εἴδους ἀνθελληνικά σκουπίδια ! 

Ἡ Πελασγική

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου