" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Σάββατο 10 Δεκεμβρίου 2022

« Μία ἀνάσα καθαροῦ ἀέρα...»

 Ἀπό τόν ἀναγνώστη μας, Ahoy, μία ἀνάσα καθαροῦ ἀέρα...

Προσπάθησε νά θυμηθῇς 

Προσπάθησε νά θυμηθῇς κάποιον Σεπτέμβριο

ὅταν ἡ ζωή πήγαινε ἤρεμα καί ὤ, τόσο γλυκά ! 

Προσπάθησε νά θυμηθῇς κάποιον Σεπτέμβριο

ὅταν τό χορτάρι ἦταν πράσινο καί τό σιτάρι χρυσαφένιο.

Προσπάθησε νά θυμηθῇς κάποιον Σεπτέμβριο

τότε πού ἤσουν τρυφερός καί ἄμαθος...

Προσπάθησε νά θυμηθῇς καί ἄν θυμηθῇς 

μετά συνέχισε,συνέχισε...

Προσπάθησε νά θυμηθῇς πότε ἡ ζωή ἦταν τόσο καλή

πού κανείς δέν έκλαψε ἐκτός ἀπό τήν ἰτιά

Προσπάθησε νά θυμηθῇς κάποιον Σεπτέμβριο

ὅταν ἡ ἀγάπη ἦταν μία σπίθα στήν στάχτη πού ἔμελλε νά φουντώσῃ

Προσπάθησε νά θυμηθῇς καί ἄν θυμηθῇς 

μετά συνέχισε,συνέχισε...

Μέσα στόν Δεκέμβρη, εἶναι ὡραίο νά θυμόμαστε

ἄν καί ξέρῃς ὄτι ἔρχεται τό χιόνι

Μέσα στόν Δεκέμβρη,εἶναι ὡραίο νά θυμόμαστε

τήν φωτιά τοῦ Σεπτέμβρη πού μᾶς πλημμύρισε μέ γλύκα 

Μέσα στόν Δεκέμβρη, ἡ καρδιά μας πρέπει νά θυμᾶται

μετά συνέχισε, συνέχισε, συνέχισε ...

Εὐχαριστοῦμε ! 

Καί λειτουργεῖ ὡς μία εἰσαγωγή γιά τό ἐπόμενο θέμα μας. 

" Τό jukebox τοῦ Σαββάτου "


Ἡ Πελασγική 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου