" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2022

ΟΗΕ καί WEF παραδέχονται τό τέλος τῶν ἐλευθέρων κοινωνιῶν...


 Ἀξιωματοῦχος τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν (ΟΗΕἰσχυρίστηκε ὅτι «κατέχουν τήν ἐπιστήμη»  κατά τή διάρκεια ἐκδήλωσης πού διοργάνωσε τό Παγκόσμιο Οἰκονομικό Φόρουμ (WEF).

Γενική Γραμματέας τοῦ ΟΗΕ γιά τίς παγκόσμιες ἐπικοινωνίες Μελίσα Φλέμινγκ ἔκανε αὐτή τή δήλωση κατά τή διάρκεια τῶν συνεδριάσεων στόν ἀντίκτυπο συζητήσεως γιά τήν ἀειφόρο ἀνάπτυξη (SDI) τόν Σεπτέμβριο. Ἡ συνάντηση, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα ταυτόχρονα μέ τή Γενική Συνέλευση τῶν Ἡνωμένων Ἐθνῶν, περιελάμβανε μιά ἐπιτροπή γιά τήν «καταπολέμηση τῆς παραπληροφόρησης». Ἡ Φλέμινγκ ἦταν ἕνας ἀπό τους συμμετέχοντες στό πάνελ, μαζί μέ ἐκπροσώπους ἀπό τόν προμηθευτή ψεύτικων εἰδήσεων CNN καί τό Πανεπιστήμιο Μπράουν στό Ρόουντ Ἄιλαντ.

Μελίσα Φλέμινγκ, φωτό
«Γινόμαστε πολύ πιό προνοητικοί. Εἴμαστε κύριοι τῆς ἐπιστήμης καί πιστεύουμε ὅτι ὁ κόσμος πρέπει νά τό γνωρίζει, ὅπως καί οἱ ἴδιες οἱ πλατφόρμες», εἶπε ἡ Φλέμινγκ.

Ἡ ἀξιωματοῦχος τοῦ ΟΗΕ παραδέχθηκε ἐπίσης ὅτι συνεργάστηκε μέ τόν τεχνολογικό γίγαντα Google γιά νά διασφαλίσει ὅτι οἱ ἀναζητήσεις σχετικά μέ τήν «κλιματική ἀλλαγή» συμμορφώνονται μέ τήν παγκοσμιοποιητική ἀφήγηση.

«Γιά παράδειγμα  ἄν κάνετε Google γιά τήν ἀλλαγή τοῦ κλίματος, στήν κορυφή τῆς ἀναζήτησής σας... θά λάβετε ὅλα τά εἴδη τῶν πόρων τοῦ ΟΗΕ», ἐξήγησε. «Ξεκινήσαμε αὐτήν τή συνεργασία  σοκαριστήκαμε ὅταν εἴδαμε ὅτι ὅταν ψάχναμε στό google «κλιματική ἀλλαγή», λαμβάναμε ἀπίστευτα διαστρεβλωμένες πληροφορίες ἀκριβῶς στήν κορυφή».

Ἐπιπλέον, ἡ Fleming τόνισε τόν τρόπο μέ τόν ὁποῖο τά Ἡνωμένα Ἔθνη συνεργάστηκαν μέ τό TikTok στό ἔργο Team Halo. Ἡ προσπάθεια ἐπιδίωξε νά ἐνισχύσει τά μηνύματα σχετικά μέ τόν κοροναϊό της Γουχάν (COVID-19) πού προέρχονται ἀπό ἰατρικές καί ἐπιστημονικές κοινότητες στήν κινεζική ἐφαρμογή κοινωνικῆς δικτύωσης.

«Εἴχαμε ἕνα ἄλλο ἔργο ἀξιόπιστου messenger, τό ὁποῖο ὀνομαζόταν «Team Halo». Ἐκπαιδεύσαμε ἐπιστήμονες σέ ὅλο τόν κόσμο καί μερικούς γιατρούς στό TikTok καί εἴχαμε τό TikTok νά συνεργάζεται μαζί μας».

Ἐπιπλέον, ἡ Φλέμινγκ ἀποκάλυψε ὅτι τά Ἡνωμένα Ἔθνη προσέφυγαν σέ παράγοντες ἐπιρροῆς γιά νά προωθήσουν τό μήνυμά τους, καθώς οἱ ἄνθρωποι δέν ἐμπιστεύονταν τόν ὀργανισμό ὅταν ἐπρόκειτο γιά τά μηνύματα COVID-19.

«Μιά ἄλλη πραγματικά βασική στρατηγική πού εἴχαμε ἦταν νά ἀναπτύξουμε παράγοντες ἐπιρροῆς... πού ἦταν πραγματικά πρόθυμοι [καί] εἶχαν τεράστιους ἀριθμούς ἀκολούθων, ἀλλά πραγματικά πρόθυμοι νά βοηθήσουν στή μεταφορά μηνυμάτων πού θά ἐξυπηρετοῦσαν τίς κοινότητές τους», εἶπε. «Ἦταν πολύ πιό ἀξιόπιστοι ἀπό τόν ΟΗΕ πού τούς ἔλεγε κάτι ἀπό τά κεντρικά γραφεῖα [του] στή Νέα Ὑόρκη».

Ἄλλοι συμμετέχοντες ἐπιπλήττουν τά κόμματα πού ἀμφισβητοῦν τήν παγκοσμιοποιητική ἀφήγηση

Άντριαν Μόνκ φωτό
Ἐν τῷ μεταξύ, ὁ Διευθύνων Σύμβουλος τοῦ WEF Ἄντριαν Μόνκ παρατήρησε ὅτι τό CNN ἦταν μέρος μιᾶς στρατηγικῆς πολιτικοῦ πολέμου γιά νά κατέχει τήν ἀφήγηση. Τό στέλεχος τοῦ WEF βρισκόταν σέ ἐμπόλεμη κατάσταση τούς τελευταίους μῆνες, ἀποκαλῶντας τούς ἀνθρώπους πού ἐκθέτουν τήν ἀτζέντα Great Reset τῆς παγκοσμιοποιητικής ὀργάνωσης ὡς «λευκούς ὑπερασπιστές» καί «ἀντισημίτες» πού ἐμπλέκονται σέ «ἀκροδεξιές ἐκστρατεῖες παραπληροφόρησης».

« Τό CNN εἶναι ταυτόχρονα ἕνας ὀργανισμός πού προσπαθεῖ νά κατανοήσει τόν κόσμο καί προσπαθεῖ νά ἀποδείξει τά γεγονότα. Εἶναι ἐπίσης μέρος ἑνός πολιτικοῦ πολέμου γιά το ποιός κατέχει τήν ἀφήγηση», εἶπε.

Μιά ἄλλη ὁμάδα, ἡ Claire Wardle τοῦ Brown, παραπονέθηκε γιά τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου κατά τή διάρκεια τῆς ἐκδήλωσης. Ἐξέφρασε τήν ἀπογοήτευσή της γιά τούς ἀνθρώπους πού δέν εἶχαν «μιά πιό λεπτή συζήτηση γιά τήν ὁμιλία».

«Μακάρι νά μπορούσαμε νά ἔχουμε μιά πιό λεπτή συζήτηση γιά τήν ὁμιλία», εἶπε ἡ Wardle. «Αὐτή ἡ ἰδέα ὅτι ὅλοι οἱ λόγοι εἶναι ἴσοι δέν εἶναι ἀλήθεια καί μακάρι νά μπορούσαμε νά κάνουμε αὐτή τή συζήτηση σωστά». (Σχετικό: Ὁ Klaus Schwab καί τά τσιράκια του στό WEF στρατολογοῦν τώρα «πολεμιστές πληροφοριῶν» γιά νά ἐξαλείψουν τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου στό διαδίκτυο. )

Daily Expose ἀποδόμησε τήν καταγγελία τῆς Wardle, ἐπισημαίνοντας ὅτι «συμμετεῖχε ταυτόχρονα σέ μιά λεπτή συζήτηση γιά τήν ἐλευθερία τοῦ λόγου», ἐνῶ παραπονέθηκε γιά τήν τελευταία κατά τή διάρκεια τοῦ πάνελ του WEF.

«Ἡ ἐλευθερία τοῦ λόγου εἶναι ἐλευθερία τοῦ λόγου. Ἀπό προεπιλογή ἐπιτρέπει μιά διαφοροποιημένη συνομιλία», ἐπεσήμανε ἡ ἀνεξάρτητη πηγή.

Τελικά παρατήρησε τή δήλωση τῆς Φλέμινγκ σχετικά μέ τήν «κατοχή τῆς ἐπιστήμης».

«Ἡ ἰδιοκτησία τῆς ἐπιστήμης ὁδηγεῖ στήν ἰδιοκτησία τῆς ἀφήγησης. Ἡ ἰδιοκτησία τῆς ἀφήγησης σημαίνει ἔλεγχος τῆς σκέψης καί τοῦ λόγου. Ὁ ἔλεγχος τῆς σκέψης καί τοῦ λόγου σημαίνει τό τέλος τῆς ἐλεύθερης κοινωνίας»,  σημείωσε ἡ Expose .

« Καλῶς ἤρθατε στή Μεγάλη Ἐπαναφορά . Οἱ αὐταρχικές προσπάθειες τῶν μή ἐκλεγμένων παγκοσμιοποιητῶν νά ξαναφτιάξουν τήν κοινωνία ἀπό τήν καταστροφή τοῦ παλιοῦ γίνονται ὅλο καί πιό ἐμφανείς καί ἀπελπισμένες, καθώς ἡ ἐμπιστοσύνη τοῦ λαοῦ στίς παγκόσμιες ἐλίτ συνεχίζει νά καταρρέει».

Ἀπό : newstarget.com


Πῶς ἀλλιῶς θά εἶχε νόημα ὁ Πανόπτης ὀφθαλμος στήν αἴθουσα τῶν Γενικῶν Συνελεύσεων τοῦ ΟΗΕ ; Ὅπως ἐκείνης μέ τόν θρόνο τοῦ Πάπα στό Βατικανό καί τά μάτια τοῦ ἑρπετοῦ  : 


Πλέον δέν ἔχουν κανένα ἀπολύτως πρόβλημα καί στό λένε εὐθέως. Ἀπό τώρα καί στό ἐξῆς «ὅλα κάτω ἀπό τόν ἔλεγχό μας». 
Ἄλλως τε «ἐμεῖς κατἐχουμε τήν Ἐπιστήμη» ! 


Ἡ Πελασγική

28 σχόλια:

 1. Καλησπέρα,μετά την φράση :είμαστε κύριοι της επιστήμης,καταλαβαίνουμε ποιό θα είναι το τέλος του κόσμου μας και αμέσως το μυαλό πηγαίνει στα Σόδομα και Γόμορρα και στο αντίστοιχο τέλος τους!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ , ΓΚΡΕΜΙΖΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΑΤΑΓΟ ΚΑΙ `ΜΕΙΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΜΑΣ , ΑΝΤΙ ΝΑ ΓΛΕΝΤΟΥΜΕ ; ΜΕ ΑΓΑΠΗ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Μέχρι νά γκρεμισθοῦν πραγματικῶς πρός τό παρόν τούς παρατηροῦμε νά ὁμολογοῦν χωρίς κανέναν ἐνδοιασμό τά σχέδιά τους. Τά ἄμεσα σχέδιά τους. Συνεπῶς ἀν τί νά ...γλεντοῦμε σάν τίς «μωρές παρθένες» καλό εἶναι νά προνοοῦμε γιά τό πῶς θά μπορέσουμε νά ἀντιμετωπίσουμε ὅ,τι βρώμικο μᾶς ἑτοιμάζουν,ἔστω καί στά τελευταῖα τους τινάγματα.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Γεώργιε !

   Διαγραφή
 3. Ἐμένα πηγαίνει στήν Συμπαντική Νομοτέλεια :

  ὕβρις → ἄτη → νέμεσις → τίσις

  Ὅπως καί νά εἶναι τό πλέον σίγουρο εἶναι,ὅπως τό γράφεις, ἡ Θεία Τιμωρία.

  Καλησπέρα ἀγαπητέ Bill- Kill !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. ΟΗΕ= Καρνάβαλος της Νέας Υόρκης γνωστής κ ως JuYork.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις

  1. Καί τό Νιού Γιόρκ Τζού ;

   Ἀμάν !!!

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
  2. Το JewYork δεν είναι μόνον μία αποστροφή του Ερολ Φλυν.
   Το ανέκδοτο που δεν είναι ανέκδοτο: Η Νέα Υόρκη είναι η πρωτεύουσα του Ισραήλ.
   Τότε και μέχρι αρχές δεκαετίας '80 πληθυσμός Ισραήλ 3,5 εκατομμύρια, ισόποσος με τον εβραϊκό της Ν.Υ.

   Διαγραφή
  3. Καί σήμερα πόσοι εἶναι ; Φαντάζομαι μέ τούς χασιδίτες ( ἡ μεγαλύτερη κοινότητα παγκοσμίως) πού ζοῦν ἐκεῖ ἐν εἴδει κράτος ἐν κράτει καί μέ τό κόλλημα στίς παραδόσεις τῶν πολύτεκνων οίκογενειῶν θά ἔχουν πολλαπλασιαστεῖ μέ γεωμετρική πρόοδο !

   Εἶναι ἔτσι ; Ἄ γι᾿αὐτό κουβαλήθηκε κοτζάμ δήμαρχος Ν.Υ. στήν Ἀθῆνα στήν σύναξιν τῶν δημάρχων,πανάθεμά τους, πού ὑπέγραψαν καί ψήφισμα κατά τοῦ ἀντισιμητισμοῦ !!!

   Βρέ,ὅσο καί νά προκαλοῦν τέτοιες μεγάλες ἡμέρες πού ἔρχονται γιά τήν Χριστιανοσύνη, δέν θά βγάλω ἀρνητισμό. Ὄχι ! Ἐγώ θετική ἐνέργεια θά ἐξωτερικεύω.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  4. Σήμερον Ν.Υ δύο εκατομμύρια, μετανάστευσαν νοτίως 900.000 δίπλα στο Χόλλυγουντ, ισάριθμοι μεταξύ Μαϊάμι κ Τάμπα.
   Μεγάλες απώλειες από Aids...
   Δήμαρχος νυν νέγρος, επιλογή τους.

   Διαγραφή
  5. Εὐχαριστοῦμε γιά τίς πλροφορίες.

   Καλό ξημέρωμα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 5. Να πω κι εγω
  Λυπηθητε την την δυσμοιρη.
  Αυτη δεν οριζει ουτε τον πισινο της . Δεν βλεπετε την δυστυχια στην φατσα της;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Οὔ νά χαθῆ,ἡ Φλέμινγκ...Ὅλοι τους εἶναι κακάσχημοι. Εἶναι κι᾿αὐτό ἕνα ἀπό τά συμπλέγματα πού ἔχουν δράσει ἀναλόγως καί τήν πληρώνει ὁ κοσμάκης...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ !

   Διαγραφή
 6. ΤΟ 1948 , Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. ΜΙΑ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ. ΑΚΟΥΓΕΤΑΙ ΚΑΛΟ , ΟΠΩΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟΥ Ο.Η.Ε ΓΙΑ ΤΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ. ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18 ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ. ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 19 ΠΟΥ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΝΕΙ. ΑΛΛΑ … ΤΟ ΑΡΘΡΟ 29 ΟΡΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΑ ΑΣΚΗΘΟΥΝ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ. ΔΗΛΑΔΗ, ΑΥΤΑ ΤΑ ``ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ`` ΚΑΙ ΟΙ ``ΕΛΕΥΘΕΡΙΕΣ`` ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΙΚΡΙΝΟΥΝ ΤΟΝ Ο.Η.Ε. ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΟΥ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ ΘΑ ΕΞΑΡΤΩΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΑΣ. ΜΟΝΟ ΑΝ Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥΣ, ΜΟΝΟ ΤΟΤΕ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΝΑ ΤΗΝ ΠΟΥΜΕ…. ΟΠΩΣ ΕΓΡΑΨΕ ΚΑΙ Ο ANDREI VISHINSKY ``ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΧΩΡΟΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ , ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΣΟΣΙΑΛΙΣΜΟΥ.``

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Κι᾿ἐγώ θά διορθώσω : « Δέν μορεῖ νά ὑπάρξῃ χώρος γιά ἐλευθερία Λόγου καί Τύπου γιά τούς ἐχθρούς τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ» .

   Καί νομίζω πώς καλύπτουμε τήν ὅποια ἀπορία,ἀπό κάθε ἄποψιν.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ Ἀννίκερι !

   Διαγραφή
  2. Η διακύρηξις των δικαιωμάτων του ανθρώπου διά χειρός του Εβραίου Ρενέ Σαμουήλ Κασέν (Casin).
   Από τους Εβραίους που περιέβαλον τον γελοίο Κάρολο Ντε Γκωλ στην ψευδοκυβέρνηση του Λονδίνου με επικεφαλής τον Γκυ ντε Ρότσιλντ.
   Τα πρώτα μέλη 48. Η ΕΣΣΔ συμμετέχει ως μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, ενώ συγχρόνως συμμετέχουν Λευκορωσια και Ουκρανία ως ανεξάρτητα μέλη!

   Διαγραφή
  3. Μέ ἐπικεφαλής τόν Γκύ ντέ Ῥότσιλντ ...

   Τίποτε ἄλλο...

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
  4. Ο Γκυ διέφυγε στις ΗΠΑ για αυτό κ η γέννησις του πρώτου υιού από την πρώτη σύζυγο Ρενέ Νταβίντ Ρότσιλντ το 1942 στην Ν.Υορκη.
   Μετά επέστρεψε με άνεση και ασφάλεια στο Λονδίνο για να διευθύνει αγώνα των Εβραίων κατά Γερμανών μέσω τρίτων...

   Διαγραφή
 7. Και η άσχημη Φλέμινγκ ειναι εβραια.!
  Κρυβονται πισω απο τον ΟΗΕ !
  Ποιο ειναι το πραγματικο σχεδιο τους;;
  Εχουμε μαλλον παγκοσμιο εβραϊκό πραξικόπημα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἐμεῖς εἴπαμε,μέρες πού ἔρχονται γιά τήν Χριστιανοσύνη πρέπει νά ἐξωτερικεύουμε θετική ἐνέργεια. Ὅσο καί νά προκαλοῦν ἐμεῖς ἐκεῖ βράχοι τῶν χριστιανικῶν ἠθῶν καί τοῦ λόγου τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 8. Καλησπέρα κυρία Ευαγγελία σ'εσένα και σ'όλους τους συνειδητοποιημένους ιθαγενείς.

  «Τούτο σας λέγω και σας παραγγέλω· καν ο ουρανός να κατεβή κάτω, καν η γη να ανεβή επάνω, καν όλος ο κόσμος να χαλάση, σήμερον, αύριον, να μη σας μέλλη τι έχει να κάμη ο Θεός. Το κορμί σας ας το καύσουν, ας το τηγανίσουν· τα πράγματά σας ας σας τα πάρουν· μη σας μέλλει· δώσατέ τα· δεν είνε ιδικά σας. Ψυχή και Χριστός σας χρειάζονται. Αυτά τα δύο όλος ο κόσμος να πέση, δεν ημπορεί να σας τα πάρη, ΕΚΤΌΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΏΣΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΘΈΛΗΜΆ ΣΑΣ. Αυτά τα δύο να τα φυλάγετε, να μη τα χάσετε».
  ΠατροΚοσμάς ο Εθνεγέρτης και "δολοφονικός αντισημίτης".

  Εκεί στοχεύουν οι δύσμορφοι & δυσκοίλιοι δύστυχοι, αγαπητοί.
  Η λέξις-κλειδί είναι αυτή: "συναίνεση". Συναινείς;
  Ε, λοιπόν, ΔΈΝ ΣΥΝΑΙΝΏ. Νέτα-σκέτα.
  Καλή Δύναμη σε όλους.

  Τη πέμπτη του αυτού μηνός, μνήμη
  του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών Σάββα του Ηγιασμένου
  https://ieramonopatia.gr/diafora/vioi-agion/eorti-toy-agioy-savva-toy-igiasmenoy-5-dekemvrioy/
  Και εκτενέστερα:
  https://naosagiasbarbaras.gr/5-%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CF%81%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BC%CE%BD%CE%AE%CE%BC%CE%B7-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%BF%CF%83%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B8%CE%B5%CE%BF%CF%86%CF%8C-4/

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ἀγαπητέ μου καλά κι᾿εὐλογημένα Χριστούγεννα σ᾿ὅλους καί ὅλες.

   « Εἰ ὁ Θεός μεθ' ἡμῶν, οὐδείς καθ' ἡμῶν»

   ὅπως ἔλεγε ὁ μεγάλος Ἕλλην πρῶτος κυβερνήτης τῆς Ἑλλάδος,Ἰωάννης Καποδίστριας.

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή

 9. https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/esoteriki-asfaleia/eksegersi-roma-sti-thessaloniki-ekatontades-pyrovoloun-tous-astynomikous-kaine-kai-rimazoun-tin-poli-pou-einai-i-kyvernisi/

  ΠΟΙΟΣ ΚΥΒΕΡΝΑ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΤΟΠΟ,,,ΚΥΡΙΟΛΕΚΤΙΚΑ ΟΜΩς

  Πριν πάρουμε την Πόλη και πάμε τους Τούρκους καροτσάκι μέχρι την κόκκινη Μηλιἀ ας ελευθερωθούμε πρώτα απο τους ΓΥΦΤΟΥΣ κατόπιν απο τους Πακιστανούς, Αφρικους Ασιάτες... και μετά το συζητάμε το πράμα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Πώς λέγονται οι γύφτοι οικολόγοι;

   Διαγραφή
  2. Ἔτσι ὅπως τό ἔθεσες,συμφωνῶ ἀπολύτως !

   Καλησπέρα ἀγαπητέ μου !

   Διαγραφή
 10. Θ᾿ἀπαντήση ὁ Κατακομβίτης.

  Ἐμἐνα θά μοῦ ἐπιτρέψῃς νά ...γελάσω ;

  Καλησπέρα ἀγαπητέ !

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. https://www.pronews.gr/amyna-asfaleia/xaos-to-vrady-stin-attiki-oi-roma-ekapsan-tin-athina-traymatistikan-10-astynomikoi-apo-skagia-kai-ripseis-petron/

  ΝΕΟΤΕΡΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
  Τα πράγματα εχουν ξεφύγει με τους γύφτους

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Οι «εμβολιασμένοι» με τον κορωνοϊό αποτελούν απειλή για την υγεία των μη εμβολιασμένων, προειδοποιεί ο Δρ McCullough

  https://www.naturalnews.com/2022-12-07-covid-vaccinated-health-threat-to-unvaccinated-mccullough.html

  ===============

  Σχέδιο «ελεγκτή δεδομένων» που συνδέεται με τον Σόρος θα εφαρμοστεί στην Google και το YouTube για την καταστολή της αλήθειας και τον καταπέλτη των επίσημων ΨΕΜΑΤΩΝ .
  Στις αρχές του 2023, το Διεθνές Δίκτυο Ελέγχου Γεγονότων (IFCN) του ακροαριστερού Ινστιτούτου Poynter θα ξεκινήσει ένα νέο «Παγκόσμιο Ταμείο Ελέγχου Γεγονότων» το οποίο η Google και το YouTube βοήθησαν να χρηματοδοτηθεί με επιχορήγηση 13,2 εκατομμυρίων δολαρίων.

  https://www.naturalnews.com/2022-12-05-soros-fact-checker-scheme-implemented-google-youtube.html

  ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΑΧΑΡΝΑΙ 🌹

  ΑπάντησηΔιαγραφή