" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

Θά ἀναστηθῇς κι' ἐσύ Πατρίδα !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου