" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Η ΑΛΗΘΙΝΗ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ


Αὐτοί πού ἀποκαλοῦμε Ἑβραῖοι, σήμερα στό Ἰσραήλ, δέν ἔχουν καμμία ἁπολύτως ἱστορικήν ἤ γονιδιακή σχέσιν μέ τήν γῆν πού ἀποκαλοῦν Ἰσραήλ, τήν Παλαιστήνην ! Εἶναι μία ἀπίθανη ἱστορία ἕνα ἀπίστευτο ψέμα !

Ὁ βασιλιᾶς τῆς Χαζαρίας τό 740 μ. Χ. ἔκανε μαζικό προσηλυτισμό τοῦ πληθυσμοῦ,στόν Ἰουδαϊσμό. Ὁ βασιλιᾶς τῆς Χαζαρίας ὀνομαζόταν Κέγκαν γι'αὐτό καί τό Κέγκαν εἶναι ἕνα σύνηθες ἑβραϊκό ὄνομα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου