" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Τά παχύδερμα τοῦ μνημονίου ἑνωμένα !


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου