" ...μητρός τε καὶ πατρὸς καὶ τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρὶς καὶ σεμνότερον καὶ ἁγιώτερον καὶ ἐν μείζονι μοίρᾳ καὶ παρὰ θεοῖς καὶ παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή, 1 Μαΐου 2016

Καί τοῦ χρόνου σέ μίαν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα !


Χρόνια Πολλά καί Καλή Λαμπρή νά ἔχομεν ἀγαπητοί καί εὔχομαι, ὁλοψύχως, τοῦ χρόνου νά ἑορτάσουμε σέ μίαν Ἐλεύθερη Ἑλλάδα !


Ἑλλάς Αἰώνιον 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου