" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Πέμπτη 26 Μαΐου 2016

Οἱ ἑλληνοποιημένοι,πάσης φύσεως ἐξουσιαστές, ὅταν τούς πικραίνει μίαν Ἑθνική ἐπιτυχία παθαίνουν ΑΜΟΚ ! ! !


Τό πόσον ἀνθέλληνες εἶναι ὅλοι αὐτοί, πού μέ τόν ἕναν ἤ τόν ἄλλον τρόπον βρίσκονται σέ θέσεις "ἐξουσίας" καί ὄχι μόνον, τό ἀποδεικνύουν μέ τήν πρώτην εὐκαιρίαν καί μάλιστα ὅσο πιό συγχισμένοι εἶναι ἐκ τῶν γεγονότων πού τούς δυσαρεστοῦν ( κυρίως εἰς ὅ,τι ἀφορᾷ κάθε τι ἐθνικοῦ περιεχομένου) ἐκεῖ πλέον τούς πιάνει μία ἰστερίαν ἀντεθνισμοῦ κυριολεκτικῶς ! 

Ἔτσι καί ἡ εἴσοδος τοῦ ΕΛΑΜ στήν βουλήν τῆς ἀδερφῆς Κύπρου,τούς ἔδωσε τέτοιου μεγέθους πίκραν πού ἔχουν βγάλη ὅλην τους τήν χολήν ! Κάποιος συριζαῖος (μέλος τῆς Κ.Ε. καί ὑπεύθυνος ἐπί τῆς ἐξωτερικῆς πολιτικῆς ! ) Τριγάζης ὀνόματι, ἔγραψε ἄρθρον στήν φυλλάδα τοῦ μεγαλοεργολάβου νταβατζῆ Μπόμπολα καί ἐκεῖ ἀνάμεσα σέ τόσες χολομένες κουβέντες,μίλησε γιά δανεισμό πολιτισμοῦ ἀπό Φοίνικες, Αἰγυπτίους κ.λπ. ! 

Βρέ ἀγράμματοι,ἄσχετοι,ἀνθέλληνες πόση ἀκόμη κακία μπορεῖτε νά βγάλετε μέσα ἀπό τήν μαύρη σας ψυχή; Βρέ ἑλληνοποιημένα ἀνθρωποειδῆ,ἐπεί δή ἐσεῖς δέν μπορεῖτε νά ἔχετε ῥίζες πού νά σᾶς καθιστοῦν ὑπερηφάνους γιά τήν κληρονομιά σας,ἄντε καί γίνατε πλαστοί Ἕλληνες, εἶναι ἀνάγκη νά βγάζετε τά σωθικά σας κάθε φορά πού βλέπετε μίαν ἐπιτυχίαν τῶν Ἑλλήνων; 

Ποιός σᾶς εἶπε βρέ ἀγράμματοι πώς οἱ Φοίνικες εἶχαν πολιτισμό; Πέραν τῶν ἀποίκων Ἐτεοκρητῶν οἱ ὁποῖοι καί ἀνέπτυξαν ἐμπόριο μέσῳ τῆς ναυτιλίας,τί ἄλλο ἔχουν νά ἐπιδείξουν οἱ Φοίνικες ; Καί λέγοντας Φοίνικες αὐτοί ὅλοι πού μισοῦν ἕως θανάτου τόν Ἑλληνισμό,θέλουν νά νοοῦν τούς προγόνους τῶν Ἑβραίων ! ! !  Ἄν εἶναι δυνατόν ! ! ! Τῶν νομάδων πού γυρνούσαν μέ τσαντήρια δεξιά καί ἀριστερά, ἄν δέν ἦταν χαμένοι σέ κάποιαν ἔρημο, καί πλιατσικολογοῦσαν τούς διαφόρους λαούς τῆς περιοχῆς τῆς νοτιοδυτικῆς Ἀσίας. 

Ῥέ ξόμπλια, ἄν εἶχαν πολιτισμόν,δέν θά εἶχαν ἕναν ἱστορικό,ἕναν φιλόσοφον,ἕναν ποιητή, ἕναν τραγικό, ἕναν θεατρικό συγγραφέα, ἕναν γλύπτην,ἄντε ἕναν σοφιστή ; ! ! ! Δέν μᾶς τόν δείχνετε καί σ'ἐμᾶς τούς ἀδαεῖς, νά τούς μάθουμε, ἄν ἐσεῖς οἱ "σοφοί " τούς γνωρίζετε αὐτούς πού εἶχαν ...πολιτισμό καί πού μᾶς δάνεισαν ; 

Πόσον κουτόχορτο νομίζουν ὅτι μποροῦν νά ταΐζουν ἀκόμη τόν κόσμον; Πόσον; Καί κυρίως γιά πόσον ἀκόμη ; Ἄλλην φοράν λοιπόν ὅταν βγάζετε τήν χολήν σας,λίγη προσοχή στίς ΚΟΤΣΑΝΕΣ πού ἀμολᾶτε...

Υ.Γ. Γιά τούς Αἰγυπτίους δέν κάνω λόγον,διότι καί μόνον ὅ,τι δέν ἤξεραν νά ὑπολογίσουν τό ὕψος τῶν πυραμίδων, ὅταν τούς ῥώτησε ὁ Θαλῆς ( καί πού τόσον εὑκόλως τό μέτρησε ὁ ἴδιος) ἀλλά παρ'ὅλα αὐτά εἶχαν ...κτἰσῃ πυραμίδες, ἀποδεικνύει πώς ἄλλοι ἦσαν οἱ κτίστες ! Ποιοί; Γιά ῥῖξτε μιά ματιά ποιός ἦταν ὁ Ἐρμῆς ὁ Τρισμέγιστος ...

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου