" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Παρασκευή 20 Μαΐου 2016

Ἡ πανάγνωστη συριζαία Θεοπεφτάτου : Ἐμεῖς ἀγαπᾶμε τόν λαό γι'αὐτό τόν προσέχουμε. Δέν τόν ἀφήνουμε πιά νά πίνῃ μπῦρες καί καφέ καί νά καπνίζῃ !

 
Ἐπεί δή ἔχεις ἐσύ καράφλα πρέπει νά μᾶς κάνῃς κι'ἐμᾶς;

 Εἶναι τόσα πολλά τά μέτρα καί οἱ φόροι ἀπό τά ἀριστερά μνημόνια πού ἔχουν ἐπιστρατευτεῖ ἀκόμη καί οἱ πλέον πανάγνωστοι ( βλέπε ἄχρηστοι καί ἀνίκανοι) βουλευτές τοῦ (τ)συριζα γιά νά δικαιολογήσουν τά ἀδικαιολόγητα ! 

Καί βεβαίως τί νά δικαιολογήσῃς ὅταν ἀπό τά ὅμορφα τά λόγια τά μεγάλα ἔχεις περάσῃ στήν ἀκριβῶς ἀπέναντι μεριά; Τά ψέμματα δικαιολογοῦνται καί πόσες φορές; Καί μετά ἀπό τόσες δικαιολογίες τί καταντᾶ πλέον χειρότερο τό ψέμα ἤ ἡ δικαιολογία ; 

Γι'αὐτό ἐπιστρατεύουν κάποιους ἀπίθανους/ες τύπους,κἀποιους πανάγνωστους πού ἄντε νά τούς γνωρίζῃ ἡ περιφέρειά τους ὅπου ἐκλέγονται ( κι'αὐτό παίζεται ...) γιά νά ῥίξουν μία μπουρδολογία ( γιά νά μήν πῶ τίποτα χειρότερο) καί νά κερδίσουν βεβαίως καί τήν στιγμιαία δημοσιότητα πού τούς ἀναλογεῖ ( ἀρνητική φυσικά). 

Ξεφύτρωσε λοιπόν ἀπό τό πουθενά ἡ ἀνύπαρκτη συριζαία Θεοπεφτάτου, νά μᾶς πεῖ πώς οἱ νέοι φόροι ἔρχονται γιά ἐκείνους πού τούς περισσεύουν ὥστε νά σκορποῦν τά χρήματά τους σέ μπῦρες,καφέδες καί τσιγάρα ! ! ! 

Ναί, ὅπως τό διαβάζετε ! Γιατί οἱ ...ἀριστεροί, πού πονοῦν τόν λαό καί παλεύουν γιά τό καλό του, σοῦ λέει πρέπει νά τόν προστατεύσουμε. Πῶς ἀλλιῶς ἀπό τό νά μήν τοῦ ἀφήσουμε περιθώρια νά ἔχῃ τήν δυνατότητα νά ἀγοράσῃ κάποια μπῦρα,νά πιῆ ἕναν καφέ,νά κάνῃ ἕνα τσιγάρο; Δῶσε λοιπόν φόρους οὕτως ὥστε νά στερηθῆ καί τίς πιό μικρές καθημερινές του ἀπολαύσεις...  Γιατί,γιά τό καλό μας τό κάνουν,ὅπως λέει καί ἡ Θεοπεφτάτου ( ἄντε τυχεροί θά τό εἴχατε ἀκούσει ποτέ ξανά αὐτό τό ὄνομα ἄν δέν ἔβγαινε νά δικαιολογήσῃ τά ἀδικαιολόγητα; ).

Βρέ τί ἔχουμε πάθει ἐδῶ καί 1,5 χρόνο μέ τήν ...πρώτη φορά ἀριστερά πού μᾶς προέκυψε,νά ἀσχολούμεθα μέ τήν ὅποια ...Θεοπεφτάτου ! ! ! 

Ἑλλάς Αἰώνιον

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου