" ...μητρός τε καί πατρός καί τῶν ἄλλων προγόνων ἁπάντων τιμιώτερόν ἐστιν πατρίς καί σεμνότερον καί ἁγιώτερον καί ἐν μείζονι μοίρᾳ καί παρά θεοῖς καί παρ᾽ ἀνθρώποις τοῖς νοῦν ἔχουσι..." Σωκράτης

Κυριακή 7 Οκτωβρίου 2012

Προδοσία Καρυώτη!Προδοσία εναντίον της END!!Επιστολή Λαμπράκη!

Δείτε το σύστημα πως πάει να πολτοποιήσει αγνούς πατριώτες μέσω των πουλημένων δημοσιογράφων των ΜΜΕ! Οι άνθρωποι της END όμως εκτός άπο το σύστημα έχουν να κάνουν και με τους απαθείς νεοέλληνες, έπρεπε να πράξουν τα μέγιστα υπέρ της προσπάθειας! 

ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΤΟ EMAIL ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΚΑΡΥΩΤΗ:  


Ἀγαπητέ Θόδωρε χαῖρε καί ὑγείενε

 Τό ὃτι θά πρόδιδες  τήν ὁργάνωση  ἀργά ἢ γρήγορα τό εἲχαμε ὃλοι ἐμπεδώσει ἀπό τήν πρώτη μέρα πού ἦρθες μαζί μας. 
 Στίς  ἀληθινά ἐλάχιστες συνεδριάσεις πού παραβρέθηκες πάντα ἀποφεύγαμε  νά κάνουμε οὐσιαστική συζήτηση μπροστά σου γιατί τίς προθέσεις σου τίς εἶχες κάνει γνωστές ἀπό τήν πρώτη μέρα .

 Στήνὁργάνωση ἦρθες μόνον γιά τά χρήματα καί ποτέ γιά  κάποιο Ἐθνικὀ κίνητρο. Ἐπειδή  αὐτό ἦταν ὁθφαλμοφανές σέ ὃλους, ἀπό πολύ νωρίς πήραμε τήν άποφαση ἐν ἀπουσία σου(ἒτσι κι᾽ἀλλοιῶς ἢσουνα ἀπών ὁκτώ στίς δέκα συνεδριάσεις) νά μήν συζητᾶμε ποτέ τίποτα σοβαρό μπροστά σου. 

Ὁ λόγος ἦταν ὃτι μόλις  ἒφευγες θά πληροφοροῦσες...
τίς μυστικές ὑπηρεσίες μέσω τοῦ ἐπιστήθιου φίλου καί συννενόχου σου γιά τήν καταστροφή τῆς Ἑλλάδας τοῦ Βαγγέλη τοῦ Βενιζέλου. Καί σέ παρακαλῶ μήν τό ἀρνηθεῖς γιάτί ὃπως καταλαβαίνεις  δέν ἀρχίσαμε οὒτε φέραμε σέ πέρας μιά τόσο δύσκολη ἀποστολή χωρίς νά ἒχουμε τίς δικές μας προσβάσεις στίς ἲδιες ὑπηρεσίες…………….

 Καί γιά νά βάλλουμε τά πράγματα στή θέση τους ἂς πάρουμε τά πράγματα κατά σειράν γιατί μέ τό νά ἒχεις αὐτές τίς πρόσφατες οἰκονομοκές πιέσεις φαίνεται ὃτι  ἡ μνήμη σου ἒγινε ἐπιλεκτική " φαντάζομαι μέ τό ἀζημίωτο" γιά νά ἀπαξιώσης καί νά γκρεμίσης τήν ὁργάνωση…………

Νά θυμᾶσαι πάντα τό πῶς ἀρχίζουμε τίς συνεδριασεις μας "ἂν ποτέ τό πῆρε τό αὐτί σου"     
                           Τό ταλέντο ἀγοράζεται ……….. ἡ ψυχή ὂχι…………..

Α) Στίς 9 Σεπτεμβρίου στήν Ἀθήνα δέν συναντήθηκες μόνον μέ τόν πρόεδρο  Λαμπράκη  στό Χίλτον ἀλλά καί μέ τόν Σώρρα .Ἀπαίτησες ἐκβιαστικά ἀπό τόν Σώρρα γιά νά μείνης στήν ὁργάνωση  $10.000.000 (ἂμεσα). Ὁ Σώρρας ποτέ δέν εἶπε ὃτι δέν ἒχω νά σοῦ τά δώσω ὃπως ὑπονοεῖς  ἀλλά  σοῦ εἶπε πώς θά σοῦ ἐξασφαλίσω ἂνετη διαβίωση ἀλλά νά σοῦ δώσω $10.000.000 καί νά πεθάνης μετά ἀπό λίγο ὂχι μόνο  θά χαθοῦν τά χρήματα ἀλλά θά στερήσης ἀπό τήν ὁργάνωση ἓνα ἂλλο καλό μυαλό..
Αὐτός λοιπόν εἶναι ὁ λόγος πού παραιτήθηκες καί  ἀποφάσισες νά ψάξης ἀλλοῦ γιά λεφτά……..καί  ὂχι ὃπως ὁμολόγησες ἐκ τῶν ὑστέρων  ὃτι σοῦ προσφέρθηκε θέση στό ΥΠΕΧ...

Β) Πρίν φύγω γιά τήν Ἑλλάδα  τελευταῖα προσπάθησες παράφορα νά μέ ἀποτραβήξης ἀπό τήν ὁγάνωση μέ τό σκεπτικό ὃτι δέν ὁδηγεῖ  πουθενά Ἑλπίζω νά μήν θέλεις νά δώσω τήν ἠλεκτρονική ἐπικοινωνία σου στήν δημοσιότητα……
Σοῦ ἀπάντησα    
                           " Ἓλα νά νικήσουμε μαζί ἢ νά πεθάνουμε μαζί…"

C) Μιά μέρα πρίν φύγω δηλαδή στίς  26 Σεπτεμβρίου μοῦ ἒστειλες μύνημα ἡλεκτρονικό καί μοῦ περιέγραψες μέ κάθε λεπτομέρεια τίς προσωπικές ἐπιθέσεις πού θά δεχόμουνα στήν Ἑλλάδα ἂν τολμοῦσα νά ἐμφανιστῶ δημόσια γιά νά μέ ἐκφοβίσης οὒτως ὣστε νά μήν προβῶ στή ἀνακοίνωση ἐξαγορᾶς τοῦ Ἑλληνικοῦ χρέους
Καί πραγματικά δέχτηκα τίς ἐπιθέσεις πού μοῦ περιέγραψες ἀπό τούς Γιαλτουρίδη, Ζουπανιώτη, Φατοῦρο , Στεφανόπουλο καί ὂχι μόνον….
Ἀληθεια  ΠΩΣ ΗΞΕΡΕΣ ΘΟΔΩΡΕ  μέ τόση λεπτομέρεια τίς ἐπιθέσεις πού θά δεχόμουνα ἀπό πέντε διαφορετικούς ἀνθρώπους μιά βδόμάδα πρίν τίς  ἐπιθέσεις?
 Μπορεῖς νά μοῦ ἀπαντήσης Θόδωρε? 
Ποιός ἀκριβῶς δέν θέλει τήν ἐλευθερία τῆς Ἑλλάδος?  Τό Πασόκ  ἢ οἱ Στοές Ἑλληνικές καί μή? Οἱ γνωστές πολιτικές οἰκογένειες?Ποιός Θόδωρε?
 Δέν σκύβει ὁἛλληνας Θόδωρε!!!!!. Ὃποιος σκύβει λέγεται      
                                             
                                            ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΕΝΟΣ!!!!!
Μοῦ ἒρχονται στό νοῦ ὁ Πήλιος Γούσης  ὁἘφιάλτης ἡ κερκόπορτα καί ὂχι μόνον….
                                             Μὀνο πού αὐτή τή φορά!!!!

                           Ἒχουν γνώση οἱ φύλακες τοῦ Ἑλληνισμοῦ

Θά σοῦ δηλώσω φίλεμου (ὃπως χειρίζεσαι καί ἐσύ τόν ὃρο) ὃπως  ἐσύ ἐκτελεῖς πληρωμένο συμβόλαιο τό ἲδιο καί ἐμεῖς  Μόνο τό δικό μας ἢταν καί θά παραμείνει  συμβόλαιο ψυχῆς Ἑλλήνων.

Ἡ διαφορά μας εἶναι ὃτι ἐμεῖς μετά τήν ἐκτέλεση τοῦ συμβολαίου  θά περπατοῦμε μέ τό κεφάλι ψηλά καί θά μποροῦμε νά κυτᾶμε τήν Ἑλλάδα καί τούς Ἓλληνες στά μάτια Κάτι πού ἐσύ δέν θά μπορέσης νά κάνεις ποτέ πλέον…..
Εἶχες τήν εὐκαιρία νά μείνης σύμβολο στίς ψυχές τῶν Ἑλλήνων!!!!!
Ἐσύ διάλεξες  τά  τριάκοντα ἀργύρια. Θά σέ κρίνη ἡ ἱστορία καί οἱ Ἓλληνες

Θόδωρε μήν τολμήσης νά συνεχίσης τήν τακτική σου γιατί ἲσως καί αὐτή τήν ὓστατη στιγμή μπορεῖ νά διασώσεις κάτι άπό τήν καταρακωμένη σου ἀξιοπρέπεια

Εἰλικρινά ὃλοι οἱ παληοί συναγωνιστές σου σοῦ εὒχονται  κάθε οἰκονομική ἐπιτυχία στή νέα σου ἀποστολή………  Κάτι πού ὃπως δήλωνες χωρίς ντροπή  ἦταν πάντα ὁ στόχος σου!!!!!

                                    Μανώλης Λαμπράκης Πρόεδρος END

ΥΓ   Παρακολούθησε στόν αὐριανό Ἐθνικό Κύρηκα νά διαπιστώσης τί ἐπιτυχημένη δουλειά  ἓκαναν οἱ συναγωνιστές σου πού δέν σέ ἐμπιστεύτηκαν ποτέ ὣστε νά ξέρης τήν ἀλήθεια… γιά τήν δράση τους.
Σοῦ θυμίζω ὃτι τά ὁμόλογα πού δέν ἢξερες ἀπό ποῦ ἐμφανιστηκαν τά πρωτοεῖδες
στίς 19 Δεκεμβρίου 2011 μερικά τετράγωνα ἀπό τόν Λευκό Οἶκο ……
Καί ἐπειδή ἡ μνήμη μου δουλεύει κάπως καλλίτερα ἀπό τήν δική σου μήν μέ ἀναγκάσης νά τήν ἀνακαλέσω καί πάλιν………….
Ὃσο γιά τό χαλκευμένο ὁμόλογο πού προβάλλεις τό κατασκεύασες ἐσύ  γιατί 
τά ἀληθινά δέν τά εἶδες ποτέ!!!!!!!!!!!!!!!
Γιά τά περί Δωδεκαθεϊστῶν καί Χρυσαυγιτῶν ὃχι μόνο εἶναι γιά γέλια ἀλλά καί φτηνό κόλπο γιατί ἂν θυμᾶσαι κάι πάλιν λεγω…. ἂν….   ἠ μοναδική ἀρχή τῆς ὁργάνωσης εἶναι        EΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΟΛΑ

Αντιπρόεδρος Θόδωρε ἐκλέχτηκες στήν Ἀθήνα στά γραφεῖα τῆς Grant-Thordon

καί δέν διορίστηκες ἀπό τόν Λαμπράκη……….Θυμᾶσαι?ΣΧΟΛΙΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ , ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ G.R., ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΥΠΑΡΧΟΥΝ 4 ΚΥΡΙΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ: 


1) ΤΟ ΣΑΠΙΟ ΠΡΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΑΛΟΒΟΛΕΜΕΝΩΝ ΚΑΡΚΙΝΙΑΡΙΔΩΝ ΛΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΚΟΓΛΥΦΩΝ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΙΚΗΣ ΤΡΟΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Ε.Τ.Ε. ΠΟΥ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝ ΜΕ ΠΕΙΣΜΑ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ 300 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΟΙ ROTHSCHILD ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΕΣ 10 ΟΜΟΙΕΣ ΕΒΡΑΙΟΚΙΝΕΖΙΚΕΣ ΜΠΑΣΤΑΡΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΙΑΡΙΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΔΥΝΑΣΤΕΥΟΥΝ ΟΛΟ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ.
ΑΥΤΟΙ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΟΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΛΥΣΣΑΞΟΥΝ ΑΠΑΞΙΩΝΟΝΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΛΟΙΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΜΕ ΚΑΘΕ ΤΡΟΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΤΗΣ END Ή ΑΛΛΕΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ. ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΠΡΑΞΟΥΝ ΑΠΟ ΜΑΖΙΚΗ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ, ΛΑΣΠΗ, ΔΩΡΟΔΟΚΕΙΕΣ, ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΗΣΕΙΣ, ΚΑΘΕ ΛΟΓΗΣ ΑΠΑΤΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ ΤΟΥΣ. Η ΩΣ ΑΝΩ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΡΙΣΤΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ "ΜΜΕ" ΚΑΝΑΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ-BLOGS, ΚΥΡΙΩΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΜΕ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΑ "ΜΜΕ". ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ "ΜΜΕ" ΥΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΤΑΧΑ ΠΩΣ ΘΑ ΒΓΕΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ. ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΟΜΩΣ ΨΕΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΛΟΣΤΗΜΕΝΗ ΠΛΥΣΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ.

2) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΙΣ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ Η ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΠΩΣ ΝΑ ΒΟΛΕΨΟΥΝ ΤΟ ΤΟΜΑΡΙ ΤΟΥΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΑΥΤΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΩΣ ΑΝΩ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΑΡ.1 ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟΥΝΕ ΣΕ ΜΙΑ ΤΙΜΗ Ή ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΛΕΨΕΙ ΜΟΝΑΧΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΤΕΝΟΥΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΤΟΥΣ. ΣΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟΝ ΛΑΜΠΡΑΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝΕ ΝΑ ΔΙΑΧΩΡΙΣΟΥΝ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΑ ΟΜΟΛΟΓΑ ΔΙΟΤΙ ΦΟΒΗΘΗΚΑΝ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΑΞΙΩΘΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΘΕΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΒΡΕΘΟΥΝ ΣΥΞΥΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΞΙΟΠΙΣΤΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑ ΘΑ ΧΑΣΟΥΝ ΤΟ ΚΟΚΟ. Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΕΧΕΙ ΔΙΑΧΩΡΙΣΕΙ ΟΜΩΣ ΤΑ 2 ΘΕΜΑΤΑ. (
http://www.youtube.com/watch?v=32oZ7exYnyg ) ΑΡΑ ΑΥΤΟΙ ΠΕΡΙΤΤΕΥΟΥΝ. Η ΠΛΑΝΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑ ΝΟ.1 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΑΠΑΞΙΩΣΕΙ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΩΣ "ΝΕΡΟ ΤΟΥ ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ" ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 2) ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗ ΤΟΥ ΕΝΟΧΛΗΤΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΠΟΥ ΝΑ ΒΟΛΕΥΕΙ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΤΟ ΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟ.

3) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΠΑΡΤΑΚΗΔΕΣ ΚΑΛΟΒΟΛΕΜΕΝΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΔΕΚΑΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ, ΚΑΙ ΑΠΛΑ ΤΡΩΝΕ ΑΜΑΣΗΤΗ Ή / ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ 1. ΔΕΝ ΔΙΝΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ ΔΕΚΑΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΓΙ'ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ "ΑΥΤΟΚΤΟΝΟΥΝ"(ΔΙΑΒΑΖΕ: ΔΟΛΟΦΟΝΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΟΙΚΑ) ΚΑΙ ΧΑΝΟΥΝ ΤΑ ΣΠΙΤΙΑ ΤΟΥΣ. ΔΥΣΤΗΧΩΣ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΟΣ. ΔΕΝ ΛΕΝΕ ΝΑ ΕΝΝΟΗΣΟΥΝ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΟΔΗΓΕΙΤΕ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΠΕΡΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΑΠΟ ΔΥΟ ΜΑΧΑΙΡΙΑ...ΗΤΟΙ ΤΑ 2 ΜΑΧΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΑΞΟΝΩΝ Β.Α.Σ.Τ./Ρ. ΚΑΙ Ρ.Ι.Κ. ΣΤΟΝ ΤΡΙΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΝΑ ΞΕΣΠΑΣΕΙ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΣΤΑ ΣΥΝΟΡΑ ΤΟΥΡΚΙΑΣ/ΣΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΙΣΚΟΜΕΝΗ ΣΕ ΑΘΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΛΟΓΩ ΕΣΧΑΤΗΣ ΠΡΟΔΟΣΙΑΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΣ.


4) ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΕΛΟΣ ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΣΤΕΚΟΝΤΑΙ ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ END ΚΑΙ ΣΕ ΠΑΡΟΜΟΙΕΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΔΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΑΠΟ ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΔΙΧΩΣ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΠΑΡΑΜΙΚΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΩΦΕΛΟΣ. ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΜΕΤΡΙΕΤΑΙ ΣΤΑ ΔΑΧΤΥΛΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΧΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΙ ΑΚΟΜΑ Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΡΙΣΙΜΗ ΜΑΖΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΙΚΑΝΗ ΝΑ ΠΙΕΣΕΙ ΩΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ΤΟΝ ΚΟΛΟΣΣΟ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΣ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.1 ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΤΕΙ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΘΕΣΕ H END, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΝΑ ΠΙΕΣΕΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΕΝΟΨΕΙ ΕΚΡΗΞΗΣ ΤΟΥ ΤΡΙΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ. ΕΙΝΑΙ ΤΡΑΓΙΚΟ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΤΟΣΟΙ ΠΟΛΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΦΕΡΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΑΛΛΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΚΟΜΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ. ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΛΟΙΠΟΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ...


 Αναδημοσίευση από : ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ G.R. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου